Označeno z listino in pečatom.

S TIMOCOMvim pečatom poudarite, da ste vredni zaupanja in da se zavedate odgovornosti.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
»TIMOCOM ID na naši domači spletni strani vzbuja zaupanje pri naših naročnikih - kot oznaka kakovosti. Zaradi tega smo dobili že veliko naročil.«
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Dejstvo je: kdor se lahko izkaže kot TIMOCOMova stranka, lažje najde poslovne partnerje. Na prevozniškem tržišču je uporabniška številka medtem že postala oznaka kakovosti v prenesenem pomenu. Razlog za to: kot največja prevozniška platforma v Evropi si podjetje TIMOCOM zelo prizadeva za varnost in vse stranke natančno preveri. Pokažite, da ste vredni zaupanja in svojo TIMOCOM ID številko postavite na svojo domačo spletno stran.

Kako objaviti svojo TIMOCOM ID na vaši spletni strani?

Čisto enostavno: Pokličite oddelek za svetovanje strankam podjetja TIMOCOM na številko +49 211 88 26 88 26 in prejeli boste elektronsko sporočilo s kodo HTML za vašo osebno TIMOCOM ID številko.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
S TIMOCOMovim pečatom CashCare na naši spletni strani dajemo jasen znak, da bo TIMOCOM po potrebi poskrbel za naše terjatve.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Če plačil ni, lahko to ogrozi obstoj vašega podjetja. Toda ni treba, da se to zgodi: z uporabo pečata TIMOCOM CashCare dajete vašim terjatvam večjo težo.

Več

Naša storitev za izterjavo je vredna vašega denarja!

Slabi plačniki predstavljajo nevarnost za vsako podjetje. Pri morebitnih težavah s slabimi plačniki naš TIMOCOMov odvetnik Alexander Oebel in njegova ekipa stopijo v akcijo. Vsi skupaj stojijo TIMOCOMovi stranki ob strani pri izvensodni poravnavi odprtih terjatev in so npr. v letu 2015 v 89 % primerov upnikom pomagali, da so dobili svoj denar. Naš oddelek za izterjave ima še dodaten posebni učinek: veliko črnih ovc se že vnaprej ustraši uporabe naše programske opreme in sploh ne poskušajo postati naši člani.

Skupaj do cilja

 • Storitev za izterjavo že od leta 2003 (z uradnim pooblastilom).
 • Strokovno svetovanje in podpora.
 • Svetovalci, ki govorijo vaš materni jezik.
 • Dosledna in hitra izterjava odprtih terjatev.

Uporabite našo inkaso storitev. Strošek za obdelavo izterjave znaša 15,00 €, v primeru uspešne rešitve izterjave pa zaračunamo tudi premijo za naše posredovanje pri izterjavi, ki je določena z nemškim zakonom.

Sporazum o digitalnem pečatu TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM naročniku storitve nudi brezplačno uporabo pečata TIMOCOM CashCare v obliki logotipa na računih, opominih, v podpisih e-sporočil oziroma kot kodo HTML za vključitev in prikaz na spletni strani. Naročnik storitve je lahko samo tisto podjetje/podjetnik, ki trenutno posluje s podjetjem TimoCom in ima aktivno številko TIMOCOM-ID.
 2. Pečat je namenjen pomoči pri izterjavi odprtih terjatev in pospešitvi postopka plačila.
 3. Ta sporazuma preneha veljati brez dodatnega pojasnila podjetja TIMOCOM, če
  1. se pečat ne uporablja v skladu z določili ali če ni predstavljen v takšni obliki, kot je prikazano spodaj.
  2. naročnik storitve na kakršenkoli način zlorabi ali spremeni izvorno kodo.
  3. se pečat uporablja na spletnih mestih ali v dokumentih, ki podcenjujejo podjetje TIMOCOM in/ali storitve podjetja TIMOCOM, ki kršijo nematerialne premoženjske pravice podjetja TIMOCOM ali so v nasprotju z zakonom ali moralo.
 4. Če naročnik storitve krši katero izmed določil pod 3. točko, si TIMOCOM pridržuje izrecno pravico do nadomestila škode.
 5. Pogodbeni stranki imata pravico, da lahko kadarkoli brez navedbe razloga prekineta ta sporazum 15. v mesecu ali ob koncu kateregakoli meseca. Pravica do uporabe se prekine s prekinitvijo poslovnega odnosa med naročnikom storitve in podjetjem TIMOCOM.

Enostavno vključite pečat v komunikacijska sredstva vašega podjetja.

 • Vašim terjatvam dajte večjo težo.
 • Izkoristite prednosti sodelovanja z mednarodnim sistemom izterjav podjetja TIMOCOM.
 • Izkoristite prednosti mednarodne pristojnosti, hitre in učinkovite izvedbe.
 • Izkoristite priložnost za nadpovprečno uspešnost, ki presega 87 %1,2.
 1. Ob naročilu storitve za izterjavo TIMOCOM CashCare
 2. Za primerjavo: v povprečju so podjetja za izterjavo v fazi pred začetkom sodnega postopka izterjave uspešna pri več kot 50 % primerov (www.inkasso.de)
Z našim pečatom že na vašem spletnem mestu izrazite jasno sporočilo!

Kopirajte kodo html in jo prilepite na ustrezno mesto na svoji spletni strani. Če potrebujete pomoč, se obrnite na svojega računalniškega strokovnjaka.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
»Zelena logistika postaja za podjetja vedno bolj strateško pomembna in je postala vprašanje konkurenčnosti. S pečatom »Green we can« javno povem, da prevažam okolju prijazno.«
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Ste TIMOCOMova stranka ? Odlično!

Kot TIMOCOMova stranka že kažete, da gospodarite okolju prijazno. Z našo prevozniško platformo se od prve uporabe dalje izogibate nepotrebnim in okolju škodljivim praznim vožnjam.

Od zdaj vam to nudimo tudi zeleno na belem! Pokažite svojim naročnikom, da ste zanesljiv partner tako v logistiki, kot tudi pri varovanju okolja.

Več

Dogovor o TIMOCOMovem pečatu »Green we can«

TIMOCOMov logotip »Green we can« lahko vključite v vašo spletno stran in s tem zaznamujete svojo ekološko zavednost. Preden lahko TIMOCOMovo pooblaščeno izvorno kodo HTML uporabite na svoji spletni strani, morate soglašati s spodaj navedenim dogovorom.

 • TIMOCOM daje kodo HTML za pečat »Green we can« uporabniku brezplačno na razpolago. Uporabnik ima pravico, da pečat vključi in prikazuje na svoji spletni strani.
 • Pečat »Green we can« je namenjen spodbujanju okolju prijaznega ravnanja in naj bi nudil podporo povpraševanju po okolju prijaznih izdelkih.
 • Ta sporazuma preneha veljati brez dodatnega pojasnila podjetja TIMOCOM, če
  1. se pečat »Green we can« ne uporablja v skladu z določili ali če ni predstavljen v takšni obliki, kot je prikazano spodaj.
  2. naročnik storitve na kakršenkoli način zlorabi ali spremeni izvorno kodo.
  3. se pečat »Green we can« uporablja na spletnih straneh, ki podcenjujejo podjetje TIMOCOM in/ali storitve podjetja TIMOCOM, ki kršijo nematerialne premoženjske pravice podjetja TIMOCOM ali so v nasprotju z zakonom ali moralo.
 • Če naročnik storitve krši katero izmed določil pod 3. točko, si TIMOCOM pridržuje izrecno pravico do nadomestila škode.
 • Pogodbeni stranki imata pravico, da lahko kadarkoli brez navedbe razloga prekineta ta sporazum 15. v mesecu ali ob koncu kateregakoli meseca.
Vključite sedaj naš „Green we can“-okoljevarstveni pečat na vašo spletno stran podjetja!

Kopirajte kodo html in jo prilepite na ustrezno mesto na svoji spletni strani. Če potrebujete pomoč, se obrnite na svojega računalniškega strokovnjaka.

TIMOCOM Green We Can
Na začetek