Enostavna rešitev pri neporavnanih računih

Če vaši računi niso pravočasno poravnani, vam podjetje TIMOCOM nudi podporo s storitvijo izterjave ter vam tako pomaga priti do vašega denarja.

Kot nevtralni posrednik vam v vsakem posameznem primeru individualno svetujemo ter vam na tak način pomagamo zagotoviti poplačilo vaših odprtih terjatev. Odvetnik Alexander Oebel se lahko skupaj s svojo ekipo pohvali s kar 87-odstotno uspešnostjo.

Za vas posredujemo po vsej Evropi v 27 različnih jezikih. Pri nastopu plačilnih zamud vaših poslovnih partnerjev se lahko zanesete na strokovno in zanesljivo pomoč ekipe oddelka za izterjavo. Zahtevke naših uporabnikov rešujemo hitro, ugodno in izvensodno, da iz primerov zamud s plačili ne nastanejo spori. Pošten pristop do izterjave in razumevanje omogočata ohranitev dobrih poslovnih odnosov. Storitev mednarodne izterjave predstavlja poštenega in učinkovitega partnerja pri upravljanju vaših terjatev.

>87,6%

Uspešnost v letu 2021

Storitev mednarodne izterjave podjetja TIMOCOM obsega

 • enostavno in udobno naročanje prek spleta,
 • dejavnost z uradnim pooblastilom že od leta 2003,
 • strokovno svetovanje in podpora pri izterjavi terjatev,
 • posredovanje za vse evropske države v 27 jezikih,
 • hitre in diplomatske rešitve pri upravljanju terjatev,
 • več kot 87-odstotno uspešnost.


Ponujamo vam računalo premije za uspešno izterjavo za popoln pregled nad stroški. Poleg osnovne cene za obdelavo naročila v višini 20 evrov se dodatni stroški izračunajo glede na višino terjatve. Višina teh stroškov se ravna po nemških zakonskih okvirih. V zgolj nekaj korakih izračunajte premijo za uspešno izterjavo že pred samim naročilom storitve.

Pogosto zastavljena vprašana o storitvi mednarodne izterjave

Tukaj si lahko enostavno prenesete obrazec naročila izterjave in ga izpolnjenega po e-pošti pošljete na inkasso@timocom.com ali po faksu na +49 211 88 26 58 00 . Zatem bomo z vami stopili v stik, lahko pa nas tudi pokličete na številko +49 211 88 26 68 00.

Da, storitev izterjave je na voljo vsem obstoječim uporabnikom podjetja TIMOCOM. Če z nami še niste sklenili pogodbe, se lahko registrirate tukaj.

Ne. Naša ekipa vam bo z veseljem pomagala tudi pri odprtih terjatvah, ki niso nastale z uporabo sistema pametne logistike. Pošljite nam svoje naročilo izterjave zdaj.

V letu 2020 smo uspešno posredovali v več kot 86 odstotkih primerov.

Za obdelavo naročila za izterjavo zaračunamo 20,00 €. Dodatno premijo za našo storitev izterjave zaračunamo samo v primeru, če je izterjava uspešna, višina premije pa je takrat odvisna od višine izterjanega zneska. Ta premija za uspešno izterjavo se ravna po nemškem zakonskem okviru, ki ureja višino tovrstnih premij, in se lahko že pred oddajo naročila za izterjavo natančno izračuna v našem računalu premije za uspešno izterjavo. Tukaj lahko izračunate premijo za uspešno izterjavo, ki je odvisna od višine izterjanega zneska.

Načeloma veljajo zakonska pravila o škodi zaradi plačilne zamude v skladu z Direktivo 2011/7/EU evropskega parlamenta in sveta. Ta bi naj doprinesla k hitrejšemu poplačilu dolgov s strani dolžnikov. Od začetka veljavnosti te direktive v državah EU v primeru plačilne zamude veljajo nove pravice in obveznosti za primere plačilnih zamud. Za upnike in dolžnike to pomeni sledeče:

Pri računih, izstavljenih podjetjem, plačilna zamuda nastopi samodejno po 30 dneh od zapadlosti računa. Poleg tega so plačilni roki, daljši od 60 dni, dovoljeni samo še v izrednih primerih. Če kljub temu pride do zamude pri plačilu, lahko upnik od dolžnika zahteva povračilo določenih stroškov za izterjavo svojih terjatev kot tudi zamudne obresti.
Stroški izterjave lahko vključujejo stroške opominjanja, nastale na podlagi nastopa plačilne zamude, kot tudi stroške za storitev izterjave, stroške odvetnika ali stroške postopka za izdajo plačilnega naloga. Za upnika to pomeni, da lahko od dolžnika zahteva, da mu povrne celotne stroške, ki jih je imel s storitvijo izterjave. Povračljivi stroški vključujejo tudi premijo za uspešno izterjavo. To pomeni, da lahko upnik od dolžnika zahteva povračilo vseh stroškov izterjave, vključno z stroški obdelave naročila in premijo za uspešnost, če je terjatev zapadla in je dolžnik odgovoren za zamudo.

Pri tem je pomembno, da navedena pravila veljajo samo za račune,

 • ki temeljijo na pogodbeni storitvi, torej so izključeni računi za povračilo škode ali zmotna dvojna plačila;
 • pri katerih je mogoče dokazati nastop plačilne zamude in
 • ki so izstavljeni dolžniku s sedežem v eni izmed držav članic EU.

Plačilni opomin oz. primerljiv poziv za plačilo s strani upnika ni več obvezen, lahko pa ga upnik kljub temu pošlje, saj je še naprej smiseln in priporočljiv, da sploh ne nastopi potreba po izterjavi.

Naš oddelek izterjave deluje po celotni Evropi, naše storitve pa so za vas na voljo v naslednjih jezikih:

 • bolgarski (BG)
 • latvijski (LV)
 • švedski (SV)
 • danski (DA)
 • litovski (LT)
 • srbski (SR)
 • nemški (DE)
 • makedonski (MK)
 • slovaški (SK)
 • angleški (EN)
 • nizozemski (NL)
 • slovenski (SL)
 • finski (FI)
 • norveški (NO)
 • španski (ES)
 • francoski (FR)
 • poljski (PL)
 • češki (CS)
 • grški (EL)
 • portugalski (PT)
 • turški (TR)
 • italijanski (IT)
 • romunski (RO)
 • ukrajinski (UA)
 • hrvaški (HR)
 • ruski (RU)
 • madžarski (HU)


Da, naša ekipa za izterjavo deluje mednarodno, predvsem v vseh evropskih državah in v maternem jeziku strank. Postopki izterjave zoper tuje dolžnike za nas ne predstavljajo nikakršnih težav.

V primeru insolventnosti dolžnika se o njegovem premoženju praviloma odloča v stečajnem postopku na sodišču ali z njim upravljajo zunanji upravitelji. Ti upravljajo s terjatvami in odločajo o razdelitvi premoženja, ki je na voljo. Tako se zagotovi, da so vsi upniki deležni enake obravnave in so poplačani, če sredstva to omogočajo.

V vsaki državi veljajo posebna pravila za izvedbo stečajnih postopkov, v katerih lahko upniki prijavijo svoje terjatve. Priporočamo, da v takih primerih terjatve nemudoma prijavite stečajnemu upravitelju v okviru stečajnega postopka, da boste v postopku udeleženi kot upnik in da se boste izognili ostalim stroškom zastopanja, s katerimi bi se vaš končni izkupiček še dodatno znižal.

Naš cilj je nuditi podporo upnikom pri uveljavitvi njihovih utemeljenih terjatev. V primeru likvidnostnih težav dolžnika se lahko na primer dogovorimo za obročno odplačilo dolga, da lahko kot upnik vseeno pridete do popolnega poplačila. Hkrati podjetje TIMOCOM svojim strankam v sistemu pametne logistike zagotavlja, da bo preprečilo kopičenje dodatnih dolgov.

Če stranka brez navedbe utemeljenih razlogov zavrača plačilo, je takšno vedenje v nasprotju z merili kakovosti podjetja TIMOCOM. Takšni stranki ne moremo omogočiti obstoja v mreži preverjenih uporabnikov.

Tukaj si prenesite naš obrazec za zahtevek za izterjavo v formatu PDF.

Storitev mednarodne izterjave

Na začetek