Prevozniški trg 14.07.2021
8

Faktoring, lizing in posojila v prevozništvu in logistiki

Strokovnjak o finančnih instrumentih v prevozništvu

Posojila, lizing, faktoring – kako jih uporabljati v prevozništvu?

Da lahko podjetje, pa ne ne samo prevozniško, deluje in se razvija, potrebuje ustrezno financiranje. Glavni viri njegovega razvoja v tem primeru so: lizing, posojilo in faktoring. Prevozniško podjetje je precej specifičen organizem. Vedeti morate, katere finančne instrumente uporabiti in za kaj, da lahko podjetje posluje z dobičkom. O tem se bomo pogovarjali s finančnim strokovnjakom Markom Saganom, lastnikom podjetja Sagan Consulting.

Kaj je odločilnega pomena za izbiro načina finančnega poslovodenja v prevozniškem podjetju?

Kako bi označili specifike dejavnosti prevozniških podjetij?

Prevozniška podjetja so resnično specifična. Če za primer vzamemo bilanco stanja nekega prevozniškega podjetja, tam najdemo v bistvu dve glavni postavki: prevozna sredstva in terjatve. Ostale skupine lahko opišemo kot »drugo«. Dejavnost prevozniškega podjetja je kapitalsko zahtevna. Rečemo lahko, da eno delovno mesto stane približno 500.000 PLN (ca. 110.000 EUR) – če pri tem upoštevamo, da je delovno mesto vlačilec s polpriklopnikom. Predpostavimo, da imamo eno delovno mesto za enega zaposlenega. Priznajmo si, da podjetje z enim takšnim vozilom ne bo delalo čudežev. Torej rabimo več vozil. Ker eno tako vozilo stane pol milijona, boste morali za 20 vozil porabiti 10 milijonov PLN (ca. 2,2 mio EUR). Vozni park je sicer še zmeraj razmeroma majhen, medtem ko je investicija visoka. Poleg tega, če smo optimistični in predvidevamo 30-dnevni rok plačila za prevozno storitev, lahko domnevamo, da se enomesečni promet financira s terjatvami. Še več, preden podjetje izda račun, mora kupiti gorivo, plačati voznika, plačati lizing in šele nato, ko že opravi prevozno storitev, lahko pričakuje plačilo. Če gledamo skozi prizmo takšne strukture prevoznega podjetja, je izjemno pomembno ohranjati finančno likvidnost in zato sredstva uporabljati tako, da ima podjetje največje možne vire denarja.

Lizing v prevozništvu

Začnimo s tem, kar je v prevozništvu nepogrešljivo: Vozila in lizing, ki se pogosto uporablja za njihovo pridobitev. Zakaj bi se s tem instrumentom podjetja financiralo nakup voznega parka?

Cene lizinga niso visoke in zagotovo ne višje od stroškov samega financiranja posojila. Je torej orodje za financiranje voznega parka. Ob tej priložnosti je treba omeniti tudi, da nekateri ocenjujejo kakovost lizinga, torej ali je to dober ali ne, glede na vsoto vseh provizij. Čim bližje 100 % je, tem bolje je. Toda to ni povsem res. Pomemben dejavnik so stroški pridobivanja financiranja, kar pomeni, da mora biti začetna provizija čim nižja, po možnosti nična. Odkupna vrednost pa mora biti čim višja. To pomeni, da so obroki lizinga za nas dovolj nizki in na začetku ni nobene provizije, ki bi zamrznila kapital, potrebnega za poslovanje.

Zakaj bi moral biti zadnji obrok visok?

Nekateri pravijo, da če na koncu vzamem majhen obrok in opravim nakup za tisoč poljskih zlotov, bom avto prodal z dobičkom, tako da se bo nakup dejansko obrestoval. Vendar pa se je dobro vprašati, zakaj lahko izvedem ta odkup za 1.000 PLN. Ne zato, ker je lizinška družba tako prijazna oz. ker sem bil deležen posebne promocije, ampak zato, ker sem imel končno ceno razčlenjeno na obroke in sem vsak mesec preplačal določen znesek. To pomeni, da je financiranje lizinga manjše, saj plačujemo tudi za storitev.  Pogost je tudi argument, da če je odkup visok, podjetje za to morda nima sredstev. Vendar pa je lizing mogoče podaljšati.  Prav tako je mogoče vozilo odkupiti in ga naslednji dan prodati ter na tak način hitro priti do finančnih sredstev. Bistvo je, da čim manj vlagamo v financiranje voznega parka, ker bomo tako imeli priložnost, da ta denar uporabimo za financiranje svoje dejavnosti v drugih krajih. Zato je najbolje, da na začetku plačate čim manj, na koncu pa čim več. Seveda vas bodo lizinške družbe poskušale prepričati, da boste na začetku plačali manj, vendar pa je to neumnost. Da, nominalno plačujemo manj, ker se obresti izračunajo na nižji dolgovani znesek, vendar uporabimo nižji znesek financiranja, kar poslabša likvidnost, likvidnost pa je bolj pomembna. Naj omenim tudi to, da bi morali za nakup vozil izbrati operativni lizing, pri katerem je celoten obrokdavčno priznan, čeprav ne nujno v bilanci stanja.

Faktoring za prevozniška podjetja

Kakšne rešitve so najboljše v primeru financiranja terjatev?

Kar zadeva financiranje osnovnih sredstev, se vsekakor odločimo za lizing, pri terjatvah pa faktorig. Ti dve postavki pa bi morali biti financirani na najvišji možni ravni. Kot sem že dejal, nizko plačilo in nizki obroki pomenijo, da se večina voznega parka financira z lizingom, vendar ne s strani kupca, in enako bi to moralo izgledati v primeru terjatev. Zaradi tega imamo manj sredstev, ki jih je treba financirati s posojili in lastniškim kapitalom. Zakaj? Ker so posojila med vsemi temi najbolj omejena. Posojilo ni iz elastike in ne bo pokrivalo postavk, kot so terjatve.  Faktoring sicer ni veliko dražji od posojila, vendar ga je ob naraščajočem obsegu terjatev mogoče povečati, ker je meja faktoringa med drugim povezana z višino terjatev. Torej je prilagodljiv.

Ali ima faktoring še kakšne prednosti?

Zagotovo zagotavlja hitrejša plačila, kar je velika prednost, poleg tega pa je prodaja na višji ravni, kot brez faktoringa. Pospeševanje plačila terjatev in s tem povečanje prodaje. Mehanizem je naslednji: Ker denar dobim hitreje, ga lahko hitreje obrnem, torej izvedem več storitev in tako zaslužim več.

Posojilo v prevozniški panogi

Če se vrnemo na posojila, kakšno vrsto posojila mora izbrati prevozniško podjetje?

Kar zadeva prevozniško podjetje, bodo to predvsem posojila za gibljiva sredstva. Seveda, če ima podjetje svojo poslovno stavbo, nekaj nepremičnin, bi moralo uporabljati dolgoročna posojila.

In v tem primeru bi zavarovanje predstavljala hipoteka?

Da. In v tem primeru, daljši kot je rok, bolje je, ker pozneje, ko morate vrniti denar, tem bolje. Če pa podjetje ne uporablja lastne stavbe, ker jo ima v najemu, nam ostanejo posojila za gibljiva sredstva.

Posojilo za gibljiva sredstva, torej kakšno?

Najpogostejše posojilo je na tekočem računu, ki se vsako leto obnovi. Vseeno je poskusiti dobiti financiranje, ki je daljše od enega leta. Na primer, ena od poljskih bank ponuja produkt v obliki večnamenskega posojila, kot mu pravimo LKW, gre pa za posojilo, ki je dano za tri leta. Del posojila se odplačuje mesečno, ko pa se ta del odplača, lahko ta sredstva še naprej uporabljate. Na primer, imamo nastavljen limit na 2 milijona, vrnemo 1 milijon posojila, vendar denar še naprej potrebujemo. V tem primeru lahko plačani milijon ponovno vzamem zase. Eno opozorilo: Ker obstaja določen datum odplačila, se ob ponovnem porabi že odplačanih sredstev obrok poveča.

Kako deluje takšno, standardno posojilo na tekočem računu?

Ob tej vrsti posojila lahko pridobivamo sredstva, ko jih potrebujemo, posojilo pa se vrača iz tekočih prejemkov. Rešitev predstavlja svojevrsten blažilec. Seveda je dobro izbrano posojilo tisto, ki se ne izrablja do konca ves čas. V tem primeru je nekaj narobe. To so glavne vrste financiranja v celotnem obsegu posojil. Pomembno je, da posojil ne zavarujemo s terjatvami, saj če jih bomo zavarovali na tak način, teh terjatev ne bomo mogli uporabiti za faktoring. Zavarovanje je odvisno od tega, kako se podjetje pogaja z banko in kakšen je njegov položaj (v smislu kazalnikov, ki opisujejo njegovo finančno stanje). Zavarovanje pa je lahko zadolžnica ali promet na računu. Če so razmere težje, je moč izbrati zastavno pravico na vozilih, ki so bila predmet lizinga, torej tistih, ki jih je podjetje že odkupilo in ki so že postala njegova last, poznamo pa tudi poroštva, čeprav odsvetujem uporabo osebnih zavarovanj delničarjev ali drugih subjektov.

Na kaj je treba biti pozoren pri podpisovanju posojilne pogodbe?

Pomembno je, da ne blokiramo terjatev, potrebnih za faktoring, in ne jamčimo z zasebno lastnino. Prav tako ne dajajte navzkrižnih jamstev med drugimi podjetji. Vsi so pozorni na obresti in provizije, seveda so pomembne, a zelo pomemben del predstavljajo tudi zaveze, torej pogoji, ki določajo, kaj mora in česa podjetje ne sme. Vredno jo je prebrati z razumevanjem, da vemo, ali obstaja zapis, za katerega vemo, da se ga je nemogoče držati. O tovrstnih določbah se je treba pogajati v fazi podpisa pogodbe. Neupoštevanje zavez običajno poleg odpovedi pogodbe vključuje tudi zvišanje obrestne mere ali zmanjšanje zneska financiranja.

Finančno stanje prevozniškega podjetja

Za kaj je še vredno poskrbeti v okviru financiranja poslovanja prevozniškega podjetja?

Seveda za financiranje komercialnih posojil. Sem sodijo na primer kartice za gorivo. Dobro je imeti čim daljši rok plačila. Seveda je to mogoče le, če ima podjetje ustrezno finančno stanje.

Zakaj je finančno stanje prevozniškega podjetja tako pomembno?

Ker nas bodo potem lahko dobavitelji zavarovali, torej bodo imeli zavarovano mejo terjatev, nato pa se bo naše podjetje lahko financiralo z dobavitelji, in če bo stanje slabo, bomo morali vse plačati prej.

Kateri kazalniki odločajo o tem, da je finančno stanje prevozniškega podjetja dobro?

Kar zadeva položaj, obstajajo štiri skupine kazalnikov, ki ga določajo: donosnost, operativna učinkovitost, zadolženost in likvidnost. Z vidika potencialnega upnika sta najpomembnejša kazalnika likvidnosti in zadolženost. V glavnem se upoštevajo omenjeni deli. Pomembna je tudi dobičkonosnost, saj mora upnik imeti jamstvo, da lahko podjetje poplača dolg, obresti itd. Te kazalnike je vredno preučiti vsaj na vsako četrtletje. To mi počnemo za naše stranke. In tako poteka finančni nadzor. Na enak način delujejo tudi banke.  Tako podjetje ve, v katero smer gre in kaj mora popraviti.  Pred sabo ima neke vrste ogledalo, v katerem se lahko pogleda.  Vidi, kako ga vidijo drugi, na primer finančne institucije.  Če to ve, je to pol uspeha.  In ker je prevoz kapitalsko zahteven, imajo podjetja, ki jim ni mar za položaj, omejen dostop do tega kapitala, višje stroške in omejene limite.

Keywords:

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek