05.10.2018

Evropska valilnica talentov pri TIMOCOMu

Praktikantka z univerzitetno izobrazbo iz Litve pomaga v TIMOCOMovem predstavništvu na Poljskem

(4)

Mlade študente in dijake navdušiti in jim za popotnico dati praktično znanje – to je že od vsega začetka eden izmed ciljev podjetja TIMOCOM. Tokrat je šel ponudnik IT-storitev za logistično panogo še korak dlje in prvič ponudil trimesečno poletno prakso v svojem predstavništvu na Poljskem. S to spodbudo za podmladek želi TIMOCOM navdušiti tudi ostala podjetja za tovrstne spodbude.

»Ne le predavanja in seminarji, tudi konkretna praksa v podjetju omogoča pridobivanje znanja 'v živo' na delovnem mestu.«

deli na ...

Za TIMOCOM je izjemno pomembno, da se prilagodi potrebam posameznih trgov in svojih naročnikov. Zato, da bi spodbudili izmenjavo bodočih udeležencev v panogi, Country Managerji v posameznih državah vzpostavljajo stik z univerzami, na katerih poučujejo logistiko in prevozništvo. Doslej so bili osredotočeni predvsem na predavanja in delavnice, ki so jih udeleženci lahko zaključili s pridobljenimi priljubljenimi TIMOCOMovimi certifikati.

Korak dalje: spodbujanje podmladka v živo na delovnem mestu

Da se v sodelovanju med gospodarstvom in znanostjo skriva še veliko večji potencial, dokazuje trenutni pilotni projekt z eno izmed litovskih univerz: »Idejo za prakso sem imel že nekaj časa v glavi. Po delavnici na češki univerzi Gediminas v Vilniusu smo jo uresničili. Ena izmed študentk se je izredno izkazala z aktivnim sodelovanjem in številnimi vprašanji, ki jih je postavljala tudi po zaključku. To je bila spodbuda za uresničitev ideje,« poroča Denis Pašala, Country Manager za baltske države in države CIS-a pri TIMOCOMu.

Za Marijo Kolosovo je bil to prvi stik s sistemom TIMOCOM. Njeno zanimanje za delovanje in možnosti uporabe je presegalo vsebine delavnice, zato delavnice ni zaključila le z običajnim certifikatom o izobraževanju, temveč je dobila nenavadno ponudbo: »Po končani delavnici sem izvedela, da lahko pri TIMOCOMu opravim poglobljeno prakso. Zelo zanimiva in enkratna priložnost zame,« poroča študentka. Po pozitivnem odzivu je Pašala skupaj s predstojnikom Prof. Dr. Doz. Nijolėm Batarlienom in vodstvom prodaje TIMOCOMovega predstavništva pripravil program trimesečne prakse. »Pol leta kasneje sem že sedela na letalu na poti v Pilo in od 24. junija naprej sem bila tri mesece del ekipe. Pridobila sem neznansko veliko praktičnega znanja in izkušenj. Ob koncu svoje prakse sem spoznala še TIMOCOMov sedež v Nemčiji, česar sem se zelo veselila,« nadaljuje Kolosova.

Sodelovanje s tehniško univerzo Gediminas in predstojnikom Prof. Dr. Doz. Nijolėm Batarlienom je po mnenju Denisa Pašale pomembna dopolnitev ukrepov za spodbujanje podmladka. »Ne le predavanja in seminarji, tudi konkretna praksa v podjetju omogoča pridobivanje znanja 'v živo' na delovnem mestu«.

S pilotnim projektom želi TIMOCOM še več prispevati k izobraževanju visoko usposobljenih sodelavcev za logistični trg in s tem tudi ostale ustanove spodbuditi, da bodo proaktivno poskrbele za lastni podmladek.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek