05.10.2018

Evropska valilnica talentov pri TIMOCOMu

Praktikantka z univerzitetno izobrazbo iz Litve pomaga v TIMOCOMovem predstavništvu na Poljskem

(4)

Mlade študente in dijake navdušiti in jim za popotnico dati praktično znanje – to je že od vsega začetka eden izmed ciljev podjetja TIMOCOM. Tokrat je šel ponudnik IT-storitev za logistično panogo še korak dlje in prvič ponudil trimesečno poletno prakso v svojem predstavništvu na Poljskem. S to spodbudo za podmladek želi TIMOCOM navdušiti tudi ostala podjetja za tovrstne spodbude.

»Ne le predavanja in seminarji, tudi konkretna praksa v podjetju omogoča pridobivanje znanja 'v živo' na delovnem mestu.«

Za TIMOCOM je izjemno pomembno, da se prilagodi potrebam posameznih trgov in svojih naročnikov. Zato, da bi spodbudili izmenjavo bodočih udeležencev v panogi, Country Managerji v posameznih državah vzpostavljajo stik z univerzami, na katerih poučujejo logistiko in prevozništvo. Doslej so bili osredotočeni predvsem na predavanja in delavnice, ki so jih udeleženci lahko zaključili s pridobljenimi priljubljenimi TIMOCOMovimi certifikati.

Korak dalje: spodbujanje podmladka v živo na delovnem mestu

Da se v sodelovanju med gospodarstvom in znanostjo skriva še veliko večji potencial, dokazuje trenutni pilotni projekt z eno izmed litovskih univerz: »Idejo za prakso sem imel že nekaj časa v glavi. Po delavnici na češki univerzi Gediminas v Vilniusu smo jo uresničili. Ena izmed študentk se je izredno izkazala z aktivnim sodelovanjem in številnimi vprašanji, ki jih je postavljala tudi po zaključku. To je bila spodbuda za uresničitev ideje,« poroča Denis Pašala, Country Manager za baltske države in države CIS-a pri TIMOCOMu.

Za Marijo Kolosovo je bil to prvi stik s sistemom TIMOCOM. Njeno zanimanje za delovanje in možnosti uporabe je presegalo vsebine delavnice, zato delavnice ni zaključila le z običajnim certifikatom o izobraževanju, temveč je dobila nenavadno ponudbo: »Po končani delavnici sem izvedela, da lahko pri TIMOCOMu opravim poglobljeno prakso. Zelo zanimiva in enkratna priložnost zame,« poroča študentka. Po pozitivnem odzivu je Pašala skupaj s predstojnikom Prof. Dr. Doz. Nijolėm Batarlienom in vodstvom prodaje TIMOCOMovega predstavništva pripravil program trimesečne prakse. »Pol leta kasneje sem že sedela na letalu na poti v Pilo in od 24. junija naprej sem bila tri mesece del ekipe. Pridobila sem neznansko veliko praktičnega znanja in izkušenj. Ob koncu svoje prakse sem spoznala še TIMOCOMov sedež v Nemčiji, česar sem se zelo veselila,« nadaljuje Kolosova.

Sodelovanje s tehniško univerzo Gediminas in predstojnikom Prof. Dr. Doz. Nijolėm Batarlienom je po mnenju Denisa Pašale pomembna dopolnitev ukrepov za spodbujanje podmladka. »Ne le predavanja in seminarji, tudi konkretna praksa v podjetju omogoča pridobivanje znanja 'v živo' na delovnem mestu«.

S pilotnim projektom želi TIMOCOM še več prispevati k izobraževanju visoko usposobljenih sodelavcev za logistični trg in s tem tudi ostale ustanove spodbuditi, da bodo proaktivno poskrbele za lastni podmladek.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek