Logistika 20.06.2021
4

Hitreje do poplačila: Zakaj se faktoring v logistiki izplača

Faktoring je priljubljeno finančno sredstvo v transportni logistiki

Tako kot mnoge druge panoge, se tudi transportna logistika bori z dolgimi plačilnimi roki – in pogosto prav tako z dolgimi plačilnimi zamudami. Ob tem pa podjetja že tako ali tako poslujejo z zelo nizkimi maržami. »Zahvaljujoč faktoringu boste hitreje prišli do svojega denarja in si boste lahko ustvarili še več prihodkov,« je mogoče pogosto slišati s strani ponudnikov takšnih storitev. Toda kako faktoring sploh deluje in kaj je potrebno v povezavi s tem preprečiti? V tem blogu smo povzeli najpomembnejša dejstva in napotke strokovnjakov.

Pregled vsebine

1. Kako poteka faktoring in zakaj je dobra rešitev?

Faktoring je mogoče zelo dobro opisati, če imamo pred očmi delovanje prevozniških storitev. Kajti transportno podjetje  svojo storitev dobesedno plača vnaprej: Vnaprej namreč financira prevoz za svojega naročnika in prevzame vso tveganje, dokler mu ta ne poravna računa. Če pa prevoza ne moremo ali ne želimo opraviti sami, ga lahko naročimo pri drugem podjetju. Podobno deluje faktoring: Svoje tveganje za financiranje lahko na drugega prenesemo tako, da za predplačilo računa naročimo faktoring podjetje.

Faktoring je torej finančna storitev, pri katerih odprte, še ne zapadle terjatve, prodamo faktoring podjetju. To nato prevzame vse pravice do terjatev in jih poravna takoj po tem, ko je bilo prevozniško naročilo dokazljivo izvedeno. Konkretno se pri tem praviloma v roku 24-48 ur izplača pribl. 80-90 % zapadlega zneska, kot sicer sporoča večina ponudnikov na trgu. Preostanek se nato nakaže takoj, ko naročnik poravna celotni znesek faktoring podjetju. Tako se izognemo dolgim čakalnim časom. Poleg tega je za izdajanje opominov ter prevzem tveganja izpada plačila, t. i. del credere tveganja, mogoče zadolžiti zunanjega izvajalca.

2. Koliko stane faktoring?

Stroške faktoringa krije prevozniško podjetje, ki ga je naročilo. Ti so praviloma sestavljeni iz dveh glavnih sestavnih delov:

  • obresti faktoringa

Te so primerljive z običajnimi bančnimi obrestmi tekočega računa. Obresti so odvisne tako od bonitete podjetja naročnika kot tudi bonitete dolžnika. Poleg tega se višina obresti izračuna od začetka naročila faktoringa do prejema plačila s strani dolžnika, torej vedno glede na dejanski čas terjatve. Hitreje kot dolžnik poravna račun pri faktoring podjetju, nižje so obresti, ki jih mora plačati prevozniško podjetje.

  • provizija faktoringa

Ta pavšalni znesek je potrebno plačati za prevzem

tveganja izpada plačila s strani faktoring podjetja. Odločilni dejavniki so višina prihodkov, število računov in število naročnikov. Običajno znaša provizija med 0,5 in 2,5 odstotka računa, ki ga je treba predfinancirati.

Načeloma velja: Z višino prihodkov se poveča tudi provizija faktoringa. Obresti faktoringa se z boljšo finančno podobo podjetja prav tako nižajo.

3. Katere vrste faktoringa poznamo?

Pri faktoringu obstaja več različic, ki nudijo različne možnosti. V nadaljevanju ponujamo kratek pregled najbolj priljubljenih vrst:

  • Pravi faktoring je najbolj razširjena vrsta. Tukaj faktoring podjetje prevzame popolno tveganje. Tudi v primeru, če dolžnik na koncu ne plača. Tako ima naročnik faktoringa v vsakem primeru zagotovljeno varnost, da bodo terjatve pravočasno poravnane.
  • Nepravi faktoring je potemtakem različica pri kateri ni zagotovljene nobene zaščite poplačila, kar pomeni, da tveganje za izpad plačila ostaja pri naročniku faktoringa.
  • Pri odprtem faktoringu so dolžniki obveščeni o tem, da so bile njihove terjatve prodane. V Nemčiji je pravi faktoring pogosto kombiniran z odprto različico.
  • Če dolžniki niso obveščeni o faktoringu, temu pravimo tihi faktoring.
  • Povratni faktoring se uporablja za zagotavljanje popustov pri nakupu izdelkov, nabavi ali storitvah. Tukaj je iniciator povratnega faktoringa dolžnik, ki prednosti faktoringa ponudi svojim dobaviteljem. Račun neposredno poravna ponudnik faktoringa, da je mogoče koristiti popust in daljši plačilni rok.
  • K »full service« faktoringu sodi tudi pošiljanje opominov oz. storitev izterjave.

4. Za koga se faktoring izplača?

Številna majhna in srednje velika podjetja poslujejo z majhnimi maržami in imajo zadržke, saj faktoring predstavlja dodaten strošek. Dolgoročno pa lahko to vsekakor vodi do več prihodkov, saj lahko sprejmejo več naročil. Tveganje izpada plačil se tako minimizira. Prav tako ni potrebno predfinanciranje, podjetju pa je na voljo več kapitala za investicije.

5. Prednosti faktoringa za ponudnike prevozniških storitev

Predfinanciranje računov s faktoringom predvsem ponudnikom logističnih storitev, ki morajo sicer dolgo čakati na svoj denar, omogoča izboljšano boniteto in likvidnost. Izdatki se poravnajo takoj, preostanek finančnih sredstev pa se investira. Na ta način lahko ustvarite večje prihodke in posledično tudi večji dobiček, kar posledično ustvarja pomembno konkurenčno prednost.

Torej, s faktoringom lahko zmanjšate tveganje ter čas, potreben za administracijo, in se še bolj osredotočite na svoje jedro poslovanja. Pri izboru ponudnika morate, tako ko pri vsaki drugi pogodbi, preveriti in primerjati pogoje. Ti morajo biti tudi brez prevoda odvetnika razumljivi in transparentni. Tako boste našli najboljši faktoring model za svoj posel.

Keywords:

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek