10.08.2016

6 dejstev o novem francoskem zakonu o minimalni plači

TimoComove stranke morajo upoštevati francoski zakon o minimalni plači

(2)

S 1. julijem 2016 je v Franciji začelo veljati novo določilo o minimalni plači za tuje voznike tovornih vozil na francoskih tleh. TimoCom je za vas zbral šest najpomembnejših dejstev o novem francoskem zakonu o minimalni plači:

1. Višina
Za kabotažne vožnje in čezmejne vožnje, katerih končna ali začetna točka leži v Franciji, velja francoska zakonsko predpisana minimalna plača (SMIC) za voznike tovornih vozil, ki trenutno znaša 9,68 –10 evrov bruto na uro. Posamezno višino minimalne plače glede na težo vozila in usposobljenost voznika lahko najdete na naslednji povezavi:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EN_-_Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_15_juin_2016.pdf 

2. Izjema
Tranzitne vožnje so izvzete iz tega zakona. Če nakladanje ali razkladanje ne poteka v Franciji, kriteriji za uporabo državnega zakona niso izpolnjeni in ni zahtevana minimalna plača.

3. Potrdilo
Zakon določa, da morajo vozniki imeti pri sebi potrdilo o napotitvi od svojega delodajalca ter kopijo pogodbe o zaposlitvi (prevod ni potreben). Obrazec za potrdilo o napotitvi je v francosko-angleški različici na voljo na sledeči povezavi:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf

4. Predstavnik
Delodajalci morajo kot kontaktno osebo navesti predstavnika v Franciji. Slovenski viri (npr. Gospodarska zbornica Slovenije) kot možne predstavnike predlagajo podjetja AFTRI, VIALTIS in EUROBC SAS Forbach.

5. Kazen
Delodajalcem, ki ne bodo upoštevali zakonsko predpisane minimalne plače, grozi kazen v višini do 2.000 evrov (po delavcu). Kazen pa bodo morali plačati tudi naročniki, če minimalna plača ne bo upoštevana.

6. Prve izkušnje
Pritožbe so deževale iz prevozniških združenj in sindikatov iz več držav. Prometni ministri iz 11 držav članic so skupaj vložili pritožbo glede tega, da določilo o minimalni plači velja tudi za njihove voznike. Bruseljska vlada je zato uvedla postopek za ugotavljanje kršitev – kot že prej Nemčija – in Francijo pozvala, da sprejme stališče o določilu. Po oceni Komisije zakon o minimalni plači predstavlja omejitev proste blagovne menjave.  

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek