26.11.2019

Digitalizacija v cestnem prometu: Kako je pri prevoznikih?

Izboljšanje upravljanja s pomočjo digitalizacije

(1)

Ta tema ni nova, vendar je še vedno aktualna. Cestni prevozniki že dolgo uporabljajo IT-orodja, kot je sistem za upravljanje prevozov (TMS) ali elektronsko cestninjenje. Daljinski prenos podatkov s pomočjo EDI obstaja že več let, vendar ga uporablja zgolj 35 % podjetij, ki delujejo na področju cestnega prometa na dolge razdalje. Dandanes uporabljajo špediterji in njihovi naročniki programe in sisteme nove generacije, do katerih je mogoče dostopati tudi prek pametnih telefonov in so povsem spremenili način dela vseh vpletenih.

Potreba po digitalizaciji je pri prevozniških podjetjih zelo visoka. Cilj je predvsem izboljšanje produktivnosti, varnosti in dobičkonosnosti prevozniških procesov, s čimer je povezana tudi digitalizacija upravljanja.

Tehnologija sicer že obstaja, toda njena implementacija zahteva svoj čas ...

Nove digitalne tehnologije, ki so pri strankah zelo priljubljene, ponudnikom tovora omogočajo, da svoje procese spremljajo v realnem času in analizirajo prometne informacije, da bi na tak način optimizirali produktivnost svoje dobavne verige ter čim bolj znižali svoje stroške. Sistemi, ki delujejo na spletu, oz. sistemi EDI ali programska oprema v oblaku so na trgu zelo uspešni in s tem prispevajo k digitalizaciji dobavne verige. Prevozniki verjamejo, da so digitalne tehnologije zlasti pri obvladovanju nalog z nizko dodano vrednostjo, ki zahtevajo veliko časa, zelo obetavne, vendar njihova uporaba pri malih in srednje velikih podjetjih, ki delujejo na področju cestnega prometa na dolge razdalje, zaenkrat še izostaja. Obstajajo številne digitalne ponudbe, ki so namenjene poenostavitvi dela v prevozniški panogi. Izbira pa ni vedno lahka, zlasti če te med seboj niso združljive. Neustrezna primerjava podatkov različnih digitalnih rešitev in težave z osvojitvijo teh tehnologij še vedno predstavljajo oviro za njihovo uveljavitev.

Izboljšanje upravljanja s pomočjo digitalizacije

Potreba po digitalizaciji je pri prevozniških podjetjih zelo visoka. Cilj je predvsem izboljšanje produktivnosti, varnosti in dobičkonosnosti prevozniških procesov, s čimer je povezana tudi digitalizacija upravljanja. To so pomembne teme za vodstvene osebe v podjetjih, ki delujejo na področju cestnega prometa na dolge razdalje, kajti digitalizacija je uspešna šele, če je vodstvo odprto za nove rešitve.

Za prevoznike že danes obstajajo povezane digitalne rešitve, namenjene boljši uporabi podatkov, ki voznikom olajšujejo njihovo vsakdanje delo: od upravljanja časa vožnje, napovedi ukrepov glede vzdrževanja tovornih vozil in pnevmatik pa vse do upravljanja, načrtovanja poti, geolociranja tovornih vozil, elektronskega tovornega lista ali iskanja tovora. Digitalne tehnologije prevoznikom že danes pomagajo pri poenostavitvi njihovega vsakodnevnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivo orodje v cestnem tovornem prometu.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek