Logistika 22.02.2021
5

Zato bi morali poznati prevozniški proces

Intervju s strokovnjakom podjetja TIMOCOM

Philipp Schmidt, Strategic Product Manager v freighttech podjetju TIMOCOM

Kot strateški produktni vodja je Philipp Schmidt pri podjetju TIMOCOM odgovoren za dolgotrajno usmeritev sistema pametne logistike. Njegovo delo ne zajema le prevajanja zahtev strank v strategije, ampak tudi pretvorbo kompleksnih procesov v enostavne korake.

Podjetje TIMOCOM je z belo knjigo o prevozniškem procesu znatno prispevalo k boljšemu razumevanju med vsemi akterji v prevozniški logistiki. V naslednjem intervjuju strokovnjak za gospodarsko informatiko pojasnjuje, zakaj je bil že skrajni čas za ta korak in kakšno dodano vrednost pomeni za logistično panogo.

Osnova za digitalizacijo prevozniške logistike

V beli knjigi podjetja TIMOCOM je prevozniški proces opredeljen in poenostavljen na določene korake. Ali je bil pred tem razumljen kako drugače? Zakaj je bilo to potrebno?

Philipp Schmidt: Prevozniška logistika predstavlja kompleksno okolje. Če o prevozniškem procesu povprašate tiste, ki se z njim ukvarjajo, boste vsakič prejeli drugačno opredelitev. Ta je seveda odvisna od individualnega stališča vprašanega. Lahko gre za proizvodno podjetje, voznika tovornjaka, špediterja, zaposlenega v skladišču ali vodjo logistike. Če se vsak od njih preveč zaplete v lastne podrobnosti, to vodi v težave z razumevanjem in probleme pri usklajevanju. Običajen način soočanja s kompleksnostjo je uporaba abstraktnosti. Pri tem pa so podrobnosti posplošene in delno izpuščene, da je zagotovljeno lažje razumevanje.

V informatiki pogosto govorimo o načelu »deli in vladaj«. To pomeni, da nekaj velikega in kompleksnega razdelimo na posamezne, poenostavljene korake. Točno to smo storili z našo opredelitvijo prevozniškega procesa! S poenostavljenim prikazom prevozniškega procesa lahko osebe, ki se z njim ukvarjajo, tega postopoma prevzamejo in učinkovito razvijajo (delne) rešitve, eno za drugo. Takšen pristop je v pomoč pri razvoju kakršnegakoli produkta in je zato pomembna osnova za digitalizacijo.

Strukturiran pregled za optimizacijske ukrepe

Kakšne koristi imam lahko od tega, če kot podjetnik poznam posamezne korake prevozniškega procesa?

Philipp Schmidt: Najprej je treba povedati, da vam to zagotavlja pregled nad njim. To pa vam omogoča, da v posamezne dejavnosti podvomite na strukturiran način. Tako lahko optimizirate določene točke in sprejemate zavestne odločitve, na primer o tem, ali je uporaba programske opreme in ponudnikov storitev smiselna in na katerih področjih.

V podjetju TIMOCOM našim strankam trenutno omogočamo strukturiran pregled prevozniškega procesa, da lahko naše stranke dobro razumejo, kaj jim ponujamo in v katerih korakih.

Katere rešitve sistem pametne logistike za optimizacijo prevozniškega procesa ponuja že danes ?

Philipp Schmidt: Po vsej Evropi smo zagotovo znani po prvem koraku v prevozništvu. Tukaj prevladuje spot trg. Ta je del sistema pametne logistike, s katerim nas prevozniška logistika najbolj povezuje. Poleg tega našim strankam ponujamo tudi rešitve za povečanje učinkovitosti v nadaljnjih korakih prevozniškega procesa. Med drugim smo z našo popolnoma digitalno izmenjavo naročil prevozov uspešno odpravili potrebo po ročnem vnašanju podatkov. Prav tako omogočamo preprosto izmenjavo GPS-podatkov o lokaciji vozila prek različnih ponudnikov telematskih storitev. In zagotovo ne bomo počivali, temveč bomo stalno ponujali nove, dodatne rešitve v zvezi s prevozniškim procesom.

Digitalno mreženje udeležencev, preprečevanje komunikacijskih motenj

Kaj imajo s tem vmesniki in v katere procese in sisteme jih je mogoče še posebej dobro vključiti?

Philipp Schmidt: Vmesniki so en izmed načinov dostopa do sistema TIMOCOM. Že dolgo nazaj smo ugotovili, da mora biti mogoče naš sistem pametne logistike z njegovimi aplikacijami integrirati v sisteme naših strank. Vmesniki upravljajo naše aplikacije na enak način kot to počne spletni vmesnik našega sistema.

To pomeni, da bomo v prihodnje zagotovili ustrezne vmesnike za večino naših aplikacij. To bo izvajalcu naročila omogočilo, da bo lahko komuniciral neposredno z naročnikovim sistemom – na primer, da bo v njem prenesel naročilo prevoza ali pošiljal informacije o statusu.

V zvezi s konkretnimi primeri učinkovitosti naših vmesnikov pa: Že več let zlasti večjim strankam ponujamo možnost samodejnega prenosa ponudb tovora iz njihovega lastnega sistema za upravljanje prevozov (TMS) v sistem TIMOCOM z zgolj enim klikom. Danes je mogoč tudi takšen prenos naročil prevozov, ki so enako pravno zavezujoča kot dokument PDF, katerega ga sicer pošiljamo po e-pošti. Razlika je v tem, da ga lahko naročnik uvozi neposredno v svoj TMS. S tem se izognemo večkratnemu zbiranju podatkov in motnjam v komunikaciji – s čimer se drastično poveča učinkovitost.

Na področju izvedbe prevoza obstaja tudi možnost izmenjave GPS-informacij. Svoj GPS-signal lahko delite z naročnikom. Tako lahko naročnik natančneje oceni čas prihoda tovornjaka ali nadzira pretočnost na rampi.

Celovita digitalizacija in enotno razumevanje

Zakaj bi si morali prenesti belo knjigo o prevozniškem procesu?

Philipp Schmidt: Predvsem zato, da bomo govorili enoten jezik in razvijali enotno razumevanje. Sam trg je že dovolj kompleksen, zdaj pa lahko izkoristimo priložnost, da stvari malce poenostavimo. Menim, da razlog, zakaj celovita digitalizacija prevozniške logistike trenutno ne uspeva, ni v pomanjkanju tehnologij, temveč v pomanjkanju razumevanja med nami – denimo razumevanja sistemov. Seveda so individualni načini dela na mnogih področjih nujni. Toda če jih posplošimo, običajno pridemo do enakih korakov in dejavnosti. Te bi morali skupaj prikazati in poiskati digitalne rešitve. Potem bo prevozniška logistika uporabna.

O sogovorniku:

Philipp Schmidt je Strategic Product Manager v IT in freighttech podjetju TIMOCOM, ki upravlja prvi sistem pametne logistike za Evropo. Že med svojim raziskovalnim delom na univerzi Duisburg-Essen je spoznal, da obstaja v prevozniški logistiki velika potreba po celovitih komunikacijskih platformah, in izvedel številne napredne projekte. V podjetju TIMOCOM strokovnjak za gospodarsko informatiko prevaja zahteve strank glede razvoja programske opreme in spremlja produkte skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Njegov najpomembnejši cilj je razvijati vizije produktov za sistem pametne logistike in s tem omogočiti razvoj celovite digitalizacije evropske prevozniške logistike.

Keywords:

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek