06.06.2018

Po pomanjkanju voznikov sedaj pomanjkanje skladišč? »Ne,« meni Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TimoCom

.

Skladiscna-borza

Iskalci skladišč se vedno pogosteje pritožujejo nad pomanjkanjem skladiščnih površin. Po podatkih nemškega zveznega statističnega urada pa je število novih logističnih nepremičnin v zadnjih letih neprestano naraščalo. Zakaj je torej prišlo do nesorazmerja med »več nepremičninami« in »manj razpoložljivih skladiščnih površin«? In zakaj razpoložljivi prostor za skladiščenje ni optimalno izrabljen? Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TimoCom, je poiskal odgovore in navaja predloge, kako bi lahko izboljšali poslovanje s prostimi površinami za vse udeležene. 

V prihodnosti bi bilo mogoče ustvariti neke vrste zemljevid s podatki o skladiščnih površinah, na katerem bi bilo mogoče kadarkoli v realnem času ugotoviti, kje so trenutno proste površine.

1. Prednosti kratkoročnega najema skladišča niso prepoznane

Tako ponudniki logističnih storitev kot tudi njihove stranke vedno potrebujejo dolgoročni najem skladišča, da ohranijo nadzor nad fiksnimi stroški in da lahko ustrezno načrtujejo. Toda stranke povprašujejo tudi po kratkoročnem najemu kapacitet, saj nihanja na tržišču in zaradi tega tudi manj možnosti za načrtovanje vrhuncev proizvodnje zahtevajo vedno večjo prilagodljivost. Tako se lahko na primer zgodi, da stranka potrebuje manjšo količino blaga, kot je bilo načrtovano, ali da mora blago dostaviti na drug namembni kraj in ob drugem času. Kratkoročni najem skladišča bi bila v takem primeru dobra rešitev, toda za številne upravljavce skladišč je to očitno težko. Kratkoročnost je pogosto povezana z visokimi stroški preureditve, ki se finančno ne izplača, saj na primer razmiki polic na regalih ne ustrezajo povsem. Vendar pa pri kratkoročnem najemu večinoma sploh ni tako zelo pomembno, da so razpoložljivi regali optimalno izrabljeni. Za čas najema nekaj tednov pridejo v poštev tudi skladišča brez regalov. Trg je privlačen za kratkoročne skladiščne prostore predvsem zato, ker se lahko tukaj, podobno kot pri dokladanju v prevozništvu, dosežejo višje marže. Poleg tega lahko ponudniki logističnih storitev s pomočjo borz skladišč stkejo nove poslovne stike in tako razširijo svoje področje poslovanja.

2. Ne izkorišča se možnost decentraliziranih skladišč

Podjetja s področja proizvodnje in trgovine večinoma dajejo prednost temu, da se njihovo blago razdeli iz večjega centralnega skladišča, da so stroški administracije manjši.  Posebej ob vrhuncih proizvodnje s tem izgubijo agilnost in čas. V takih primerih decentralizirana skladišča nudijo dodatne možnosti: s pomočjo borze skladišč lahko skladiščno blago, kot na primer čokoladne Božičke, hranijo neposredno v posamezni regiji, kjer nameravajo biti razdeljeni. S tem prihranijo daljše prevoze, ki so v času pomanjkanja skladišč dragi in omejeni. Poleg tega se lahko podjetja ob začetku sezone odzovejo veliko hitreje in bolj prilagodljivo, saj je blago že v bližini razdelitvenih centrov.

3. Začasno skladiščenje je komaj znano

Prevozniki s svojim blagom pogosto obstanejo in jim niti na misel ne pride, da bi svoj tovor vmes skladiščili v kratkoročno najetem skladišču. Tako več ur ali celo dni čakajo, da se na primer prevzem blaga ponovno odpre. Medtem mineva dragoceni čas, v katerem se ne zasluži denar in/ali se ogroža naslednje naročilo. Takšne okoliščine bi se lahko pretvorile v prednost – s pomočjo borz skladišč. Na teh se lahko najde ustrezna možnost skladiščenja pri ponudnikih logističnih storitev v bližini, kjer se lahko blago kratkoročno skladišči. V idealnem primeru ponudnik storitev ob naslednjem možnem terminu blago dostavi stranki tako, da lahko neposredno poveže prevoz z naslednjim prevozom. Nenazadnje je v času pomanjkanja voznikov negospodarno, da bi voznike za nedoločen čas »parkirali«.

4. Notranji pretok informacij je pomanjkljiv

Če obstoječe kapacitete skladiščenja znotraj lastne organizacije niso objavljene v kratkem času, jih tudi ni mogoče uporabiti. V velikih logističnih podjetjih ali organizacijah se lahko ta težava reši z zaprto skupino uporabnikov. Pri teh so proste kapacitete skladišč takoj opazne in partnerji si lahko med seboj ponudijo več ali drugačne možnosti skladiščenja, kot jih imajo sicer sami na voljo. To povečuje konkurenčnost in zmanjšuje stroške. Če celotno stvar nato avtomatizira ustrezen vmesnik med upravljanjem skladišč in borzo, se lahko proste kapacitete po vsej Evropi prikaže le z enim samim klikom. Zaposleni v prodaji bi tako lahko neposredno na spletu videli, kje in koliko prostora natančno je prostega in bi ga lahko nato hitro in enostavno tržili.

Skladiščenje v prihodnosti: proste površine na digitalnem zemljevidu

V prihodnosti bi bilo mogoče ustvariti neke vrste zemljevid s podatki o skladiščnih površinah, na katerem bi bilo mogoče kadarkoli v realnem času ugotoviti, kje so trenutno proste površine. Da bi poslovanje z logističnimi nepremičninami v prihodnje delovalo učinkovitejše, je potrebno skladiščne površine redno posodabljati. To velja za število skladišč, trajanje in kakovost skladiščenja (npr. suho ali hladno skladiščenje, skladišče brez polic, avtomatizirano skladišče ali skladišče z viličarjem). Le v takem primeru bodo imeli naročniki jasen pregled nad vsemi razpoložljivimi kapacitetami in jih bodo lahko, tako kot na borzi tovora, filtrirali glede na natančno površino, ki jo resnično potrebujejo.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek