skip navigation
20.12.2019

Real Time Visibility v oskrbovalni verigi

Pametna aplikacija in Smart API Sledenje podjetja TIMOCOM združujeta akterje na področju logistike, optimizirata oskrbovalno verigo ter omogočata dobičkonosnejše procese na področju cestnega prevoza blaga.

Erkrath, 20. 12. 2019 – Poznamo jih vsi in vsi že danes vedno pogosteje uporabljamo storitve, vezane na prepoznavanje lokacije – pa naj gre za dostave paketov, navigiranje ali za iskanje lokacij s pomočjo pametnih telefonov. V nasprotju z zasebno uporabo, pri kateri gre skoraj vedno za uporabo po principu »pošiljatelj in cilj«, je sledenje v resničnem času v oskrbovalni verigi bistveno bolj kompleksno. Tukaj namreč sodelujejo številni prodajalci, špediterji in vozniki. Gre za dokaj dolgo verigo stičnih točk in akterjev, ki so pogosto tehnično medsebojno ločeni, vendar so vseeno močno odvisni drug od drugega. Da bi dosegli transparentnost te oskrbovalne verige za vse udeležence ter dosegli maksimalne učinke sinergij, je podjetje TIMOCOM razvilo pametno aplikacijo in Smart API Sledenje. 

Sledenje v resničnem času v enem samem sistemu: Pametna aplikacija in Smart API Sledenje podjetja TIMOCOM združujeta akterje na področju logistike, optimizirata oskrbovalno verigo ter omogočata dobičkonosnejše procese na področju cestnega prevoza blaga.
deli na ...

Prednosti za ponudnike blaga

 

S pametno aplikacijo Sledenje podjetja TIMOCOM je kadarkoli mogoč vpogled v podatke o lokaciji tovornega vozila – seveda kadar je špediter ali prevoznik sledenje omogočil. Smart API Sledenje omogoča, v prihodnje tudi s pomočjo t.i. geofencinga, nadaljnjo obdelavo dostopnih podatkov o tovornem vozilu v okviru lastne logistične programske opreme. Tako je mogoče samostojno nadzirati faze posameznega prevoza in na primer tudi predvideti čas prihoda (»ETA« = predviden čas prihoda) vozila na kraj natovarjanja in raztovarjanja ter rezervirati ustrezno časovno okno na ciljnem mestu. Vse poteka delno avtomatizirano in z minimalnim številom osebja, saj večino podatkov ustvari sistem ter udeležene akterje proaktivno informira. Učinkovitejši nakladalni procesi in krajši čakalni časi pomenijo manj stresa in več prihodkov. Tudi načrtovanje poti je s pomočjo podatkov o spremljanju prevoza mogoče občutno optimizirati: Vnaprej se je mogoče izogniti zastojem ali drugim dogodkom v mestih, mogoče je načrtovati najkrajšo oziroma najugodnejšo pot ter izbrati primerne voznike in tovorna vozila za vsakokratno pot. Špediterji se lahko poleg tega izognejo praznim vožnjam ter svoje upravljanje voznega parka kar se da najbolje prilagodijo stanju naročil, kar po eni strani zmanjša stroške in obseg administrativnega dela, po drugi pa tudi CO2-emisije.

 

Zniževanje stroškov zahvaljujoč sodobnemu upravljanju oskrbovalne verige

 

Vsako podjetje svoj uspeh meri na osnovi dveh temeljnih dejavnikov: To sta učinkovitost in prihodki. In točno tukaj nastopi Smart API Sledenje: Po eni strani se zmanjšajo stroški za osebje ter število napak, po drugi strani pa delno avtomatiziran izračun poti in tovora omogoča povečanje učinkovitosti pri cestnem prevozu blaga. V povezavi s pametno aplikacijo Poti in stroški podjetja TIMOCOM je mogoče prav tako natančneje in dobičkonosneje oblikovati proračun. Tudi nivo storitve se s pomočjo sistema pametne logistike dviga na povsem novo raven. Že samo transparentne in natančne informacije o ETA pomenijo dodano vrednost, ki jo stranke znajo ceniti. Prejemniki blaga, pa najsi gre za podjetja na področju trgovine ali proizvodnje, lahko svoje procese in vire natančno prilagodijo prihodu blaga in jih tako optimizirajo. V primeru posebnih vrst blaga ali pri napačnih dostavah je mogoče že v okviru logističnega procesa najti in stopiti v stik z voznikom ter skupaj sprejeti nadaljnje odločitve o postopanju. Prav tako boste lahko bolje izračunali svoje čase voženj in s tem lažje uskladili delo in prosti čas.

 

Sledenje v resničnem času v enem samem sistemu

 

S pomočjo sistema pametne logistike vam ni treba zamenjati ponudnika ali programske opreme, kajti TIMOCOM združuje vse udeležence prek svojega omrežja v en sam sistem. V sodelovanju s svojimi partnerji IT-podjetje iz Erkratha zbira, povezuje in združuje vse pomembne podatke za stranke in izvajalce. Več kot 43.000 strank je že danes del tega sistema, v katerem se dnevno ustvari do 750.000 mednarodnih ponudb prevoza in tovora. Kot eden vodilnih evropskih ponudnikov pametnih logističnih aplikacij TIMOCOM svojim strankam omogoča optimizacijo procesov, učinkovito izkoriščanje prostih tovornih kapacitet in osebja ter hitro in enostavno povezovanje udeleženih podjetij.

Na začetek