10.09.2013

Inovativni dejavnik sodelovanje: angažiranost se v praksi izplača

TimoCom se zavzema za izobraževanje, raziskovanje in razvoj

(3)

Izobraževalne ustanove in podjetja se pogosto pritožujejo nad nesorazmerjem med raziskovanjem in razvojem, poučevanjem in dodatnim izobraževanjem ter si želijo, da bi bilo vse to med seboj bolj povezano. TimoCom si kot ponudnik IT storitev in vodilno podjetje na evropskem tržišču med ponudniki borze tovora in tovornih vozil prizadeva za dialog in namensko podpira projekte tam, kjer so bistvenega pomena: na šolah, visokih šolah in univerzah po vsej Evropi.

TimoCom svoje znanje prenaša na naslednike

Zahteve, ki jih poklicno življenje v današnjih časih postavlja naslednikom, so visoke. Velikokrat je za odpiranje vrat odločilna velika mera ustrezne prakse. »Zavedamo se svoje socialne in družbene odgovornosti,« pravi Christiane Beulen, zaposlena v kadrovski službi pri TimoComu. »Praktično posredovanje znanja naslednikom je zaradi novih tehnologij v IT branži nujno potrebno«, razlaga Beulenova. Zato so v okviru regionalnega partnerskega sodelovanja s poklicno šolo Hilden vajencem na razpolago delavnice s področja strokovne informatike. Vodja delavnic André Münz ve, kaj je pomembno: »Osvajanje najboljših metod iz prakse in učenje na lastno željo tvorita osnovo za profesionalno delo v bodoči službi.« Poleg tega si upravljavec borze tovora prizadeva tudi za usposabljanje prosilcev za službo na univerzitetnih sejmih ali za t.i. »speed dating« srečanja z vajenci drugih strokovnih področij. Za TimoCom se izobraževanje podmladka ne začne šele v podjetju. Takšna angažiranost navdušuje tudi učitelje, saj imajo od dodatnega izobraževanja korist tudi sami.

 

Vpogled v realni svet prevozniškega tržišča

TimoCom z borzo tovora in tovornih vozil ter s spletno platformo za objavo razpisov prevozov ponuja dve platformi, ki omogočata enostavnejše poslovanje v prevozništvu. Sodelovanje s šolami in univerzami v drugih državah prav tako spada v portfelj podjetja. Z izobraževanjem v svojem jeziku dobijo učenci in študenti višjih letnikov vpogled v prakso, ki je pomembna za branžo. Poleg vloge borz tovora v cestnem tovornem prometu jim predstavijo tudi praktično uporabo na računalniku. »Za večino bo uporaba TimoComovih orodij v poklicnem življenju del vsakdana,« se zaveda Tina Pandža, območni vodja za Slovenijo pri podjetju TimoCom. Bodoči logistični tehniki in inženirji logistike na ta način še bolj podrobno spoznajo povezanost branž prihodnosti, tehnologije IT in logistike.

 

Odpirajo se nove možnosti zaposlitve v logistiki

S pobudami IT podjetja naj bi izbira poklica ali začetek poklicne poti postala lažja. »TimoCom učencem po vsakem dodatnem izobraževanju podeli potrdilo o udeležbi ali certifikat, ki ga lahko priložijo prošnji za službo, kar je pogosto prednost pri iskanju službe,« poudarja Dirk Hardy, učitelj na poklicni šoli Hilden. Številni delodajalci s pomočjo borze dela ali zavoda za zaposlovanje iščejo osebe, ki znajo delati s TimoComovimi orodji. Tudi učbeniki za izobraževanje špediterjev vsebujejo model borze tovora in tovornih vozil TC Truck&Cargo®, ki ga uporabljajo v praksi. Da bi se angažiranost morala začeti še prej, ponazarja združenje Prevozniški veleposlaniki s podporo nemškega združenja špediterjev in logistov (DSLV) ter podjetja TimoCom. »Pobuda »Prihodnost logistike« je namenjena bodočim profesionalnim logistom v zaključnih letnikih, centrih za poklicno usmerjanje in na sejmu dela. V času pomanjkanja strokovnjakov želimo vzbuditi zanimanje za delo v logistiki in omogočiti vpogled v ta vsestranski poklicni svet,« razlaga vodja združenja, Hanna Frese.

 

Skupni projekti za zeleno prihodnost

Zamisel o medsebojni povezanosti gre še korak dalje. Namen trenutnih raziskovalnih projektov je razviti zeleno logistiko, da bi podjetja v okoljskem smislu postala še bolj trajnostna in učinkovita. Konec junija se začenja skupni projekt »Green²: Green Logistics im Agrobusiness (Zelena logistika v kmetijstvu)«, v katerem sodeluje 22 podjetij in visokih šol iz Nemčije in Nizozemske. Kot zeleno podjetje TimoCom prinaša strokovno znanje o temah, kot so manjša poraba energije in manjši izpusti CO2 ter izboljšave na področju skladiščenja in prevoza. Zelena logistika ponuja možnosti za večjo konkurenčnost in odpira nove perspektive na logističnem tržišču prihodnosti. Nenazadnje je prepričljiv argument, da se bo splačalo v praksi in bo branžo naredilo privlačnejšo za mlade.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek