Logistika 17.01.2021
4

Certifikat IFS – najpomembnejše prednosti za proizvodna in trgovska podjetja

Certifikati IFS: Prednosti varne proizvodnje hrane

Proizvajalci lastnih blagovnih znamk se soočajo z izzivom, kako dolgoročno izpolnjevati potrebe in želje potrošnikov. Ne glede na to, ali gre za hrano, elektronske naprave, oblačila ali prevozna sredstva – vedno prevladuje želja po trajnostni potrošnji. V študiji o trajnostnosti iz leta 2020, ki jo je izvedlo podjetje Facit, je 62 odstotkov nemških anketirancev dejalo, da se jim zdi pomembno, da proizvajalci v proizvodnji hrane ne uporabljajo škodljivih kemikalij. Preprečevanje odpadne embalaže je kot pomembno označilo 56 odstotkov anketirancev. Standardi IFS (International Featured Standards) podpirajo proizvajalce, trgovce na drobno in ponudnike storitev pri zagotavljanju kakovosti ob upoštevanju vse večjih zahtev potrošnikov, in so priznani s strani GFSI (Global Food Safety Initiative).

55 podjetij, ki uporabljajo sistem pametne logistike podjetja TIMOCOM, se ponaša s certifikatom IFS, ki je poleg ostalih priznanj in nagrad viden v njihovem profilu podjetja. Ti ponudniki storitev lahko za vas izvajajo logistične storitve v skladu s strogimi smernicami IFS. Primernega ponudnika storitev lahko najdete npr. prek aplikacije Razpisi.

V nadaljevanju lahko proizvodna in trgovska podjetja najdejo najpomembnejše informacije o standardu IFS Food.

IFS Food – konkurenčne prednosti, ki jih zagotavlja trajnostna varnost hrane

Podjetja, ki se odločijo za certifikacijo v skladu s standardom IFS Food, svojim strankam dokažejo, da so jasno osredotočena na varnost hrane v vseh stopnjah proizvodnega procesa. S tem je zagotovljena največja možna transparentnost od surovin in njihove predelave, do začetne embalaže končnega izdelka. Tako so med celotnim proizvodnim postopkom zagotovljeni najvišji standardi varnosti in kakovosti. Hrana, proizvedena v skladu z zahtevami standarda IFS Food, izpolnjuje tudi pravne zahteve, ki izhajajo iz živilske zakonodaje.

Tako z vidika proizvodnje kot tudi trženja velja, da certifikat IFS podjetjem omogoča, da izstopajo od konkurenčnih podjetij, saj

 • optimizirajo, strogo upoštevajo in nadzirajo proizvodne procese,
 • povečujejo kakovost izdelkov,
 • zmanjšujejo število odpoklicev izdelkov in tveganj v zvezi z odgovornostjo,
 • smotrno izkoriščajo vire,
 • zmanjšujejo odpadke iz proizvodnje,
 • prihranijo čas in denar,
 • zagotavljajo varnost vseh interesnih skupin (dobaviteljev, strank, potrošnikov),
 • povečujejo zaupanje v svoje izdelke in zvestobo svojih strank.

Potrebno je dobro načrtovanje: Kako pridobiti certifikat IFS

Podjetja, ki želijo pridobiti certifikat v skladu s standardom IFS Food, se morajo vnaprej celovito pripraviti na zahtevana merila in presoje.

Med dobro načrtovanje sodijo tudi

 • dvig ozaveščenost zaposlenih in soglasna odobritev načrtovanega certificiranja znotraj družbe,
 • uporaba sistema za upravljanje kakovosti,
 • določitev in evidentiranje virov tveganj z vidika HACCP,
 • vzpostavitev ustreznih proizvodnih in higienskih praks v skladu z GMP,
 • pridobitev obsežnega znanja o certifikatu IFS ter pravne podlage zanj.

Presoje: Ključni podatki o pripravi, postopku in izboljšavah

Po načrtovanju sledi vrsta presoj, ki se izvedejo v podjetju. V idealnem primeru je mogoče certifikat pridobiti po zgolj eni presoji. Izbirna predhodna presoja podjetjem omogoča, da jih presojevalec obvesti o vseh potrebnih izboljšavah. Slednje je mogoče izvesti do izvedbe dejanske certifikacijske presoje. Dobro podporo za predhodno presojo nudi programska oprema IFS auditXpress.

Po podatkih na spletnem mestu preskusnega centra TÜV Rheinland (Porenje) poteka izvedba presoj in preskusov v naslednjih šestih korakih:

 1. predhodna presoja (izbirna),
 2. pregled dokumentacije,
 3. certifikacijska presoja,
 4. izdaja certifikatov in vključitev v spletno podatkovno bazo certifikatov Certipedia,
 5. letna nadzorna presoja,
 6. ponovna certifikacija po treh letih in nadaljevanje postopka stalnega izboljševanja.

Podjetje, ki se poteguje za certifikat, si samo izbere certifikacijski organ, in ga ves čas postopka spremlja stalen presojevalec. Ker je certifikat podeljen za določen izdelek, se lahko presoja izvede samo, če se ti izdelki dejansko proizvajajo. Poleg tega je potrebna prisotnost oseb, ki so odgovorne za presojo.

Tukaj so na voljo dodatne informacije o posameznih stopnjah certifikacijskega postopka in seznam certifikacijskih organov.

Prenovljena različica standarda IFS Food V7 bo veljavna od 1. julija 2021

Od 1. julija 2021 bodo veljavne zahteve različice IFS Food 7, ki temelji na trenutno veljavnem standardu IFS Food 6.1. Od takrat dalje bodo te zahteve veljavne za dobavitelje s certifikatom IFS na vseh stopnjah proizvodnje hrane. Izboljšave različice IFS Food 7 med drugim vključujejo ocenjevanje na mestu samem v podjetju. Slednje bo v prihodnje višje ovrednoteno. Kultura varnosti hrane je bila dodana v katalog zahtev kot eno izmed najpomembnejših meril.

Standardi in razvojni programi za transparentno oskrbovalno verigo

Ob uvedbi standarda leta 2003 je bila v ospredju še vedno varnost hrane. Kratica IFS stoji za International Food Standard, pobudnika standarda pa sta bila nemško trgovinsko združenje Handelsverband Deutschland (HDE) in francosko združenje za veleprodajo in maloprodajo (FCD: Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution). Medtem se je razpon standardov povečal, zdaj pa mednje sodijo tudi standardi za gospodinjske in higienske izdelke.

Standardi in programi IFS:

 • IFS Food 7,
 • IFS HPC,
 • IFS Food 6.1,
 • IFS Wholesale/ Cash & Carry,
 • IFS Logistics 2.2,
 • IFS Broker 3,
 • IFS ACsecure 1.1,
 • IFS Global Markets Food,
 • IFS Global Markets Logistics,
 • IFS Global Markets HPC.

Podrobnosti o standardih in programih lahko najdete na seznamu IFS International Featured Standards.

IFS Logistics: certifikat za ponudnike logističnih storitev

Logistična podjetja lahko pridobijo certifikat IFS Logistics. V ospredju certifikata so posebne zahteve za logistične ponudnike, npr. skladiščenje in prevoz (ne)pakiranih živil.

Certifikati: Paradni konj vašega podjetja

Pečati in certifikati vašim strankam pokažejo, da imajo opravka s podjetjem, ki mu lahko zaupajo. Kajti, tako kot vaše stranke imate tudi vi najvišje zahteve glede standardov kakovosti in varnosti. Potrdila in nagrade povečujejo vaše možnosti za odpiranje novih trgov in mednarodne uveljavitve vašega podjetja.

Tudi vi se pridružite mreži več kot 45.000 preverjenih strank iz vse Evrope kot proizvodno ali trgovsko podjetje, ki se ponaša s certifikatom IFS. Kot že obstoječa stranka lahko svoje certifikate naložite na profil vašega podjetja in tako pritegnete več pozornosti.

Keywords:

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek