TimoCom Logo

JavaScript je onemogočen v vašem brskalniku.

Zato je obseg funkcij na tej spletni strani zmanjšan. Da bi povečali obseg uporabe in udobje, začasno aktivirajte JavaScript v nastavitvah brskalnika.
TimoCom – Angažma

TimoCom prevzema odgovornost do družbe in okolja

Ekologija

Okolje & TimoCom - Prometni menedžment prihodnosti

Okolje

Zavzemamo se za varstvo okolja in dosledno širimo naš angažma na tem podrocju. Tu najdete izbor ukrepov. ki smo jih do sedaj uresnicili.

 • Pokritje potreb po energiji iz 100% regenerativnih virov (CO2-prihranek na leto: ca. 400 ton)
 • Reduciranje porabe elektrike kompletne IT-infrastrukture za okrog 40% ¹
 • Nevtralno razpošiljanje pošte glede na CO2 po celi Evropi preko nemške pošte Deutsche Post GoGreen
 • Interni okoljski dnevi podjetja in tekmovanje idej
 • "faksiranje prez papirja" preko racunalnika
 • Izkljucna uporaba certificiranega papirja FSC

Spodbuda za to, da se zavzemamo za varovanje okolja in trajnost, izhaja iz našega vsakdanjega življenja: neprestano se soocamo z onesnaževanjem okolja in razsipno porabo naravnih virov. Enako pogosto se omenjajo tudi predlogi rešitev in tem smo dobro prisluhnili. V tem casu smo pri TimoComu razširili ekološko dejavnost in prepricani smo, da bomo dosegli svoj cilj ter postali okolju najprijaznejša platforma. Z vso pravico lahko trdimo: vsi govorijo o zeleni logistiki - mi jo podpiramo.

Manj emisij CO2, kajti


1 Primerjalna vrednost leta 2008 z letom 2010

DocStop – za cloveku prijaznejše opravljanje poklica voznik tovornjaka

Pobuda za boljšo zdravniško oskrbo poklicnih voznikov tovornjakov na poti, DocStop, skrbi za vecjo prometno varnost na avtocestah. Kajti »samo zdrav voznik je tudi zanesljiv voznik«. Kot partner prevozniške branže tudi mi zavzeto podpiramo to akcijo.

Voznik je v dilemi, kaj storiti, ce na poti doživi akutne težave ali ce zboli, saj ne more preprosto iti k zdravniku. Doc Stop si že od leta 2007 na vso moc prizadeva, da bi to postalo mogoce. V Nemciji sodeluje že 700 partnerjev, kot so klinike, bolnišnice in zdravniške ambulante.  400 voznic in voznikov mesecno koristi ponudbo zdravniške oskrbe na poti. Tudi vozniki iz tujine, ki so na poti po nemških cestah, lahko v 23 jezikih dobijo nasvet prek telefonske linije DocStop.

Projekt želijo uvesti tudi v ostalih evropskih državah; od leta 2013 obstajajo v Padborgu na Danskem prve DocStop informacijske tocke, katere spodbuja dansko prevozniško združenje ITD. DocStop deluje tako: ce se pri vozniku na poti pojavijo zdravstvene težave, poklice na telefonsko številko DocStop, ki deluje prek storitve ADAC Truck Service. Na kratko opiše svoje težave, pove kje se trenutno nahaja in kam je namenjen, svetovalec pa mu pove, kje je najbližji partner projekta DocStop in kje na njegovi poti se nahaja primerno parkirno mesto. Tam zdravnik nemudoma obravnava voznika.

»Veseli smo TimoComove hitre in nezapletene pomoci. Podporo bomo izkoristili za to, da bomo DocStop uveljavili tudi izven Nemcije«, pravi pobudnik DocStopa, Rainer Bernickel, nekdanji policijski komisar in evropski referent za prometno varnost.

Zaslužni križec

Za svoje zasluge v zvezi s prometno varnostjo in interesi poklicnih voznikov tovornjakov je Rainer Bernickel prejel zaslužni križec

Odlikovanje

15. decembra 2010 je Rainer Bernickel za svoje zasluge v zvezi s prometno varnostjo in interesi poklicnih voznikov prejel odlikovanje zaslužni križec – predvsem za uspešno uveljavitev pobude DocStop.

  pojdi na posnetek podelitve

TimoCom podpira šolski projekt »Raus aus dem Toten Winkel« (»Stopi iz mrtvega kota«)

Za nas je izredna angažiranost pomembna in vredna podpore. Zato podpiramo delo prostovoljne organizacije Round Table, ki s šolskim projektom »Stopi iz mrtvega kota« ozavešca otroke v zvezi s preprecevanjem nesrec.

TimoCom podpira šolski projekt »Stopi iz mrtvega kota«

Vedno vec je tragicnih nesrec pri zavijanju tovornjakov v desno. »Stopi iz mrtvega kota« želi cim vec osnovnih šol spodbuditi k temu, da bi ta tema postala ucna snov ucencev tretjega in cetrtega razreda. V prakticnem delu prireditve na šolsko dvorišce pripeljejo tovornjak z voznikom, da otrokom neposredno prikažejo nevarnosti mrtvega kota. Ob tej priložnosti se celoten razred postavi v mrtvi kot. Potem vsak otrok posebej sede v voznikovo kabino in se preprica, da od tam res ne vidi nobenega od svojih sošolcev.

Od leta 2006 so izvedli že vec kot 500 takšnih prireditev. S podpiranjem tega projekta želimo prispevati k temu, da se bo to število povecevalo še naprej.

»S TimoComovimi prispevki lahko in bomo ta projekt razvijali dalje ter varcevali pri stroških, da ga bomo lahko še naprej izvajali.«

 

TimoCom podpira šolski projekt »Stopi iz mrtvega kota«. - © Round Table Deutschland

St. Raphael Haus pomaga otrokom in mladostnikom iz celega sveta

Naš vsakodnevni cilj je pogledati cez rob lastnega krožnika. Opazujemo pa tudi, kaj se dogaja v naši okolici. Pri tem nam je padla v oci in sedla v srce posebna ustanova: St. Raphael Haus v središcu Düsseldorfa. 73 zaposlenih vsak dan poskrbi za to, da se skoraj 100 otrok in mladostnikov z razlicnimi življenjskimi zgodbami tukaj pocuti kot doma.

St. Raphael Haus v središcu Düsseldorfa. 73 zaposlenih vsak dan poskrbi za to, da se skoraj 100 otrok in mladostnikov z razlicnimi življenjskimi zgodbami tukaj pocuti kot doma

V posameznih skupinah se ne naucijo samo skupnega življenja, ampak tudi, kako naj postanejo samostojni. Izleti, racunalniški tecaji ali ucenje inštrumentov so pomembni za celostno izobraževanje, vendar državna blagajna temu ne namenja sredstev. Kot düsseldorfsko podjetje želimo pomagati in enkrat letno podpremo akcije, kot so na primer, plezanje, plesni projekt ali izleti v naravo. Poleg tega jih tudi osebno podpiramo: na vsakoletni spomladanski zabavi TimoComovi zaposleni otroke in mladostnike razveseljujejo neposredno na kraju samem.

O St. Raphael Haus: stanovanjski objekt je že od leta 1851 namenjen cloveškim in socialnim vrednotam. Sem spadajo:

»ljubece spremstvo, vzgoja, nega, svetovanje, vodenje v razlicnih razvojnih in življenjskih stopnjah, premagovanje kriz ter socialno skupinsko delo.«

Vseeno, kakšne narodnosti ali veroizpovedi - Sankt Raphael Haus ima odprta vrata za vse otroke, ki niso deležni potrebne pozornosti.

 

TimoCom podpira St.Raphael Haus v Düsseldorfu

Odgovornost za sodelavce
TimoCom Sodelavci - Odgovornost za sodelavce

Sodelavci

TimoCom daje velik pomen na medsebojno kolegialnost vseh zaposlenih. Hkrati nudimo našim sodelavcem razlicne možnosti delovnih pogojev. Ti vkljucujejo:

 • poklicne pokojnine in poštene socialne dajatve zavarovanja
 • redne dneve zdravja s prostovoljnimi zdravstvenimi pregledi preko obratnega zdravnika
 • delavnice in usposabljanja
 • vodstvo in vodje skupin so sestavljeni pretežno iz lastnih vrst
 • zunanje prireditve kot so n.pr. šport, jezikovni tecaji in sindikalne zabave

Pri TimoComu je zaposlenih trenutno vec kot 400 sodelavcev iz vec kot 24 držav. To internacionalnost in s tem povezano razlicno miselnost in izkušnje vidimo kot veliko pridobitev za naše podjetje, katere ne želimo vec pogrešati.

Poleg tega nudimo pripravnikom temeljno usposabljanje. Naš izobraževalni koncept je v pravem pomenu besede "odlicen". Konec leta 2009 je Zvezna agencija za delo podelila TimoComu certifikat za "skrb za naslednike v poklicu".

TimoCom s kooperacijami pomaga izobraževati bodoce strokovnjake
TimoCom podpira pospeševanje podmladka

TimoCom podpira pospeševanje podmladka

Spodbujanje podmladka v prevozniški in logisticni panogi nam leži pri srcu. Kot vizionarsko IT-podjetje že nekaj let sodelujemo s šolami in univerzami po vsej Evropi. V obliki predstavitev in delavnic (v slovenskem jeziku), dijaki in študentje prejmejo dragocen vpogled v prakso. Nenazadnje bo uporaba TimoComovih izdelkov za vecino mladih diplomantov te panoge del vsakdanjika.

TimoCom sodeluje z naslednjimi univerzami in izobraževalnimi ustanovami:

Višja prometna šola

Vizija Višje prometne šole je biti vodilna šola v pokrajini in širšem okolju, ki bo izvajala izobraževanje iz prometa, logističnih sistemov, ekonomije ter varstva okolja in komunale. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, predvsem s področja transporta, prometa in logistike, moramo postati pomemben dejavnik razvoja naše pokrajine in gospodarstva v njej.

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z mnogimi obrtniki in podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Poslanstvo Šolskega centra Celje je zagotavljanje čim bolj kakovostnega izobraževanja mladine in odraslih, s tem pa zviševanje ravni znanja za gospodarski, kulturni in socialni razvoj regije ter umeščanje Slovenije med uspešne države EU. Svoje poslanstvo uresničujemo s hitrim odzivanjem na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela, z zagotavljanjem odličnih učiteljev ter pogojev izobraževanja in z razvijanjem različnih partnerstev.

Univerza v Mariboru - Fakulteta za logistiko

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je vodilna izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji. Skrbimo, da je študij pri nas koristen, praktičen in inovativen ter da diplomantom zagotavljamo takšno raven znanja, da imajo le ti dobre zaposlitvene možnosti. Zato ohranjamo tesne in dolgoročne partnerske stike s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki v Sloveniji izvajajo logistične storitve, saj le tako dosegamo naše poslanstvo in cilje in hkrati z znanstvenimi odkritji delujemo v korist gospodarstva pri razreševanju izzivov, s katerimi se sooča.

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za pomorstvo in promet je integralni del Univerze v Ljubljani. Začetki Univerze segajo v 16. stoletje, vendar je bila kot samostojna institucija formalno ustanovljena leta 1919. Danes zaposluje preko 5000 učiteljev in sodelavcev. Na Univerzi v Ljubljani študira preko 50.000 študentov. Fakulteta za pomorstvo in promet je visokošolski zavod, ki opravlja znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost pretežno s področja pomorstva in prometa, junija 2010 smo praznovali 50 letnico delovanja.

Strinjam se, da spletna stran uporablja piškotke za analizo, prilagoditev vsebine in oglasov.