05.07.2012

Bosih nog ali z lakastimi čevlji?

TimoComov prevozniški barometer je v drugem četrtletju onstran dobrega in zla

(1)

Düsseldorf, 2012-07-05. »Same procedure as every year (enako kot vsako leto)«, vendar na nižjem nivoju – tako lahko opišemo razmerje med tovorom in tovornimi vozili v drugem četrtletju leta 2012. Po zadržanem začetku leta je TimoComov prevozniški barometer manj dinamičen in ob koncu četrtletja kaže razmerje med tovorom in tovornimi vozili 56:44. S tem predznamenjem ni nič čudnega, da je bil prevozniški trg daleč od rekordnih vrednosti preteklih dveh let.

Na začetku drugega četrtletja je delež tovora na TimoComovem prevozniškem barometru najprej narasel, nato pa do poletja ponovno upadel. Takšna je krivulja v običajnih razmerah. Letos so predznamenja nekoliko drugačna: prevozniško tržišče si še vedno ni opomoglo po šibkem začetku leta in se zato ne more primerno razživeti.

Vse zaman, ali?
Delež tovora na TimoComovem prevozniškem barometru je aprila znašal 57 % v celotnem evropskem prostoru, torej 15 odstotkov manj kot lani (72 % v letu 2011). Meseca maja je delež tovora pričakovano rahlo upadel. V povprečju je TimoComov prevozniški barometer kazal razmerje med tovorom in tovornimi vozili 55:45 na vseh evropskih relacijah. »V preteklih dveh letih smo se že kar razvadili,« opozarja Marcel Frings, glavni predstavnik podjetja TimoCom, »zaradi tega nam 12 oz. 11 odstotkov nižji delež tovora v tem četrtletju sprva predstavlja težavo. Toda trenutni rezultat prevozniškega barometra lahko predstavlja tudi korak v smeri normalizacije.«
Razmerje med tovorom in prostimi tovornimi vozili je bilo v zadnjem mesecu drugega četrtletja ponovno 55:45. V nasprotju z leti poprej v mesecu maju ni sledil nadaljnji upad deleža tovora na prevozniškem tržišču. To lahko nakazuje na konsolidacijo tržišča, toda v Evropi še vedno vlada strah pred zaostritvijo krize. Tega se zaveda tudi Marcel Frings: »Pošteno povedano, trenutno se te smeri drži samo Nemčija. Gospodarstvo v Evropi še naprej slabi, toda Nemčija tega do sedaj še ni zares občutila. Tudi to se da zlahka razbrati iz TimoComovega prevozniškega barometra.«

Nemčija ostaja izjema
Pri nemških izvoznikih razmerje med tovorom in tovornimi vozili v drugem četrtletju znaša 62:38. Na vseh evropskih relacijah iz »vseh držav« v »vse države« pa TimoComov prevozniški barometer prikazuje razmerje 56:44.
Poraja se vprašanje, kako bo v prihajajočem četrtletju potekal gospodarski in politični razvoj posameznih evropskih držav in kako bodo te odločitve vplivale na prevozniško ter logistično branžo.

Več informacij o podjetju TimoCom in prevozniškem barometru na www.timocom.com
    

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek