Novice 28.06.2022
5

Zmanjšajte odtis CO2 – v štirih korakih do dolgoročne optimizacije

Zmanjšajte odtis CO2 – v štirih korakih do dolgoročne optimizacije

Na opisani način lahko prevozniška in logistična podjetja začno zmanjševati svoj odtis CO2 in si zagotovijo trajnostne konkurenčne prednosti.

25 % cestnega tovornega prometa v Nemčiji predstavljajo prazne vožnje, 62 % tovornih vozil pa ni v celoti izkoriščenih. Hkrati je po podatkih časopisa CHEManager logistika odgovorna za okoli 6 % evropskih emisij CO2. Podjetja, vključena v oskrbovalne verige, so pod pritiskom partnerjev, družbe in politike, da delujejo trajnostno, na način, ki ga je mogoče preverjati. V blog prispevku boste izvedeli, kako lahko izzive spremenite v priložnost in izkoristite svoj ogljični odtis kot konkurenčno prednost.

Od leta 2025 bo Evropska unija od podjetij zahtevala zmanjšanje odtisa CO2, da bi s tem ustavili podnebne spremembe, izpolnili obveznosti iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in zmanjšali toplogredne pline. Na začetku razprave o trajnostnih oskrbovalnih verigah je vaše lastno razumevanje. Razprava o lastnih ekoloških ukrepih je torej nujna in se ne konča s kompenzacijo CO2.

Tu nastopi serija blogov podjetja TIMOCOM, z naslovom »Trajnostna logistika«. Obveščali vas bomo o vseh vidikih tega kompleksnega tematskega področja in vas podprli pri premagovanju izzivov, ki jih prinaša trajnostna logistika.

Štirje koraki do zmanjšanja CO2 v oskrbovalnih verigah

Samo tisti, ki poznajo svoje izpuste v oskrbovalni verigi, lahko delujejo ciljno usmerjeno. Za to je treba zbrati podatke, jih transparentno analizirati in v idealnem primeru dodeliti partnerskim podjetjem ali posameznim dobavam.

1. faza – Pregled ogljičnega odtisa v treh sektorjih

Za analizo okoljskega odtisa morajo podjetja preučiti lastnosti svojih oskrbovalnih verig v treh glavnih sektorjih:

  1. Sektor 1: Neposredne emisije, ki jih povzroča vaš lastni vozni park, proizvodni obrati, skladišča ali poslovni prostori
  2. Sektor 2: Posredne emisije, ki se kupujejo in uporabljajo izven podjetja, npr. električna energija, nafta in plin za delovanje poslovnih prostorov in proizvodnih obratov
  3. Sektor 3: Posredne emisije, ki zadevajo procese na začetku in koncu proizvodne verige in vključujejo vse, kar se potroši od surovine do kupca, npr. kupljene surovine, stroški energije, prevoza in odstranjevanja, najeta infrastruktura, emisije, ki nastanejo zaradi službenih potovanj, stroški prevoza, odstranjevanja ali recikliranja končnih izdelkov ter naložbe v partnerska ali hčerinska podjetja.

2. faza – Zbiranje podatkov iz prevozov

Od 1. januarja 2023 dalje bodo morala podjetja s 3000 ali več zaposlenimi predložiti podatke o dejanski potrošnji za oceno njihovega ogljičnega odtisa. Podatke bo treba posredovati Zveznemu uradu za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA) najkasneje štiri mesece po koncu posameznega poslovnega leta, sicer je lahko podjetje kaznovano. V zvezi s tem bodo morala podjetja opraviti tudi preglede. Pri prevozu sta potrebni najmanj informaciji o izvornem in namembnem kraju tovora. Zelo koristni so natančni podatki o potrošnji, na primer, podatki o porabi dizelskega goriva na posameznih vožnjah.

3. faza – Izračun toplogrednih plinov

Mednarodno združenje »Global Logistics Emissions Council (GLEC)«, ustanovljeno leta 2014, dopolnjuje obstoječe metode izračuna z novimi standardi in kontrolnimi mehanizmi ter si prizadeva za standardizacijo izračuna. Danes je ta metoda izračuna najpogosteje uporabljena po vsem svetu in podjetjem služi kot osnova za izračun njihovih toplogrednih plinov. Če tega izračuna ne želite narediti ročno, si lahko pomagate z digitalnimi pomočniki, kot je partner podjetja TIMOCOM.

4. faza – Optimiziranje lastnega ogljičnega odtisa

V idealnem primeru je treba odpraviti vse korake v poslovanju, ki povzročajo velik odtis CO2, vendar niso nujno potrebni ali prinašajo le majhno povečanje učinkovitosti. Nato se lahko izvede nadaljnja optimizacija, npr. skrajšanje razdalje med proizvodnim in prodajnim mestom, bolje načrtovane poti ali zagotavljanje čim večje izkoriščenosti tovornih vozil.

Zmanjšanje odtisa CO2 – vaš korak k trajnostni prihodnosti podjetja

Evropska unija je že leta 2014 prepoznala potrebo po povečanju učinkovitosti evropske prevozniške industrije in jo označila za enega od treh bistvenih vidikov na poti do podnebne nevtralnosti. V strateškem dokumentu je navedeno:

»Povečanje učinkovitosti prometnega sistema z optimalno uporabo digitalnih tehnologij, inteligentnim oblikovanjem cen in nadaljnjim spodbujanjem prehoda na načine prevoza z nižjimi emisijami«

Podnebne spremembe so proces, ki vpliva na vse, ki so vključeni v oskrbovalno verigo, in zahteva visoke naložbe. Če pogledamo v prihodnost, pa se te naložbe dolgoročno obrestujejo. Številna podjetja tega ne zmorejo in ni nujno, da so del prvega vala inovacij. Vseeno bi bilo dobro, da se čim prej pripravite na prihodnost in že danes začnete delati na učinkovitosti in izkoriščenosti svojih vozil. Kajti tako ne boste zgolj prihranili stroške, ampak tudi povečali svoj ugled pri poslovnih partnerjih in zaposlenih.

Partner podjetja TIMOCOM z orodjem za analizo CO2

Podjetje TIMOCOM od aprila 2022 sodeluje s podjetjem BigMile, ponudnikom orodja za analizo CO2 prevozne verige. Skupne stranke imajo možnost narediti prvi korak k ogljični nevtralnosti ali pa se lotiti poglobljene analize, na podlagi katere bodo lahko izvedle konkretne optimizacije. Tobias Häßler, generalni direktor, je v intervjuju potrdil povečanje ugleda podjetij, ki poslujejo trajnostno. Razlog za to so med drugim mejne vrednosti CO2, ki bodo v prihodnje vključene v razpise prevozov, pa tudi naraščajoče cene CO2 in že omenjena obveznost dokazovanja za podjetja, ki bo v veljavi od leta 2023.

Sodobna, v prihodnost usmerjena podjetja bi zato morala imeti možnost izračunati svoj ogljični odtis in ga v idealnem primeru dodeliti posameznim strankam ali tovoru. Poleg zakonske obveznosti, ki izhaja iz Zakona o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah (LkSG), se povečuje tudi družbeni pritisk. Stranke želijo vedeti, kako se njihovo blago prevaža in kakšen ekološki odtis kupujejo. Nizke emisije in trajnostna proizvodnja so pomembna konkurenčna prednost v številnih panogah, v nekaterih pa tudi že bistveni predpogoj za poslovanje.

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek