Mega Pol Trans

Podjetje Mega Pol Trans stavi na TIMOCOMovo mednarodno pomoč pri izterjavi

Zaključeni prevozi, neporavnani računi

Eliza Wyrwich je zaposlena v oddelku za knjigovodstvo, računovodstvo in izterjave pri podjetju »Mega Pol Trans« v Pili. »Kjer gre za denar, nikoli ni dolgčas. Namesto tega je prisotnih preveč čustev. Pri opravljanju prevozniške storitve praviloma izhajamo iz tega, da bo po dostavi blaga sledilo tudi plačilo v okviru dogovorjenega roka plačila, ki je že sam po sebi zelo dolg. Vsekakor pa ni vedno tako,« pravi gospa Wyrwich. Neplačan račun predstavlja za prevozniško podjetje veliko težavo: tekoči stroški poslovanja so zelo visoki in jamstvo za takšne primere lahko v skrajnem primeru privede do finančnih izgub in nenazadnje tudi do stečaja podjetja. »Če poravnavo obveznosti zahtevamo po pravni poti, moramo vedno temeljito premisliti: ni poceni in običajno traja zelo dolgo. Negujemo stike s svojimi strankami, ampak nihče ne dela zastonj, vsakdo pričakuje plačilo za opravljeno delo. Najprej pokličemo in po elektronski pošti prosimo za plačilo. Če to ne pomaga in je terjatev nesporna, se obrnemo na TIMOCOMovo mednarodno pomoč pri izterjavi. Imamo veliko izkušenj z mednarodno izterjavo podjetja TIMOCOM, saj obstajajo meseci, v katerih jim oddamo celo več naročil izterjave. To storitev izredno cenimo, kajti njena uspešnost je kar do 86-odstotna. Poleg tega gre za vprašanje izračuna: Če je znesek visok in je mogoče primer rešiti izvensodno, potem se vsekakor izplača izkoristiti to možnost. Na ta način prihranimo čas in denar. Če je znesek majhen, potem nam je še bolj v interesu, da ne ustvarimo dodatnih stroškov. In ker TIMOCOMova mednarodna pomoč pri izterjavi ni draga, je optimalna izbira za izterjavo dolga ali za pridobitev informacij o tem, ali sploh obstaja možnost za prejem plačila izstavljenega računa,« pravi Wyrwich.

Uspešno sodelovanje s TIMOCOMom

TIMOCOMova mednarodna pomoč pri izterjavi, ki jo vodi Alexander Oebel, TIMOCOMov odvetnik, se vključi, če je bil rok plačila prekoračen in če je bil ves trud stranke zaman. Ekipa ohrani tesen stik z upnikom, tako da lahko ta spremlja napredek v zadevi. Hitro ukrepanje, dostop do velikega števila informacij in izkušnje TIMOCOMove mednarodne pomoči pri izterjavi omogočajo, da terjatev nemudoma poplačajo ali določijo najboljši možen način, če to po tej poti ni mogoče. »To je zelo pomembno, saj je upravljanje terjatev pomemben del dejavnosti podjetja. Ni vredno, da bi to prepustili naključju. Cena te brezskrbnosti je lahko zelo visoka,« pravi gospa Wyrwich.

Posledice za slabe plačnike

Učinkovitost TIMOCOMove mednarodne pomoči pri izterjavi temelji na enostavnem mehanizmu: če dolžnik kljub opominom pogodbenika in prizadevanjem podjetja TIMOCOM ni pripravljen poravnati obveznosti, izgubi dostop do TIMOCOMove platforme. To je neke vrste zaščita interesa več kot 135.000 TIMOCOMovih uporabnikov. TIMOCOM namenja posebno pozornost poštenosti pri poslovanju. Za nepoštenega podjetnika je to morda zelo boleče, ampak za ustrezno ravnanje na prevozniški platformi pomeni disciplinski ukrep. Na koncu koncev takšne posledice ohranjajo visoke standarde TIMOCOMove platforme.

Prevozniška platforma ima mednarodni značaj. Za gospo Wyrwich je to zelo pomembno, kajti neprijetne zadeve urejajo strokovnjaki – v njihovem maternem jeziku in brez potrebe po najemu tujega odvetnika. »TIMOCOMova mednarodna pomoč pri izterjavi je kot dodatni oddelek podjetja Mega Trans Pol, ki skrbi za to, da zadeve tečejo tako, kot morajo,« razlaga. Gospa Wyrwich svoje delo konča približno ob 16. uri, toda v glavi ostajajo skrbi in načrti za naslednji dan – pravijo, da prevozništvo nikoli ne spi. Zahvaljujoč TIMOCOMovi mednarodni pomoči pri izterjavi pa ima eno težavo manj.

Na začetek