24.11.2023

Kljub dobrim septembrskim številkam: Povpraševanje po prevozih ostaja pod ravnijo prejšnjega leta, vendar izenačeno z letom 2019

Transportni barometer podjetja TIMOCOM za tretje četrtletje leta 2023

Q3 Frachtanteil Transportbarometer

Razmerje med tovorom in tovornim prostorom se je uskladilo z ravnijo iz leta 2019, vendar je še vedno precej nižje od vrednosti iz prejšnjega leta. 

Na splošno so se ponudbe tovora v tretjem četrtletju leta 2023 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 21 %. Razmerje med tovorom in tovornim prostorom se je izenačilo z vrednostmi iz leta 2019 pred pandemijo koronavirusa. Zaradi povečanja povpraševanja po prevozih se je septembra zvišala tudi povprečna cena prevoza tovora. 

Transportni barometer je v letih pandemije koronavirusa kazal neobičajno nizke in visoke vrednosti. V letošnjem letu se je znova ustalil na ravni leta 2019. Kljub rahlemu okrevanju v primerjavi s prejšnjimi četrtletji pa prevozniški trg še naprej slabi. 

Po prvih dveh četrtletjih, ko so bile ponudbe tovora v Evropi precej pod lansko ravnijo (1. četrtletje –51 %; 2. četrtletje –46,3 %), se je razlika v tretjem četrtletju sicer zmanjšala, vendar je kljub temu še vedno znašala 21 %. September je bil mesec z največjim številom ponudb tovora v tem četrtletju, vendar je bilo njihovo število še vedno za 13 % nižje kot septembra 2022. Število ponudb v Nemčiji je bilo v 3. četrtletju za kar 32 % manjše kot v enakem četrtletju lani.

Povpraševanje po prevoznih zmogljivostih je po poletnih počitnicah po pričakovanjih znova naraslo. Septembra je bilo na trgu podjetja TIMOCOM spet zaznati precej več povpraševanja po prevozih: Tu je bilo v Evropi objavljenih 46 % več ponudb tovora kot avgusta. V Nemčiji je bilo ponudb za 57 % več. Julija je bilo v Evropi razmerje med tovorom in tovornim prostorom 64 proti 36, avgusta 57 proti 43, septembra pa – nekoliko manj uravnoteženo – 69 proti 31.

Frachtangebote EU Q3 2023

Spremembe v ponudbah tovora v Evropi v tretjem četrtletju leta 2023. 

Gospodarski razvoj zmanjšuje povpraševanje na trgu prevozov

Oslabljeno gospodarstvo kljub nižji inflaciji še naprej pritiska na prometni sektor. Eden od razlogov za to je na primer očitna šibkost gradbenega sektorja, ki negativno vpliva na stanje naročil prevozov. Vendar pa sta omejena potrošnja in pomanjkanje naložb v mnogih sektorjih prav tako verjetna razloga za nedoseganje lanskih številk, kar velja tako za zasebni sektor, kot kaže indeks razpoloženja potrošnikov GfK, kot tudi za poslovno okolje. To potrjuje tudi indeks poslovne klime ifo, ki se je v zadnjih treh mesecih spustil s 87,4 na 85,7, kljub temu, da so se pričakovanja anketirancev nazadnje nekoliko izboljšala septembra. 

Ta razvoj je prizadel maloprodajni trg. Po podatkih Zveznega statističnega urada se je tako promet avgusta 2023 v primerjavi s prejšnjim mesecem realno zmanjšal za 1,2 %, v primerjavi s prejšnjim letom pa celo za 2,3 %. Po podatkih indeksa maloprodajnih cen so se cene živil v povprečju zvišale kar za 9,0 % in skupaj s cenami energije ohranjale visoke stopnje inflacije. 

»Zaradi gospodarskega razvoja je bilo povpraševanje po tovornem prostoru v Evropi v primerjavi z letom 2022 na splošno nizko, kljub temu, da je bilo v zadnjem mesecu zaznati rahel porast ponudb tovora,« pravi Gunnar Gburek, Head of Business Affairs pri podjetju TIMOCOM. »Trg prevozov v Nemčiji ravna previdno in odraža splošni gospodarski razvoj. Glavna razloga za to sta šibko zunanje povpraševanje in notranje gospodarstvo.« Gunnar Gburek dodaja, da v letošnjem letu ni pričakovati večjega porasta povpraševanja po prevozih. »Če se bo trg prevozov še naprej razvijal na ravni, kakršno poznamo iz leta 2019, se bo povpraševanje po tovornem prostoru v četrtem četrtletju leta 2023 ponovno zmanjšalo. V luči gospodarskih razmer v Evropi in zlasti v Nemčiji se to zdi realistično.«

Frachtangebote DE Q3 2023

Spremembe v ponudbah tovora v Nemčiji v tretjem četrtletju leta 2023. 

Povprečna cena prevoza tovora je dosegla najvišjo vrednost od začetka leta

Po rasti ponudb tovora se je septembra povprečna cena prevoza tovora na kilometer v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 6,5 %. Na splošno je ta vrednost kar za 21,3 % višja od stanja februarja letos, ko je bila najnižja. Kljub temu zvišanju med letom pa so vse cene še vedno znatno nižje od najvišjih vrednosti iz leta 2022, ko je bilo povpraševanje precej višje. 

Več ponudb tovora s Švedske in na Švedsko

Pomembne spremembe v ponudbi prevozov tovora je bilo med drugim zaznati tudi na relaciji Nemčija – Švedska. Predvsem ponudbe prevozov iz Nemčije na Švedsko so se v primerjavi z enakim četrtletjem lani povečale za 70 %. Ponudb tovora iz Švedske v Nemčijo je bilo medtem za 38 % več. Švedska poleg vozil izvaža še lesne in farmacevtske izdelke ter železo in jeklo. Pri uvozu blaga je Nemčija najpomembnejša trgovinska partnerica Švedske. Po podatkih nemško-švedske trgovinske zbornice je Nemčija po izvozu na drugem mestu za Norveško. Vrednosti uvoza in izvoza bi prav tako presegle trgovinske številke iz obdobja pred pandemijo koronavirusa. Iz Nemčije se uvažajo predvsem stroji in farmacevtski izdelki. 

Manjše povpraševanje po prevozih v Švico

Na številnih poteh v smeri Švice se je povpraševanje po prevoznih zmogljivostih v 3. četrtletju zmanjšalo kljub oviranemu železniškemu prometu skozi predor Gotthard, kar naj bi povzročilo povečanje cestnega tovornega prometa. Tako je bilo na relaciji Avstrija – Švica 55 % manj ponudb tovora, na relaciji Francija – Švica pa 51 % manj prevozov tovora kot v prejšnjem četrtletju. Ponudb tovora iz Nemčije v Švico je bilo 42 % manj kot prejšnje leto, ponudb tovora iz Italije pa 29 % manj. Zaradi železniške povezave, ki bo predvidoma prekinjena več mesecev, je v četrtem četrtletju pričakovati povečanje cestnega tovornega prometa po Švici.

Zmanjšale so se tudi ponudbe prevozov tovora iz Belgije in Nizozemske v Nemčijo (BE – DE –52 %; NL – DE –25 %). Eden od razlogov za to je zmanjšanje števila prevozov iz obmorskih pristanišč v notranjost držav. Raztovarjanje zabojnikov v pristaniščih ZARA se od začetka leta še naprej zmanjšuje. 

Frachtangebote Relationen Q3 2023

Primerjava sprememb v ponudbah tovora na evropskih relacijah. 

O prevozniškem barometru podjetja TIMOCOM

S transportnim barometrom FreightTech podjetje TIMOCOM od leta 2009 analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu na borzi tovora, ki je vključena v trg. Več kot 154.000 uporabnikov tam vsak dan objavi milijon mednarodnih ponudb prevozov tovora in tovornega prostora.

Prenesi izjavo za javnost

Na začetek