29.11.2022
5

Kako lahko upravljanje s prevozi pomaga reševati izzive v dobavni verigi

New Content Item (1)

Da bi vsi tokovi nemoteno tekli, se v dobavni verigi vzpostavljajo procesi, ki jih dandanes podpira napredna tehnologija. Eden izmed pomembnih delov dobavne verige je tako logistični del, oziroma transport, ki zagotavlja da se točno določeni produkti dostavijo na točno določena mesta ob pravem času in to z najbolj optimalnimi finančnimi in organizacijskimi vložki.


Kaj je dobavna veriga?

Dobavna veriga (uporabljajo se tudi izrazi: oskrbovalna veriga, oskrbna veriga, preskrbovalna veriga) ali angleško supply chain je sistem, ki omogoča pretok blaga od dobavitelja do končnega porabnika. Gre za distribucijsko mrežo, ki pokriva nabavo materialov, izdelavo polizdelkov in izdelkov in dobavo končnim kupcem. Ta veriga obstaja znotraj posameznega podjetja ali pa med različnimi podjetji in je temu primerno tudi zelo razločno strukturirana in kompleksna.

Znotraj dobavne verige potekajo različni tokovi:

 • materialni tok
 • informacijsko tok
 • finančni tok
 • tok znanja

Da bi vsi tokovi nemoteno tekli, se v dobavni verigi vzpostavljajo procesi, ki jih dandanes podpira napredna tehnologija. Eden izmed pomembnih delov dobavne verige je tako logistični del, oziroma transport, ki zagotavlja da se točno določeni produkti dostavijo na točno določena mesta ob pravem času in to z najbolj optimalnimi finančnimi in organizacijskimi vložki.


Kaj je upravljanje prevoza in zakaj je pomembno?

Moderne dobavne verige se soočajo s prenekaterimi izzivi. Mnogi izmed njih se tičejo prav transporta, saj se na tem področju srečujemo s pomanjkanjem voznikov, visokimi cenami goriv in nepredvidljivimi situacijami na prometnih poteh.

Upravljanje prevoza pravzaprav opiše vse procese v dobavni verigi, od izbire pravega dobavitelja, preko prevoza do izdaje računa. Zato je naloga logističnih podjetij, da te procese optimizirajo tako, da dobimo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo storitve.

Prevozi zelo pogosto predstavljajo velik del končne cene produkta, zato se logistika ukvarja z optimizacijo različnih dejavnosti, od katerih naj izpostavimo:

 • načrtovanje logistične mreže
 • analiza tokov znotraj dobavne verige
 • analiza stroškov prevoza
 • načrtovanje poti in transporta
 • optimizacija prevozov, skladiščenje in združevanje naročil
 • skladiščenje

Cilj upravljanja prevoza je seveda ta, da dobavna veriga čim bolj gladko teče, da potrošnik čim prej dobi neko dobrino in da pri tem nastanejo čim manjši stroški. Dodatno pa se s temi dejavnostmi nadzoruje vpliv na okolje, se optimalno ravna z viri, opremo in nenazadnje z ljudmi, ki so vanje vpleteni.


Kaj je upravljanje skladišča in zakaj je pomembno?

Skladišča so pomemben del dobavne verige, saj omogočajo optimizacijo transporta, hkrati pa zagotavljajo kontinuiteto zaloge. Žal pa lahko skladišča hitro postanejo ozka grla v dobavni verigi, če niso vodena pravilno in učinkovito. Nikakor ni sprejemljivo, da v skladišču česa ne najdemo (v pravem času) ali da nimamo nadzora nad prihajajočim in odhajajočimi zalogami.

Cilj upravljanja skladišča je trajna učinkovitost procesov, ki v njem potekajo. To pomeni zmanjšati čas za sprejem in izdajo blaga ter natančen in hiter pregled nad zalogami.

Kateri so glavni izzivi, s katerimi se stranke trenutno srečujejo?

COVID-19

S pojavom koronavirusne okužbe COVID-19 se je veliko spremenilo tudi v transportni panogi. Medtem ko smo večinoma ostajali doma, smo seveda želeli vseeno dobiti vse dobrine. To je pomenilo, da so morala logistična podjetja ustreči povečanim zahtevam trga z manj zaposlenimi. Običajno delo so začele ovirati različne prepreke kot so dodatni zdravstveni pregledi na mejah, na vstopih in izstopih v podjetja ter različne zapore in omejitve gibanja za nenujne storitve. Ta situacija je prisilila vse deležnike v dobavni verigi, da na novo organizirajo procese, ki delujejo tudi pri okrnjeni delovni sili in kljub omejitvam.

Stroški

V zadnjem času opazujemo neverjetno rast cen goriva, električne energije in posledično drugih dobrin in storitev. Logistična podjetja morajo tako ponovno prevetriti svoje poslovne modele in jih optimizirati na tak način, da je poslovanje znotraj teh okvirjev ne le vzdržno, pač pa tudi profitabilno.

Spreminjanje tržne dinamike

Tržno dinamiko razumemo kot vse sile, ki vplivajo na cene in na vedenje potrošnikov. Tako gibanje ima seveda neposreden vpliv na ponudbo in povpraševanje, kar pa pomeni velike spremembe v dobavni verigi. Zdravstveni, politični, družbeni in drugih premiki imajo zelo hitro posledice na trgu, zato je nanje treba odreagirati čim prej in čim bolj učinkovito.

Kako lahko vmesniki izboljšajo učinkovitost?

Najsi govorimo o transportu ali skladiščenju, so nam pri upravljanju obojega v veliko pomoč sodobni digitalni sistemi, saj lahko z njimi hitro reagiramo na spremembe, ki se pojavijo na trgu. Digitalni sistemi, ki nadzorujejo vse podatke, povezane z dobavno verigo, nam pomagajo najti šibke točke, poiskati alternativne rešitve in jih najhitreje implementirati. Tako lahko prehitimo konkurenco, svoje procese pa optimiziramo do te mere, da naš poslovni model vzdrži in ostane dobičkonosen kljub izzivom.

Katere so najučinkovitejše rešitve?

Še nikoli nismo prevažali toliko blaga kot ga danes. Zato prihaja do zamude pri dostavah, cene prevozov so se zvišale, vsi vpleteni v dobavno verigo pa čutijo izjemen pritisk, da bi zadostili potrebam trga. Če želimo narediti spremembe v dobavni verigi, je treba poiskati nove načine, kako postati bolj učinkoviti, fleksibilni in pri tem prihraniti nekaj denarja.

Najbolj učinkovite so seveda tiste rešitve, ki prinašajo:

 • optimizacijo zalog
 • hitrejši transport in izpolnjevanje naročil
 • učinkovite postopke
 • rast dobička
 • zmanjševanje stroškov
 • izboljšano uporabniško izkušnjo


TIMOCOM ponuja alternativne rešitve upravljanja transporta

Sistem za upravljanje transporta (transport management system ali TM system) je sistem za načrtovalce večvrstnega transporta. Ta omogoča organizacijo naročil, ki pridejo od proizvajalcev ali logističnih servisov. Običajno gre za kompleksno spletno aplikacijo, s katero je mogoče pregledovati in sortirati naročila prevozov, organizirati in načrtovati poti in slediti transportu do cilja. Podatki se prikazujejo in obdelujejo v realnim času, kar pomeni, da organizator ves čas ve, kje je pošiljka in posamezen voznik. Vozila so največkrat opremljena z GPS lokatorji in komunikacijskimi sistemi, ki natančno kažejo lokacijo prevoza. Poleg ostalih funkcij taka aplikacija omogoča še izdajanje računov, ki olajšajo računovodski del transportnega posla.

TIMOCOM je spletna aplikacija, katere cilj je ustvarjati prihodnost transporta, tako da uporabniku nudi pametne, varne in preproste rešitve. TIMOCOM tako ponuja:

 • borzo prevozov, kjer lahko izbirate tovor ali prevoznika
 • ponudbe preverjenih ponudnikov
 • sledenje aktualnim pošiljkam
 • informacije o razpisih
 • informacije o skladiščih
 • mednarodno pomoč pri izterjavah dolgov

S pomočjo aplikacije TIMOCOM optimizirate svoj transport tako da imate ves čas na voljo različne prevoznike in tovore, tako da nikoli nimate praznih voženj. Sistem vam omogoča, da si izbirate, kakšen tovor ali kakšnega prevoznika želite in ste o primernih ponudbah takoj obveščeni. Pregled imate nad partnerji, s katerimi sodelujete, transportu ves čas sledite in si zagotovite poenostavljeno komunikacijo in izdajanje računov.

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek