Logistika 07.10.2021
3

Pomanjkanje IT-rešitev v logistiki – tako lahko preprečite blokade

Posodobite svojo IT-infrastrukturo in preprečite blokade zaradi pomanjkanj IT-rešitev.

Gospodarstvo se, pospešeno tudi zaradi epidemije, nahaja v digitalnem prelomu. Številni udeleženci na trgu so že uvedli digitalne rešitve, da bi lahko učinkoviteje oblikovali procese, bili kos velikemu številu povpraševanj ali da bi lahko strankam ponudili nove storitve z dodano vrednostjo. Majhna in srednje velika proizvodna ter trgovska podjetja pa zaradi hitrega razvoja, kot npr. na področju IT-rešitev v logistiki, ne morejo biti vedno v koraku s časom, zaradi česar pogosto uporabljajo t. i. otoške rešitve.

Preberite, katere pomanjkljivosti trenutno zelo ovirajo logistiko in kako jih je mogoče preprečiti. Kot utiralec poti na področju IT-logističnih storitev podjetje TIMOCOM s svojim sistemom pametne logistike po vsej Evropi nudi uveljavljeno orodje s širokim spektrom uporabe, ki lahko poenostavi pot v digitalno prihodnost.

Prejmite individualni nasvet

Informacijski prelomi in COVID19 kot hranilo za blokade

Čeprav je pandemija na številnih področjih s polno paro pognala digitalizacijo naprej, glede na anketo centra iz Lipnice za evropske gospodarske raziskave (ZEW) 38 odstotkov nemških industrijskih podjetij sploh ni še začelo s projekti digitalizacije , pri 45 odstotkih so se med korono tekoči projekti zaustavili, pri 17 odstotkih pa so jih povsem prekinili. Številna podjetja so se odločila, da se bodo najprej osredotočila na osnovni posel in so se branila investicij v prihodnost.

Kakšne so posledice?

  1. Študija svetovalnega podjetja SCI iz novembra 2020 je pokazala, da obstaja velika digitalna vrzel med naročniki in transportnimi podjetji. 83 odstotkov sodelujočih transportnih in logističnih podjetij je povedalo, da jim pomanjkanje IT-rešitev povzroča največ težav.

 

  1. Drugi največji problem so informacijski prelomi na najpomembnejših vmesnikih. To težavo je izpostavilo 75 odstotkov vprašanih, takoj za tem pa sledi splošno pomanjkanje informacij, kar se je zdelo problematično vsakemu drugemu. 42 odstotkov transportnih podjetij je kot težavo navedlo pomanjkljivo načrtovanje dobavne verige.

Logistični IT-sistemi nudijo ciljne rešitve

Za majhna in srednje velika podjetja (KMU) je pogosto smiselno, da posežejo po obstoječih sistemih, kajti pogosto so digitalne otoške rešitve za ponudnike določenih področij preveč dolgotrajne in predrage. Pogosto tudi niso združljive s sistemi drugih poslovnih partnerjev.

Takšen obstoječ sistem nudi tudi Freighttech podjetje TIMOCOM  na področjih transporta in logistike ter proizvodnje in trgovine. Namesto posameznih rešitev sistem pametne logistike podjetja TIMOCOM združuje digitalne aplikacije in storitve, ki proizvodnim in trgovskim podjetjem omogočajo dostop do logističnega trga in uspešnen obstanek na trgu. Ponudnik IT-storitev je zgodaj spoznal, da je bistvenega pomena izmenjava podatkov med vsemi sodelujočimi partnerji. Zato omogoča uporabo borze prevozov, sledenje in digitalna naročila prevozov tudi prek vmesnikov. Tako je mogoče še naprej uporabljati obstoječe IT-infrastrukturo. Več kot 45.000 evropskih strank že digitalno in transparentno uporablja podatke in informacije, da lahko sprejmejo najboljše gospodarske odločitve in kar najbolje obvladajo vrhunce povpraševanj ali krize. Partnerji na obeh straneh lahko npr. profitirajo od spremljanja tovora v resničnem času, prenosa podatkov v živo brez menjave medija ter od dostopa do več tisoč ponudnikov transportnih storitev. Z aplikacijami in storitvami podjetja TIMOCOM je mogoče učinkovito premagati pomanjkljivosti na IT-področju ter informacijske prelome tudi brez nove infrastrukture ali velikih investicij.

Digitalne platforme namesto silosnih rešitev

Ne glede na vse dejavnike vpliva pa se še vedno pričakuje, da mora transportna logistika v vsakem trenutku prilagodljivo reagirati. In ravno tukaj digitalni procesi odigrajo ključno vlogo. Po eni strani zato, da se ne izgubi stik s konkurenco, po drugi strani pa tudi zato, da se je mogoče bolje pripraviti na prihodnost in jo proaktivno sooblikovati. Kajti varnost, fleksibilnost in kontrola so ključnega pomena predvsem za podjetja s področja proizvodnje in trgovine.

Številna podjetja stavijo na digitalne silosne rešitve, kot je pokazal preizkus v praksi, ki ga je izvedlo panožno združenje Bitkom:

"Logistika že sedaj močno stavi na digitalne tehnologije, vendar pa še vedno prepogosto prevladuje silosno razmišljanje. Pogosto IT-sistemi potekajo vzporedno, včasih pa se povsem odpovedujejo popolni izmenjavi podatkov", komentira Florian Lange, referent za prodajo in logistiko pri Bitkomu, v časopisu VerkehrsRundschau. Po oceni panožnega združenja so prihodnost digitalne platforme , ki vsem sodelujočim pri transportnih procesih omogočajo enakomerno dostopne in transparentne vpoglede v resničnem času v nakladalne procese, poteke plačil ali tudi v digitalni tovorni list.

Odkrijte potencial digitalnih platform za svoj posel. Stopite še danes v stik s Freighttech strokovnjaki pri podjetju TIMOCOM in se dogovorite za osebni posvet o vaših možnostih v sistemu pametne logistike:

Prejmite individualni nasvet

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek