Prevozniški trg 02.09.2021
4

Green Deal za evropsko logistiko

Kako se lahko že danes pripravite

Green Deal bo ustvaril bolj zeleno logistiko

Načrt je ambiciozen: Do leta 2030 bi naj v EU naredili velik korak v smeri podnebne nevtralnosti. Ukrepi za to zadevajo skoraj vsa gospodarska področja – tudi logistiko. V tem blog prispevku lahko preberete, kateri ukrepi so bili do sedaj predlagani za tovorni promet in kako se lahko nanje pripravite že sedaj.

Pomemben cilj: drastično zmanjšanje emisij

Da bo sprejet podnebni zakon v EU, je danes že gotovo dejstvo. Večina poslancev v evropskem parlamentu je oktobra 2020 glasovala za zakon. Sedaj je treba uskladiti še končno različico. Trenutno stanje: Komisija EU pripravlja predloge za izvedbo, ki naj bi bili nato sprejeti v ustrezne podnebne zakone. Prednostno bi naj izvedba zakona po navedbah Evropske komisije zagotovila večjo zaščito podnebja, predvsem bi se naj zmanjševala proizvodnja emisij – in sicer hitreje kot do sedaj. Prišlo naj bi do »uvedbe okolju prijaznejših, stroškovno ugodnejših in bolj zdravih oblik zasebnega in javnega prometa«. To bo močno vplivalo na logistično panogo.

Z optimizacijo svojih transportnih procesov lahko že sedaj zmanjšate emisije CO2:

Registracija

Po izračunih Evropske komisije se bo  tovorni promet v Evropi do leta 2030 močno povečal. Če pomislimo, da je promet eden največjih povzročiteljev emisij CO2, so načrtovane spremembe na osnovi tega napovedanega porasta povsem pričakovane. Cilj je, preprečiti 90 odstotkov emisij, ki jih trenutno predvideva EU. Za lažji prehod do okolju prijaznega gospodarstva bo EU v obdobju 2021–2027 pripravila paket pomoči v višini najmanj 100 milijard evrov.

Kaj to pomeni za logistiko?

V nadaljevanju so navedene štiri najpomembnejše točke. Prvi dve sta še precej oddaljeni, drugi dve pa je mogoče izvesti že danes.

Alternativna goriva:

Del tega podnebnega načrta so »inovacije na področju novih, okolju prijaznih tehnologij«. Sem sodi tudi obratovanje tovornih vozil povsem brez emisij in na alternativna goriva, da bi promet postal bolj trajnosten. Ali bo ta prehod izvedljiv za težki promet, je še vprašljivo. Evropska komisija je že upoštevala, da bi se lahko fosilna goriva do leta 2050 uporabljala še v 86 odstotkih.

Nove tehnologije:

Nadalje se glasi, da bi naj že od leta 2030 daljetehnologije prihodnosti postale stalni sestavni del evropske, okolju prijazne mobilnosti, kot je avtonomna vožnja ali e-mobilnost. O trenutnem stanju tehnološkega razvoja še obstajajo odprta vprašanja. Nerazjasnjena je še predvsem težava pogona. V blogu podjetja TIMOCOM smo že poročali o tem, da je treba pri avtonomni vožnji upoštevati tudi etične in pravne vidike, za katere je treba še sprejeti vseevropske zakone.

Za zgoraj navedene delne vidike zakona je treba najti načine za realizacijo. Pri ostalih ciljih pa je lahko logistična panoga že sedaj aktivna.

Več kombiniranega prometa:

Cilj je razbremenitev cest, po katerih danes še vedno poteka največji delež prometa. V nadaljevanju naj bi razvili konkretne strategije, kako bi lahko železniški, zračni in rečni promet še močneje vključili kot do sedaj. Do leta 2030 naj bi se prevoz blaga z ladjami in vlaki povečal za več kot polovico.  

TIMOCOM danes delno že realizira ukrepe. Uporabo rečnega prometa podpiramo skupaj z Bargelinkom. S tem trgom za evropski rečni promet lahko TIMOCOM svojim strankam nudi dostop do ponudb kombiniranega prevoza. To proizvodnim, trgovskim in logističnim podjetjem ter avtoprevoznikom omogoča, da se optimizirano prilagodijo pogojem na trgu.

Več učinkovitosti v transportnem procesu:

V že leta 2016 objavljeni strategiji za brezemisijsko mobilnost v Evropi je pisalo, da morajo predvsem transportni procesi potekati učinkoviteje. To je pomemben prispevek k varčevanju z gorivom in zmanjšanju emisij CO2, ki naj bi bil v ospredju še naprej. Predlogi Evropske komisije so pomembni za trajnostno prihodnost, vendar pa smo pri podjetju TIMOCOM mnenja, da jih je mogoče začeti realizirati še sedaj.  Predlogi Evropske komisije so pomembni za trajnostno prihodnost. TIMOCOM že sedaj nudi možnosti za trajnostno in gospodarno poslovanje. Sistem pametne logistike zajema devet aplikacij, ki omogočajo povečanje učinkovitosti logističnega procesa:

Aplikacija Poti in stroški pripomore k izboljšanju načrtovanja poti. S pomočjo 274 priključenih ponudnikov telematike je mogoče v sistemu spremljati vozila in pošiljke. V borzi prevozov je mogoče ponujati tovorni prostor in se izogniti praznim vožnjam. Na spot trgu lahko izvajalci najdejo tovor, celo delne naklade, da lahko bolje izkoristijo svoj vozni park. Prek borze skladišč je mogoče ob polni izkoriščenosti tovornih vozil najeti skladiščne površine in razbremeniti svoje kapacitete, kar pomaga preprečiti zastoje v transportnih procesih.

Če je proces učinkovitejši, se namreč zmanjšajo emisije CO2, kar pripomore k varovanju okolja.

Več kot 45.000 strank je že združenih v mreži podjetja TIMOCOM, z aplikacijami v sistemu pametne logistike pa so njihovi logistični procesi že sedaj učinkovitejši. Proizvodnim in trgovskim podjetjem, voznikom tovornih vozil ter prevozniškim podjetjem nudimo sistem, s katerim se lahko izognejo praznim vožnjam, bolje izkoristijo tovorna vozila in optimizirajo svoje transportne procese – ter tako prispevajo k varovanju okolja in podnebja.

Če želite tudi vi biti že danes pripravljeni na jutri in svoje prevoze usmeriti v bolj »zeleno« smer, se registrirajte sedaj.

Registracija

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek