Logistika 21.11.2020
5

Poklic v logistiki – Manager oskrbovalne verige

Grafični prikaz nalog managerja oskrbovalne verige

Eden od osrednjih akterjev usklajevanja vrednostne in oskrbovalne verige: Manager oskrbovalne verige. Ima celovit pregled in v roki drži vse niti, ko gre za nadzor in obvladovanje pretoka blaga ali informacij. Toda katere so podrobne naloge managerja oskrbovalne verige? In kakšne so možnosti zaposlitve?

V naši seriji blogov podjetja TIMOCOM so pod drobnogledom delo v prevozniški in logistični panogi ter aktualni trendi in razvoj. Pred kratkim smo se ukvarjali z vprašanjem, kaj v logistiki počne disponent. V tretjem članku v tej seriji pa je pod drobnogledom vloga managerja oskrbovalne verige.

Kaj počnejo managerji oskrbovalnih verig?

Kakšen je njihov zaslužek?

Kje se običajno zaposlujejo?

Kako dolg je njihov delovni čas?

Katere lastnosti so potrebne za opravljanje tega dela?

Kakšno vlogo igra digitalizacija v tem poklicu?

Manager oskrbovalne verige – poklic s prihodnostjo

Kaj počnejo managerji oskrbovalnih verig?

Manager oskrbovalne verige organizira in usklajuje celotno vrednostno verigo v posameznem podjetju. Manager oskrbovalne verige nadzira in načrtuje celoten proces v podjetju – od nabave surovin in proizvodnje izdelkov iz tega materiala, pa vse do prevoza končnih izdelkov do strank. Pri tem je pomembno najti optimalne oz. najboljše prevozniške poti, upoštevati roke dobave in se čim bolj spretno izogibati zamudam, da lahko procesi tečejo v korist vseh zainteresiranih strani.

Pri upravljanju oskrbovalne verige se zaposleni vedno soočajo z različnimi zunanjimi partnerji, kot so dobavitelji, stranke ali ponudniki storitev. Slednje je nato treba organizirati v celotnem procesu. Ključni nalogi managerjev oskrbovalnih verig sta načrtovanje in nadzor nad pretokom materiala, informacij ter denarja.

Kakšen je njihov zaslužek?

Ker je za opravljanje tega poklica potrebna diploma ali magisterij s področja logistike ali ekonomije, je tudi začetna plača med višjimi. Praviloma se začne plača pri 24.000 evrov na leto, vendar se ta znesek razlikuje od velikosti podjetja. Z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko letna plača doseže kar 50.000 evrov. Pri tem se upošteva visoka stopnja odgovornosti managerja oskrbovalne verige in njegova pomembna vloga v logističnih procesih podjetja.

Kje se običajno zaposlujejo?

Manager oskrbovalne verige je potreben v skoraj vsakem večjem podjetju. Lahko gre za dobavitelja v avtomobilski industriji ali proizvajalca strojev. Na splošno velja, da so pomembni delodajalci proizvodna podjetja, saj morajo ta skrbeti za dobavo surovin in dostavo končnih izdelkov svojim strankam. Ko je v igri veliko število izdelkov in širok nabor modelov, stvari kaj hitro postanejo nejasne in zapletene. Tukaj nastopi manager oskrbovalne verige, ki prevzame načrtovanje in usklajevanje oskrbovalnih verig.

Kako dolg je njihov delovni čas?

Strokovno področje managerja oskrbovalne verige ni le slišati zapleteno. Je tudi zelo raznoliko in predvsem zahtevno. To pomeni, da svoje delo opravlja povprečno 50 ur ali več na teden. Če vse poteka brez težav, je to idealno, vendar se pogosto pojavijo nepredvidene situacije. Kaj narediti, če se dobavitelj sooča z obdobji ozkih grl in blaga ne more dostaviti ob dogovorjenem času? Kakšna je rešitev, če je vozilo, ki prevaža blago, obtičalo v prometnem zastoju, ki povzroča znatne zamude? V vseh teh primerih je manager oskrbovalne verige tista oseba, ki mora skupaj z udeleženimi partnerji najti najboljšo rešitev. Za to je potrebna sposobnost dobrega odzivanja na stres in seveda tudi časovni vložek, kar se odraža v tedenskih delovnih urah.

Katere lastnosti so potrebne za opravljanje tega poklica?

Pomembni osnovni lastnosti, ki ju mora imeti manager oskrbovalne verige, sta zmožnost analitičnega razmišljanja in naprednega načrtovanja. Če imate čut za organizacijo, že imate pomembno lastnost za dobro opravljanje tega poklica. Dobro se morate znati odzvati na stres in znatne časovne pritiske. Tudi delo s številkami vam ne sme biti tuje. Da lahko obdržite celovit pregled nad vsemi procesi, je pomembno, da znate dobro uporabljati računalniške sisteme. Vsakdo, ki obvlada tudi angleščino, lahko svoje delo opravlja še bolje.

Praviloma velja, da lahko nekdo pride do pripravniškega mesta v podjetju po študiju logistike. Tudi izobrazba s področja ekonomije ali poslovne matematike je lahko dobra začetna točka. V razpisih za prosta delovna mesta delodajalci namreč pogosto zahtevajo univerzitetno izobrazbo s področja logistike/ekonomije. Tudi dualni študijski programi so priporočljivi, saj je na njih mogoče pridobiti praktične izkušnje. Zlasti v tem poklicu sta zelo pomembni zgodnja pridobitev poklicnih izkušenj in prevzemanje odgovornosti. Po končanju študija in prejemu diplome ali magisterija sledi pripravništvo v podjetju, kjer zaposleni pridobijo vpogled v vse vidike dela, ki poteka v podjetju.

Kakšno vlogo igra digitalizacija v tem poklicu?

Glede na mednarodnost današnjih trgov in kompleksnost delovnih procesov v sodobnih podjetjih so za upravljanje oskrbovalne verige ključnega pomena digitalna orodja, kot so sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). Poleg tega ponujajo inteligentni sistemi, kot je sistem pametne logistike podjetja TIMOCOM, številne digitalne aplikacije za vse vidike prevoznega procesa, kot je na primer borza tovora, v kateri so prikazane ponudbe tovora in tovornega prostora iz vse Evrope.

To je zgolj nekaj primerov napredne digitalizacije v prevozniški in logistični panogi ter njenih prizadevanj za digitalno upravljanje celotnega prevozniškega procesa. Uporaba in poznavanje takšnih sistemov in digitalnih orodij je del vsakodnevnega posla managerja oskrbovalne verige, s katerim nadzira in upravlja vse delovne korake v tem poklicu.

Manager oskrbovalne verige – poklic s prihodnostjo

Ker je manager oskrbovalne verige iskan poklic v skoraj vseh večjih podjetjih, ki proizvajajo in dobavljajo blago, in ker prevozniška in logistična industrija stalno raste, so obeti za ta poklic dobri. Poleg tega je trg dela vedno bolj usmerjen v visokokvalificirane specialiste, kamor sodi tudi poklic managerja oskrbovalne verige. Poklic odraža vse, kar se dogaja po svetu: Nove pretoke blaga, nove tehnologije in prevozne poti. To delo vključuje vse to, zato je raznoliko, vznemirljivo in vedno v koraku s časom.

Keywords:

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek