Spedition Günther Andres e.K.

Prijeten občutek je, če veš, da nisi sam

»Oddelek za izterjavo pravzaprav naj ne bi prišel na vrsto, ker slabih plačnikov sploh ne bi smelo biti«, meni Patrick Andres, dipl. inž. industrijske ekonomije in vodja špedicije Günther Andres e.K. iz Hanaua. »Žal v praksi ni vedno tako. V najslabšem primeru so računi že zdavnaj zapadli. In ravno takrat nam lahko pomaga samostojni oddelek za izterjavo. Ta lahko najhitreje omogoči, da oškodovanec z izterjavo dobi svoje plačilo. Podjetja bi morala to priložnost v vsakem primeru upoštevati, preden se odločajo za zapletene, dolge in drage sodne postopke«, pravi izkušeni inženir industrijske ekonomije.

Patrick Andres ima že precej izkušenj s slabimi plačniki. Je vodja srednje velike špedicije in se zelo dobro spozna na pošiljanje blaga ter na organiziranost v zvezi s tem. Če pomislimo, koliko blaga se vsak dan prevaža, nam hitro postane jasno, da ne more vedno vse potekati gladko. Celo pri odgovornih podjetjih se včasih izgubi kakšen račun, ki ga potem ne poravnajo pravočasno. Razlog za to je, na primer, da niso dosledni pri plačevanju računov, da račun založijo med številne druge dokumente ali da je prišlo do nesporazuma med oddelkoma.

Poleg tega obstajajo tudi tako imenovane »črne ovce«, ki namerno ravnajo nekorektno in plačajo šele pod prisilo. Čeprav so ti primeri med poslovanjem redki, v »najslabšem primeru« samostojni oddelek za izterjavo pripomore k temu, da izvensodno dobite neporavnano plačilo. Anders se je posvetoval že s številnimi ustanovami, na primer z družbo Creditreform ali z drugimi podjetji, ki se ukvarjajo z izterjavo, ter z odvetniki. Pred tremi leti pa se je odločil za oddelek za izterjavo pri podjetju TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH. Že deset let je stranka tega düsseldorfskega podjetja.

Kratke poti in hitri odgovori

Patrick Andres pri TIMOCOMu ceni predvsem hitro reševanje izterjav in to utemeljuje tako: »Po eni strani je hitro reševanje možno zato, ker je TIMOCOM s svojo borzo tovora in tovornih vozil v središču dogajanja in pozna domače ter tuja špedicijska tržišča. Poleg tega ima TIMOCOM s svojimi platformami večjo moč, saj lahko podjetje slabim plačnikom onemogoči dostop do borze. To je prisilno sredstvo, ki je učinkovito tudi na mednarodni ravni. Velikemu številu črnih ovc je uporaba programske opreme že vnaprej onemogočena in sploh ne poskušajo postati člani.«

Dober pretok informacij

Andres poleg vsega tega pri TIMOCOMu ceni tudi dober pretok informacij in nezapleteno izvajanje izterjav. Pri tem obstajajo jasna pravila: takoj, ko preteče prvih 30 dni po zapadlem roku plačila in dolžnik kljub opominom ne poravna obveznosti, TIMOCOM po uradni poti prevzame izterjavo. Zaposleni pri düsseldorfskem podjetju lahko oškodovancem v maternem jeziku čimprej podajo informacije o tem, ali še obstaja možnost, da dobijo svoje plačilo. S tem lahko prihranijo stroške za nepotrebne postopke pri odvetniku in na sodišču. Da lahko TIMOCOM posreduje, mu mora oškodovanec poslati obrazec za izterjavo in potrebne dokumente o opravljenem prevozu. Sem spadajo kopije računa za opravljene prevozniške storitve, dobavnic in poslanih opominov. Andres pri tem navdušeno pravi: »Skoraj je užitek izpolnjevati obrazec za izterjavo, ker pri tem veš: zdaj se bo nekaj zgodilo in ne bo več praznih obljub, medtem ko pri drugih ustanovah še razpravljajo s slabimi plačniki. S tem po nepotrebnem izgubljamo čas, kar je lahko usodno za poslovanje«.

Obrazec za izterjavo je strankam na razpolago na www.timocom.si pod rubriko Varnost, TC Cash Care. Ali pa vpišete besedo »inkaso« v okence za iskanje zgoraj desno. Menjava informacij med TIMOCOMom in oškodovancem je v času izterjave pogostejša.

Dobro razmerje med ceno in storitvijo

Patrick Andres pozitivno gleda na rezultat: »Po mojem mnenju je TIMOCOMov oddelek za izterjavo skoraj popoln. Veliko je uspešnih izterjav, odnos oddelka je vzoren in razmerje med ceno ter storitvijo je usklajeno na domači in mednarodni ravni.« TIMOCOM zaračunava za obdelavo naloga za izterjavo eno majhno provizijo. Če je izterjava uspešna, kar je bilo v zadnjih letih v 85 % vseh primerov, se ta provizija vračuna v premijo za uspešnost. Premija za uspešnost se zaračuna v skladu s predpisi Zakona o odvetniški tarifi (RVG). To si lahko preberete na Mednarodna izterjava podjetja TIMOCOM.

Preventivni ukrepi proti nezanesljivim poslovnim partnerjem

Za Patricka Andresa je zelo pomembno, da TIMOCOM svoje stranke že od začetku varuje s pomočjo lastne varnostne mreže TC Secure. Ta vsebuje številne varnostne napotke, ki si jih lahko preberete na www.timocom.si pod rubriko "Varnost". Cilj je, da slabe plačnike pravočasno odkrijemo. Če gre na primer za prevozniško podjetje, je osnovno pravilo, da preveri svojega naročnika. Potrebno je preveriti, ali se številka faksa oz. e-poštni naslov, s katerega je bilo poslano naročilo, ujema z naslovom, ki je naveden na naročilu. Poleg tega lahko pri ustanovah, kot je na primer Creditreform, dobite informacije o boniteti in poslovanju podjetja. Na spletni strani www.ajpes.si/prs/ lahko preverite, če se navedena matična številka ujema s podjetjem.

To so samo nekateri izmed preventivnih ukrepov, s katerimi se lahko prepričate o verodostojnosti svojih poslovnih partnerjev. Drug primeren način za ohranitev varnosti je, da se neposredno prek TIMOCOMove telefonske linije za stranke TIMOCOM Assist pozanimate o resničnosti podatkov. Od ponedeljka do petka, od 08.00 do 17.00, so vam na telefonski številki +49 211 88 26 88 26 na razpolago zaposleni, ki vam lahko v vašem materinem jeziku posredujejo informacije o primerjavi navedenih podatkov stranke TIMOCOMa s podatki, ki so v TIMOCOMovi bazi uporabnikov.

Čeprav se Patrick Andres pri svojem vsakodnevnem delu praviloma drži vseh napotkov, se kljub temu kdaj zgodi, da sklene posel z nepoštenimi strankami. O tem pravi: »Stoodstotna gotovost nikoli ne obstaja, ampak zahvaljujoč TIMOCOMovemu oddelku za izterjavo lahko večino poslov na koncu kljub vsemu uspešno zaključimo. To storitev lahko in jo rad priporočam ostalim«

Na začetek