Logistika 21.02.2022
6

Licenca Skupnosti: Z majem 2022 vstopajo v veljavo nova pravila za ponudnike kurirskih, ekspresnih in paketnih storitev

Licenca Skupnosti: Z majem 2022 vstopajo v veljavo nova pravila za ponudnike kurirskih, ekspresnih in paketnih storitev

Čezmejni tovorni promet in kabotaža brez veljavne licence Skupnosti? Kar se je za podjetja, ki se ukvarjajo s kurirskimi, ekspresnimi in paketnimi storitvami že dolgo časa veljalo, bo z 21. majem 2022 postalo del preteklosti. Razlog za to je nova Uredba o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, ki začne veljati 21. februarja 2022. Ta določa, da tudi majhna transportna vozila z največjo dovoljeno skupno maso nad 2,5 tone potrebujejo licenco Skupnosti.

V tem članku boste izvedeli, na kaj morajo biti transportna podjetja sedaj pozorna in kako je mogoče pridobiti licenco Skupnosti.

Obveznost licence Skupnosti: Kaj velja za koga?

Transportna podjetja, ki opravljajo čezmejni tovorni promet in kabotažo z motornimi vozili, potrebujejo licenco Skupnosti (imenovana tudi EU-licenca). To trenutno velja samo za podjetja, ki uporabljajo motorna vozila z največjo dovoljeno skupno maso nad 3,5 tone.

Z 21. majem 2022 se bo obveznost pridobitve licence razširila tudi na vozila ali kombinacije vozil s prikolico s skupno dovoljeno največjo maso nad 2,5 tone.

Tako lahko tudi majhna transportna vozila in kurirske službe meje znotraj EU po 21. maju prečkajo le še s takšno licenco Skupnosti. Pri tem vrsta vozila (osebno ali tovorno vozilo) ni pomembna. Pomembna je samo dovoljena skupna masa uporabljenega vozila vključno z morebitno prikolico.

Pomembno: Za transportna podjetja, ki blago prevažajo izključno v lastni državi, se ne spremeni nič.

Kaj natančno je EU-licenca?

Kdor želi blago transportirati v gospodarske namene znotraj Evrope, mora posedovati licenco Skupnosti. Za transportna podjetja je ta EU-licenca zelo pomembna. Omogoča namreč gospodarski prevoz blaga tako v svoji državi kot tudi čezmejno v države EU.

Licenco izda pristojni lokalni prometni organ in velja za naslednjih deset let.

Pogoji za pridobitev EU-licence

Za pridobitev EU-licence je treba predložiti dokaze o izpolnjevanju naslednjih pogojev za izvajanje poklicne storitve:

 • status in registracija podjetja;
 • strokovna usposobljenost;
 • ustrezen finančni položaj;
 • dober ugled.

Kaj natančno se skriva za posameznimi točkami, vam bomo razložili v naslednjih odsekih.

Status in registracija podjetja

Dokazilo o statusu in registraciji podjetja se v prvi vrsti uporablja z namenom izločitve t. i. poštnih nabiralnikov in za zagotovitev urejenega poslovanja. V skladu z uredbo morajo poslovni prostori zagotavljati dostop do originalov najpomembnejših dokumentov podjetja, kot so npr.

 • pogodbe o prevozu;
 • dokumentacija o lastnih vozilih;
 • knjigovodska dokumentacija;
 • kadrovska dokumentacija;
 • pogodbe o zaposlitvi;
 • dokumentacija o socialnem zavarovanju;
 • dokumentacija o uporabi in napotovanju voznikov ter
 • dokumentacija o kabotaži, delovnem času in času mirovanja

v elektronski ali drugi dostopni obliki.

Poleg tega je v Uredbi predpisano, da se morajo lastna vozila vrniti v obrat v lastni državi najpozneje osem tednov po prestopu meje.

Strokovna usposobljenost

Transportna podjetja morajo zagotoviti, da ima najmanj ena oseba, zaposlena v podjetju, ustrezno poklicno izobrazbo za vodenje transportnega podjetja za prevoz blaga. Ta oseba mora biti imensko zavedena pri zavodu za zaposlovanje.

Dokazilo o strokovni usposobljenosti je mogoče pridobiti z opravljenim strokovnim preverjanjem znanja pri gospodarski zbornici s sedežem v vaši državi. Prav tako je dokazilo mogoče prejeti z zaključeno poklicno izobrazbo ali zaključenim študijem na opredeljenih področjih.

Izjema: Kdor lahko dokaže deset let trajajoče izvajanje dejavnosti v obdobju pred 4. decembrom 2009 v podjetju za cestni prevoz blaga, mu lahko gospodarska zbornica v njegovi državi strokovno usposobljenost prizna na osnovi dolgoletnih izkušenj. Tudi tukaj velja, da je podjetje opravljalo gospodarski cestni prevoz blaga z vozili in kombinacijami vozili, ki potrebujejo dovoljenje in imajo največjo skupno maso nad 3,5 tonami.

Ustrezen finančni položaj

EU-licenco prejmejo samo likvidna transportna podjetja, ki lahko dokažejo ustrezen lastni kapital. Osnova za oceno je pri tem število razpoložljivih vozil, ki so v izračun kot rezerve vključena tako:

 • 9.000 evrov za prvo uporabljeno motorno vozilo;
 • 5.000 evrov za vsako nadaljnje motorno vozilo s skupno maso nad 3,5 tone;
 • 900 evrov za vsako nadaljnje motorno vozilo s skupno maso nad 2,5 tone, vendar manj kot 3,5 tone.

Izjema: Podjetja, ki imajo v lasti izključno vozila s skupno maso nad 2,5 tone, vendar manj kot 3,5 tone, morajo svoje dokazilo o finančni sposobnosti predložiti šele po 21. maju 2022. Zanje veljajo naslednji pogoji:

 • 1.800 evrov za prvo uporabljeno motorno vozilo;
 • 900 evrov za vsako nadaljnje motorno vozilo.

Potrdilo o razpoložljivosti kapitala je mogoče pridobiti od banke podjetja.

Dober ugled

Kot zadnje je obvezujoče dokazilo o dobrem ugledu. Tega mora pri lokalnem prometnem organu predložiti tako podjetje kot tudi vodja prometa, če nista ista oseba.

Kot dokaz je treba predložiti različne izpise iz registrov, kot so npr. izpis iz kazenske evidence in evidence prekrškov. Poleg tega lahko oblasti zahtevajo izpiske še iz drugih nacionalnih ali EU-registrov.

Če so v kazenski evidenci ali evidenci o prekrških pri transportnem podjetju vpisana kazniva dejanja ali prekrški, dober ugled ni več podan. To lahko vodi do preklica priznavanja dobrega ugleda, kar posledično pomeni prepoved izvajanja poklicne dejavnosti.

Če so izpolnjeni vsi kriteriji, potem za pridobitev EU-licence pri krajevnem prometnem organu ni več ovir.

Kako poteka oddaja vloge za EU-licenco?

Da pridobijo EU-licenco, se morajo transportna podjetja obrniti na pristojne oblasti za izdajo dovoljenj. Od njih prejmejo kontrolni seznam, na katerem je podrobno navedeno, katera od zgoraj naštetih dokazil je treba predložiti ter v kakšni obliki.

Prosilec mora biti pozoren na naslednje:

 • veljavnost dokazil: Medtem, ko imajo izpisi iz registrov npr. le kratek čas veljavnosti, lahko pri dokazovanju strokovne usposobljenosti pridobitev tega dokaza traja več mesecev.
 • potrdilo o nekaznovanosti in izpis iz AJPES-a v trenutku zaprositve za licenco ne smete biti starejša od treh mesecev.
 • Od zaprositve do dodelitve licence lahko mine več tednov in tudi priprava na strokovno preverjanje znanja lahko traja več tednov.

Namig: Priporočljivo je, da prošnjo za dodelitev licence oddate približno tri tedne pred dejanskim terminom strokovnega preverjanja znanja. Kdor to preverjanje uspešno opravi v prvem poskusu, lahko oblastem za izdajo licence kot zadnje manjkajoče dokazilo predloži tudi prav tako pomembno dokazilo o strokovni usposobljenosti od gospodarske zbornice. Vendar je to mogoče samo, če so vsi ostali pogoji že izpolnjeni.

Kdor strokovnega preverjanja znanja ne opravi v prvem poskusu, se naj pri pristojni gospodarski zbornici čim prej pozanima o naslednjem možnem roku opravljanja preverjanja znanja.

EU-licenca v praksi

Pridobitev EU-licence lahko transportna podjetja postavi pred izzive, vendar pa s pravilnim pristopom do pridobitve licence ne bo več ovir.

Da pa bi se pridobitev EU-licence za vaše podjetje dejansko tudi izplačala, je pomembno, da ima podjetje dobro postavljeno mrežo s pogodbenimi partnerji po vsej Evropi. Tukaj nastopi sistem pametne logistike podjetja TIMOCOM. Sistem sestavlja mreža več kot 133.000 uporabnikov iz več kot 50.000 preverjenih podjetij in vas podpira pri hitri in učinkoviti obdelavi čezmejnih prevozov.

Sistem vam poleg tega omogoča tudi, da v svoj profil naložite pridobljeno EU-licenco. Tako lahko potencialne poslovne partnerje preprosto prepričate o svojem resnem in pristnem načinu dela in dokažete svoje kompetence. Poleg tega vam profili drugih uporabnikov omogočajo natančen vpogled v prevozniško in logistično dogajanje v Evropi. Tako lahko vzpostavite stik s potencialnimi poslovnimi partnerji in s tem razširite svoje poslovne možnosti.

Neobvezujoče testirajte sistem pametne logistike in poiščite mednarodne partnerje, ki so primerni za vaše transportno podjetje!

Preizkusite sistem pametne logistike zdaj

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek