Vaše prednosti

Hitro
 • Enostavno in udobno naročanje prek spleta
 • Hitre in diplomatske rešitve pri upravljanju terjatev
Varno
 • Učinkovita podpora pri izterjavi vaših terjatev
 • Posredovanje za vse evropske države v 27 jezikih
Zaupanja vredno
 • Uradno dovoljenje od leta 2003
 • več kot 82-odstotna uspešnost.

Storitev mednarodne izterjave je vaš učinkovit partner pri upravljanju terjatev. Za vas posredujemo v 27 različnih jezikih. Ob nastopu plačilne zamude vaših poslovnih partnerjev se lahko zanesete na strokovno in zanesljivo pomoč naše ekipe oddelka za izterjavo. Vaše zahtevke rešujemo hitro, ugodno in izvensodno, da iz primerov zamud s plačili ne nastanejo spori. Pošten pristop do izterjave in razumevanje omogočata ohranitev dobrih poslovnih odnosov.

Za ta zahtevek je dogovorjeno plačilo stroškov obdelave naročila v višini 25 €. V primeru uspešne izterjave bo TIMOCOM naročniku zaračunal premijo, v katero so že všteti stroški obdelave naročila. Obračun je skladen z določili nemškega zakona o odvetniški tarifi (RVG). Izračunajte svoje stroške v samo nekaj korakih!

Podrobneje o naročilu

 1. Vnos naslova
 2. Prenos datotek
 3. Preverjanje in naročanje


Pogosto zastavljena vprašanja o storitvi mednarodne izterjave

Da, storitev izterjave je na voljo vsem obstoječim uporabnikom podjetja TIMOCOM. Če z nami še niste sklenili pogodbe, se lahko registrirate tukaj.

Ne. Naša ekipa vam bo z veseljem pomagala tudi pri odprtih terjatvah, ki niso nastale z uporabo trga TIMOCOM. Pošljite nam svoje naročilo izterjave.

V letu 2021 smo uspešno posredovali v več kot 87 odstotkih primerov.

Za obdelavo naročila za izterjavo zaračunamo 25,00 €. Dodatno premijo za našo storitev izterjave zaračunamo samo v primeru, če je izterjava uspešna, višina premije pa je takrat odvisna od višine izterjanega zneska. Ta premija za uspešno izterjavo se ravna po nemškem zakonskem okviru, ki ureja višino tovrstnih premij, in se lahko že pred oddajo naročila za izterjavo natančno izračuna v našem računalu premije za uspešno izterjavo. Tukaj lahko izračunate višino premije, ki jo bo potrebno plačati v primeru uspešne izterjave.

Načeloma veljajo zakonska pravila o škodi zaradi plačilne zamude v skladu z Direktivo 2011/7/EU evropskega parlamenta in sveta. Ta bi naj doprinesla k hitrejšemu poplačilu dolgov s strani dolžnikov. Od začetka veljavnosti te direktive v državah EU v primeru plačilne zamude veljajo nove pravice in obveznosti za primere plačilnih zamud. Za upnike in dolžnike to pomeni sledeče:

Pri računih, izstavljenih podjetjem, plačilna zamuda nastopi samodejno po 30 dneh od zapadlosti računa. Poleg tega so plačilni roki, daljši od 60 dni, dovoljeni samo še v izrednih primerih. Če kljub temu pride do zamude pri plačilu, lahko upnik od dolžnika zahteva povračilo določenih stroškov za izterjavo svojih terjatev kot tudi zamudne obresti.
Stroški izterjave lahko vključujejo stroške opominjanja, nastale na podlagi nastopa plačilne zamude, kot tudi stroške za storitev izterjave, stroške odvetnika ali stroške postopa za izdajo plačilnega naloga. Za upnika to pomeni, da lahko od dolžnika zahteva, da mu povrne celotne stroške, ki jih je imel s storitvijo izterjave. Povračljivi stroški vključujejo tudi premijo za uspešno izterjavo. To pomeni, da lahko upnik od dolžnika zahteva povračilo vseh stroškov izterjave, vključno z stroški obdelave naročila in premijo za uspešnost, če je terjatev zapadla in je dolžnik odgovoren za zamudo.

Pri tem je pomembno, da navedena pravila veljajo samo za račune,

 • ki temeljijo na pogodbeni storitvi, torej so izključeni računi za povračilo škode ali zmotna dvojna plačila;
 • pri katerih je mogoče dokazati nastop plačilne zamude in
 • ki so izstavljeni dolžniku s sedežem v eni izmed držav članic EU.

Plačilni opomin oz. primerljiv poziv za plačilo s strani upnika ni več obvezen, lahko pa ga upnik kljub temu pošlje, saj je še naprej smiseln in priporočljiv, da sploh ne nastopi potreba po izterjavi.

Naš oddelek izterjave deluje po celotni Evropi, naše storitve pa so za vas na voljo v naslednjih jezikih:

 • bolgarski (BG)
 • danski (DA)
 • nemški (DE)
 • angleški (EN)
 • finski (FI)
 • francoski (FR)
 • grški (EL)
 • italijanski (IT)
 • hrvaški (HR)
 • latvijski (LV)
 • litovski (LT)
 • makedonski (MK)
 • nizozemski (NL)
 • norveški (NO)
 • poljski (PL)
 • portugalski (PT)
 • romunski (RO)
 • ruski (RU)
 • švedski (SV)
 • srbski (SR)
 • slovaški (SK)
 • slovenski (SL)
 • španski (ES)
 • češki (CS)
 • turški (TR)
 • ukrajinski (UA)
 • madžarski (HU)


Da, naša ekipa za izterjavo deluje mednarodno, predvsem v vseh evropskih državah in v maternem jeziku strank. Postopki izterjave zoper tuje dolžnike za nas ne predstavljajo nikakršnih težav.

V primeru insolventnosti dolžnika se o njegovem premoženju praviloma odloča v stečajnem postopku na sodišču ali z njim upravljajo zunanji upravitelji. Ti upravljajo s terjatvami in odločajo o razdelitvi premoženja, ki je na voljo. Tako se zagotovi, da so vsi upniki deležni enake obravnave in so poplačani, če sredstva to omogočajo.

V vsaki državi veljajo posebna pravila za izvedbo stečajnih postopkov, v katerih lahko upniki prijavijo svoje terjatve. Priporočamo, da v takih primerih terjatve nemudoma prijavite stečajnemu upravitelju v okviru stečajnega postopka, da boste v postopku udeleženi kot upnik in da se boste izognili ostalim stroškom zastopanja, s katerimi bi se vaš končni izkupiček še dodatno znižal.

Naš cilj je nuditi podporo upnikom pri uveljavitvi njihovih utemeljenih terjatev. V primeru likvidnostnih težav dolžnika se lahko na primer dogovorimo za obročno odplačilo dolga, da lahko kot upnik vseeno pridete do popolnega poplačila. Hkrati podjetje TIMOCOM strankam na svojem trgu zagotavlja, da bo preprečilo kopičenje dodatnih dolgov posameznega dolžnika.

Če stranka brez navedbe utemeljenih razlogov zavrača plačilo, je takšno vedenje v nasprotju z merili kakovosti podjetja TIMOCOM. Takšni stranki ne moremo omogočiti obstoja v mreži preverjenih uporabnikov.
 

Storitev mednarodne izterjave

Na začetek