22.02.2022

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Omejene kapacitete se srečujejo z velikim povpraševanjem

Četrto četrtletje leta 2021: Število ponudb tovora v Evropi za 51 odstotkov višje od lanskega leta

Transportni barometer podjetja TIMOCOM prikazuje splošno povečanje ponudb tovora.

Erkrath, 22. 2. 2022 – Četrto četrtletje leta 2021 kaže trend stalne rasti ponudb tovora in neravnovesje v med ponudbami tovora in tovornega prostora. Transportni barometer podjetja TIMOCOM še naprej prikazuje rast vnosov ponudb tovora v sistem pametne logistike v primerjavi z lanskim letom. Skupni podatki iz 46 evropskih držav kažejo znatno povečanje v višini 51 odstotkov. Vrednost se je rahlo povečala tudi v primerjavi s tretjim četrtletjem.

»Kapacitete so skope, vendar obstajajo. Digitalne aplikacije lahko uporabnikom pomagajo, da optimalno izkoristijo razpoložljivost tovornega prostora.« Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TIMOCOM

Prevozniški trg raste kljub negativnemu poslovnemu ozračju

Kljub zaostrenim ukrepom, povezanim s koronavirusum, je prevozniški trg v četrtem četrtletju še naprej rasel. V primerjavi s predhodnim četrtletjem je bilo od oktobra do vključno decembra 2021 v sistem podjetja TIMOCOM vnesenih skupno 9 odstotkov več tovora. Zlasti november in december sta bila zaradi predbožičnega poslovanja po vsej Evropi znova zelo uspešna meseca za špediterje in prevozniška podjetja: Novembra se je obseg ponudb tovora na spot trgu povečal za 88 odstotkov v primerjavi z letom pred tem. Decembra so se vnosi tovora povečali za 52 odstotkov v primerjavi z istim mesecem leta 2020.

Medtem ko se je število ponudb tovora oktobra znižalo za 10 odstotkov v primerjavi z mesecem pred tem, si je prevozniški trg novembra znova opomogel in narasel za 8 odstotkov. Kljub ponovnemu upadu v decembru za 5 odstotkov je končni rezultat še vedno pozitiven:

V primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2020 se je število ponudb tovora v Evropi povečalo za 51 odstotkov. Stalen razvoj naraščajočega povpraševanja je znak okrevanja gospodarstva,čeprav je bil indeks poslovne klime, ki ga objavlja inštitut Ifo, za Nemčijo decembra 94,7. Že tako ozka grla pri dobavi primarnih proizvodov in surovin so se še zožala in slabijo vzdušje v panogi. Lokalni trgovci na drobno občutijo situacijo podobno dramatično kot pozimi leta 2020. Vendar je bila tudi potreba po prevozu v četrtem četrtletju na visoki ravni.

Nezmanjšano povpraševanje po prevozniških kapacitetah v Nemčiji

Po izredno močnem septembru (+60 %) je oktobra domači nemški prevozniški trg ustvaril 18 odstotkov manj tovora kot mesec pred tem. V primerjavi z že slabšim tretjim četrtletjem (–18 %) pa so se ponudbe tovora znova povečale za 2 odstotka. Tako je četrto četrtletje za 37 odstotkov preseglo enako četrtletje leta 2020. November je bil tudi v Nemčiji mesec z največjim številom ponudb tovora v četrtem četrtletju in je za 87 odstotkov presegel raven lanskega leta,

kajti povpraševanje po tovornem prostoru ostaja neprekinjeno. Kljub ozkim grlom in zamudam je tovorni prostor – tudi za prevoze znotraj države, npr. iz pristaniških terminalov – redek in zelo iskan. Razmerje med ponudbami tovora in najetimi tovornimi vozili je v neravnovesju. Takšna situacija vpliva tudi na ceno prevoza, pojasnjuje Gunnar Gburek, strokovnjak za logistiko in predstavnik podjetja TIMOCOM: »Cene prevoza so izpostavljene pritiskom zaradi rasti cen goriva in vozil. Poleg tega so se zdaj povišali stroški zaposlenih, davki na CO2 ter storitvene pristojbine, na primer za raztovarjanje in čakanje,« pravi predstavnik podjetja. »Pomembno je, da teh skopih kapacitet dolgoročno ne blokiramo, saj nepotrebno rezerviranje tovornih vozil zmanjšuje razpoložljiv tovorni prostor in tudi povečuje ceno na trgu.«

Povečanje zanimanja za prekucnike, cisterne in prikolice mega

V primerjavi z letom poprej sta bila od vrst vozil najbolj priljubljena prekucnik in cisterna. Povpraševanje po zadnjih se je povečalo za 236 odstotkov, za prekucnike pa v povprečju za 297 odstotkov. Zelo priljubljeni so tudi prevozi z nadzorovano temperaturo: Povpraševanje po tovornjaki s hladilniki in zamrzovalniki se je povečalo za 184 odstotkov. Poleg tega je vse večje število jumbo in mega prikolic, ki so se preteklo leto za 159 odstotkov večkrat pojavile v opisih ponudb. Uporaba polpriklopnikov z nastavljivimi strehami, ki so bili leta 2020 komaj opaženi, se je povečala za več kot 90-krat. To je znak, da si stranke prizadevajo zajeti karseda veliko različnega blaga z enim prevozom. Trend, ki bi se lahko nadaljeval tudi v letu 2022.

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Omejene kapacitete se srečujejo z velikim povpraševanjem

Primerjava relacij po državah: Po brexitu v Združenem Kraljestvu polomija zaradi omejitev gibanja

Največji upad ponudb tovora v evropskem cestnem tovornem prometu je bil v primerjavi s preteklim letom zabeležen za vse relacije v in iz Združenega kraljestva:

  • DE => UK: oktobra –18 %, novembra –16 % in decembra –48 %.

Zmanjšale so se tudi ponudbe tovora za prevoz iz Francije na Otok:

  • FR => UK: oktobra –4 %, novembra –12 % in decembra –33 %.

Prevoz tovora iz Združenega Kraljestva v Nemčijo se je oktobra zmanjšal za 11 odstotkov, novembra se je znova povečal za 25 odstotkov, preden je decembra ponovno upadel za kar 57 odstotkov.

  • UK => DE: oktobra –11%, novembra +25% in decembra –57%.

Razloge za tovrstno dogajanje lahko najdemo v širjenju koronavirusne različice omikron in ponovne omejitve gibanj, pa tudi v brexitu in spremenjenih carinskih predpisih.

Več tovora v Franciji

Na drugi strani je mogoče v primerjavi z letom 2020 opaziti pozitivne spremembe pri prevozu tovora po Franciji in v Francijo. Po podatkih Evropske komisije se je BDP Francije povečal za 6,5 odstotkov, kar je več kot evropsko povprečje v višini 5,9 odstotkov. Ta dinamika se odraža tudi v porastu notranjega prometa:

  • FR => FR: oktobra +39 %, novembra +101 % in decembra +70 %.

Povečalo se je tudi število ponudb tovora za prevoz iz Nemčije v Francijo:

  • DE => FR: oktobra +19 %, novembra +99 % in decembra +75 %.

Znatno povečanje prevozov iz Nizozemske

Še vedno se povečuje število prevozov iz Nizozemske v sosednjo Nemčijo. Že novembra je Nizozemska veljala za visokotvegano območje zaradi širjenja različice omikron. Decembra so sledile ponovne omejitve gibanja v državi. To je v četrtem četrtletju privedlo do dodatnih prevozov in povečanega pretoka blaga v sosednjo državo.

Natančneje so bile v četrtem četrtletju leta 2021 zabeležene naslednje spremembe v primerjavi z enakim četrtletjem lani:

  • NL => DE: oktobra +61 %, novembra +258 % in decembra +97 %.

Upad ob koncu leta na poljskem prevozniškem trgu

Na Poljskem se je obseg notranjih prevozov v četrtem četrtletju zmanjšal. Razmerje med tovorom in tovornim prostorom se je v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2020 sicer povečalo za 36 odstotkov, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pa so se ponudbe tovora v četrtem četrtletju zmanjšale za 12 odstotkov. Poleg dogodkov v evropskem gospodarstvu je razlog za to tudi zaostrena situacija na poljsko-beloruski meji. Migrantska kriza je povzročila večdnevna zaprtja in prometne zastoje s tovornjaki na obeh straneh meje.

Toda tudi na Poljskem se je poznal vpliv božičnega poslovanja in trgovanja ob koncu leta: Po 4-odstotnem upadu v oktobru se je novembra prevozniški trg povečal za 21 odstotkov v primerjavi s prejšnjim mesecem, vendar rast kljub božičnemu poslovanju ni zadoščala, da bi obrnila trend v poljskem notranjem prometu. Že leto poprej je bilo mogoče opaziti podoben potek dogodkov, kar vliva pozitivno upanje za razvoj dogodkov v letu 2022.

Pregled leta 2021 in obeti za leto 2022

Na splošno se je okrevanje v evropskem cestnem tovornem prometu, ki se je začelo v drugi polovici leta 2020, nadaljevalo tudi v letu 2021. Vendar so preteklo leto kot posledica pandemije zaznamovala predvsem ozka grla na področju kapacitet in dostav. K temu je veliko pripomoglo tudi pomanjkanje voznikov v Evropi. Poleg tega se je povečala inflacija in so narasli stroški surovin in goriva. Ti vidiki bodo tudi v novem letu vplivali na logistiko. Vseeno strokovnjak za logistiko Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TIMOCOM, meni, da zanesljivost oskrbe ni ogrožena, vendar pa so mogoče dodatne zamude pri dostavah po Evropi. »V cestnem tovornem prometu zlasti posebne vrste prevoza, kot je hlajeni prevoz, ne bodo vedno na voljo v zadnjem trenutku. Pri običajnih prevozih bo večja možnost, da se bo kaj našlo na spot trgu,« pojasnjuje Gunnar Gburek. »Kapacitete so skope, vendar obstajajo. Digitalne aplikacije lahko uporabnikom pomagajo, da optimalno izkoristijo razpoložljivost tovornega prostora.«

S Transportnim barometrom Freighttech podjetje TIMOCOM od leta 2009 analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu na borzi tovora, ki je vključena v sistem pametne logistike v 46 evropskih državah. Več kot 135.000 uporabnikov vsak dan objavi do 800.000 mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora. Sistem pomaga več kot 50.000 strankam podjetja TIMOCOM pri doseganju logističnih ciljev s pametnimi, varnimi in preprostimi rešitvami.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek