Logistika 27.10.2020
4

Izzivi in možnosti digitalizacije dobavne verige

Mreženje dobavnih verig

Mreženje digitalnih sistemov v prevozniški in skladiščni logistiki ponuja številne možnosti za zmanjševanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti v proizvodnji in trgovini, vendar so te le redkokdaj izkoriščene.

Digitalna komunikacija med ponudniki tovora in prevozniškimi oziroma logističnimi podjetji je kljub mnogim prizadevanjem še vedno predvsem analogne narave. Digitalizacija se pogosto ustavi ob komunikacijskih motnjah. Dober primer za to je nakladalna rampa. Na tem mestu se izmenjajo potrdila o paletah in dobavnice, potrebni so podpisi in šele nato preide blago ter odgovornost zanj v druge roke. Digitalizacija dobavne verige je še vedno precej oddaljena. Popolnoma digitaliziran proces bi bil na tej točki, ne le v času pandemije, neprecenljiv.

Zakaj potekajo procesi na dvoriščih ponudnikov tovora in v logističnih distribucijskih centrih še vedno kot v starih časih, medtem ko smo se s strankami in poslovnimi partnerji na številnih drugih področjih našega vsakdana že zdavnaj digitalno povezali? Razlog: Realne stične točke pri prevzemu in pri oddaji blaga pa vse do vozila, ki blago prevaža, so raznovrstne in kompleksne. Temu ustrezno potekajo tudi komunikacijske poti med voznikom in zaposlenimi v skladišču. Vse to vodi do tega, da je treba številne podatke naročila še vedno zabeležiti ročno. Le redko obstaja možnost prenosa podatkov neposredno iz sistema za upravljanje skladišč (WMS) v sistem za upravljanje prevozov (TMS) ali obratno. Pogosto za to preprosto manjkajo potrebni vmesniki. Poleg tega vsi programi nimajo zmožnosti komuniciranja z drugimi. 

Zlasti v aktualni izjemni situaciji, nastali zaradi koronavirusa, pomeni neposreden stik med vozniki in logističnimi delavci povečano zdravstveno tveganje. Nič čudnega torej, da si številna podjetja prizadevajo, da bi se tovrstnim tveganjem izognila. Osebni stik med rokovanjem z blagom in ostalimi postopki je trenutno mogoč zgolj ob strogem upoštevanju varnostnih in higienskih ukrepov. Medtem pa je blago, ki se prevaža, med nakladanjem in razkladanjem že mogoče predati brez vsakršnega stika. Za to je potrebna zgolj primerna programska oprema z ustreznimi vmesniki. 

Brez vmesnikov ne gre

Tovrstni vmesniki so vse pomembnejši za podjetja v dobavni verigi. Za čim bolj stroškovno in časovno učinkovito dobavno verigo je potrebna celovita digitalizacija, ki bi zajela pot izdelka od izdelave v tovarni v skladišča in prek prevozniških podjetij vse do kupcev. Bolj kot se bomo tudi v resničnem življenju približali tovrstni virtualni poti, lažje bo zagotoviti popolnoma brezpapirno dobavno verigo, brez vsakršnih komunikacijskih motenj. S popolno digitalizacijo vseh informacijskih procesov, povezanih z naročili, se bo povečala tudi učinkovitost in preglednost dobavne verige (ključna beseda: End-to-End-Visibility), kar bo znatno povečalo varnost in uspešnost. Logistične procese bo tako mogoče povezati z dandanes znatno avtomatiziranimi procesi v intralogistiki.

Jasna opredelitev podatkov, ki se bodo izmenjavali

Pomemben vidik za funkcionalno digitalizacijo in uspešno mreženje je jasna opredelitev vseh podatkov, ki se bodo prenašali. Vsi programi vsebujejo lastno izvorno kodo, v kateri so opredeljeni vsi parametri. Slednji se uporabljajo pri vnosu matičnih podatkov, opisu teže pošiljke in vse do vnosa načina plačila. Da lahko programi poslovnega partnerja razumejo jezik drugih programov, je potreben programski vmesnik ali API (Application Programming Interface). Ti programi skrbijo za to, da si lahko različne rešitve programske opreme, ki jo uporablja pogodbeni partner, brez težav izmenjajo vaše informacije o naročilu. V njih so jasno opisane vse podrobnosti. Pri tem gre za podrobnosti kot je na primer jasna opredelitev enote teže. Biti mora namreč popolnoma jasno, ali je teža blaga v tonah ali kilogramih. Ta jasen opis zadeva vse podatke, ki se bodo izmenjali tekom dobavne verige. Digitalna dobavna veriga mora ustrezati realnosti. Le tako je mogoča izmenjava podatkov brez napak.

Vsi zaposleni morajo biti vključeni v digitalizacijo

Kateri predpogoji morajo biti potem izpolnjeni, da je lahko povezovanje logističnih procesov, vezanih na prevoz in končno lokacijo, uspešno? Da bi lahko realnost pravilno prikazali na virtualen način, je potreben vsak zaposleni. Kajti brez preglednosti na vseh ravneh bodo ponudniki tovora ter prevozniška in logistična podjetja svoje vsakodnevne delovne obremenitve le s težavo prikazali v digitalni obliki. Pri tem gre pogosto za majhne stvari, ki jih morda vedo le zaposleni v skladišču, vozniki in disponenti. Že podrobnosti, kot na primer ob katerem času je stranka najbolj dosegljiva in katere dokumente nujno potrebuje, so odločilnega pomena za optimalen proces digitalizacije in uspešno preoblikovanje. 

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek