30.08.2016

Šest preprostih pravil za uspešno upravljanje terjatev

Ker se plačilna morala razlikuje iz države do države, je v prevozniški panogi pomembno profesionalno upravljanje terjatev.

Za vas smo pripravili šest preprostih pravil, ki vam bodo olajšala ravnanje s slabimi plačniki.
1. Preverite boniteto svojih poslovnih partnerjev vsaj vsaki dve leti

2. V vsakem naročilu preverite podatke o zapadlosti ter plačilni rok na računu

3. En teden po prekoračitvi plačilnega roka pošljite prvi opomin

4. Opomin mora vsebovati: ime dolžnika in upnika, znesek terjatve, opravljeno storitev, številko računa, datum računa, novi plačilni rok

5. Račun/opomin z ustreznimi dokumenti o prevozu pošljite s priporočeno pošto, da ne bi bilo dvoma o prejemu dokumentov

6. Po drugem opominu in preteku 30-dnevnega roka od zapadlosti računa, neposredno vključite TimoCom CashCare

 

Za konec pa še primer iz prakse za učinkovito upravljanje s terjatvami: Podjetje Agrorit d.o.o.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek