Dajte vašim terjatvam večjo težo!

Če plačilo ni izvedeno, lahko to ogrozi obstoj vašega podjetja. Toda ni potrebno, da se to zgodi: z uporabo pečata TIMOCOM CashCare dajete vašim terjatvam večjo težo. Enostavno vključite pečat v komunikacijska sredstva vašega podjetja.

  Vaše ugodnosti

 • Vašim terjatvam dajte večjo težo.
 • Izkoristite prednosti sodelovanja z mednarodnim sistemom izterjav podjetja TIMOCOM.
 • Izkoristite prednosti mednarodne pristojnosti, hitre in učinkovite izvedbe.
 • Izkoristite priložnost za nadpovprečno uspešnost, ki presega 85 %1,2
 • 1 Ob naročilu storitve za izterjavo TIMOCOM CashCare 2 Za primerjavo: v povprečju so podjetja za izterjavo v fazi pred začetkom sodnega postopka izterjave uspešna pri več kot 50 % primerov (www.inkasso.de)

  Vključite brezplačni pečat TIMOCOM CashCare, na primer v svoje:

 • račune,
 • opomine,
 • spletne strani podjetja,
 • podpise e-sporočil.

Več informacij o naši storitvi za izterjavo TIMOCOM CashCare si lahko preberete tudi na
https://www.timocom.si/Varnost/Mednarodni-inkaso.


Z uporabo TIMOCOMove pooblaščene html-izvorne kode in logotipov, soglašate s spodaj navedenim sporazumom.


mehr buttonPrikaži sporazum o digitalnem pečatu TIMOCOM CashCare
Pečat TIMOCOM CashCare: dajte vašim terjatvam večjo težo

Sporazum o digitalnem pečatu TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM naročniku storitve nudi brezplačno uporabo pečata TIMOCOM CashCare v obliki logotipa na računih, opominih, v podpisih e-sporočil oziroma kot html kodo za vključitev in prikaz na spletni strani. Naročnik storitve je lahko samo tisto podjetje/podjetnik, ki trenutno posluje s podjetjem TIMOCOM in ima aktivno številko TIMOCOM-ID.
 2. Pečat je namenjen pomoči pri izterjavi odprtih terjatev in pospešitvi postopka plačila.
 3. Ta sporazuma preneha veljati brez dodatnega pojasnila podjetja TIMOCOM, če
  1. se pečat ne uporablja v skladu z določili ali če ni predstavljen v takšni obliki, kot je prikazana spodaj;
  2. naročnik storitve na kakršenkoli način zlorabi ali spremeni izvorno kodo;
  3. se pečat uporablja na spletnih mestih ali v dokumentih, ki podcenjujejo podjetje TIMOCOM in/ali storitve podjetja TIMOCOM, ki kršijo nematerialne premoženjske pravice podjetja TIMOCOM ali so v nasprotju z zakonom ali moralo.
 4. Če naročnik storitve krši katero izmed določil pod 3. točko, si TIMOCOM pridržuje izrecno pravico do nadomestila škode.
 5. Pogodbeni stranki imata pravico, da lahko kadarkoli brez navedbe razloga prekineta ta sporazum 15. v mesecu ali ob koncu kateregakoli meseca. Pravica do uporabe se prekine s prekinitvijo poslovnega odnosa med naročnikom storitve in podjetjem TIMOCOM.
© TIMOCOM GmbH 2018. All rights reserved | www.timocom.si | www.timocom.com