04.01.2016

Prevozniški barometer: zgodovinski zaključni finiš v zadnjem četrtletju

»Zlata jesen« ni tako zelo zlata, kot je bilo pričakovati

(1)

Erkrath, 23. 12. 2015 – šibko gospodarstvo v Evropi, begunska kriza, črnogledi nakladalci – konjunkturno vzdušje se je ob koncu leta ohladilo in to je vplivalo tudi na TimoComov prevozniški barometer. Razmerje med tovorom in tovornimi vozili je v četrtem četrtletju leta 2015 znašalo 46:54 in je bilo daleč za pričakovanji. Pri tem se je zadnje četrtletje sicer začelo pozitivno.

Meseca oktobra je prevozniški trg nadaljeval s poletnim zagonom. Z razmerjem med tovorom in tovornimi vozili 49:51 je bila vrednost meseca malo višja od primerjalne vrednosti preteklega leta (48:52 v letu 2014). Posebej pozornost vzbujajoče: »običajni« upad tovora med mesecem septembrom in oktobrom letos ni bil tako močan kot lani. V letih 2013 in 2014 je delež tovora v tem časovnem obdobju padel za pet odstotnih točk; leta 2015 le za tri odstotne točke.

Sredina četrtletja pokvarila bilanco

Meseca novembra se je delež tovora zelo zmanjšal. Na evropskem prevozniškem trgu se je delež tovora zmanjšal za celih enajst odstotnih točk – največji upad med dvema mesecema od leta 2011. Konec meseca novembra je bilo razmerje med tovorom in tovornimi vozili 38:62. V zadnjem četrtletnem poročilu je TimoComov glavni predstavnik Marcel Frings mesec november ocenil kot zelo bogatega s tovorom in napovedal vrednosti nad 50% deležem tovora: »Pravzaprav se je zgodilo ravno obratno. To po eni strani pomeni, da si nikoli ne bi smel prizadevati postati jasnovidec ali ‚Orakel iz Erkratha‘«, se namuzne Frings, »po drugi strani pa ponovno dokazuje, kako dinamična je v resnici prevozniška in logistična branža.«

Osnova za njegovo pozitivno oceno pa ni bila steklena krogla, temveč gola dejstva. Če si ogledamo arhivske podatke obeh zadnjih četrtletij, so bile napovedi v tretjem četrtletju ravno takšne, da bi v mesecu novembru lahko pričakovali rast tovora.
Toda letos so stranke, proizvajalci in ponudniki prevozniških storitev nekoliko zakasnili z božičnimi posli. To zavlačevanje pa se je pozitivno odrazilo na rezultatih meseca decembra, saj je v zadnjem mesecu prevozniški barometer še enkrat dal vse od sebe in se pri deležu tovora povečal za neverjetnih 13 odstotnih točk. Takšnega zaključnega finiša še ni bilo odkar so začeli obdelovati podatke za prevozniški barometer. Zahvaljujoč temu močnemu vzponu se je mesec december zaključil z majhnim presežkom tovora (51:49).
2016: na vidiku je ustalitev

V končnem obračunu je celo leto 2015 z razmerjem med tovorom in tovornimi vozili 47:53 dve odstotni točki nad preteklim letom (45:55). V številnih četrtletnih obračunih je bil delež tovora nad primerljivo vrednostjo prejšnjega leta. Obeti ostajajo pozitivni. »Povsem brez jasnovidnih sposobnosti je leto 2016 v danem trenutku težko oceniti. Teroristični napadi in v celoti povečana nevarnost terorizma, okrepljen varnostni nadzor in spoprijemanje z begunsko tematiko – vse to so točke, ki neposredno vplivajo na evropsko gospodarstvo,« pravi Frings. »Ne glede na to pa obstaja nekaj pozitivnih znakov za leto 2016. Videti je, na primer, da Španija in Irska iz finančne krize izhajata ne le z višjo, ampak tudi s kakovostnejšo rastjo. Osrednji steber predstavlja potrošništvo, ki poleg naraščajočega zaposlovanja prinaša tudi višje plače. V tako heterogeni regiji kot je Evropa ta pozitivni vpliv ne bo povsod enako močno opazen. Kljub temu pa bo dovolj močan, da bodo številke rasti skupaj prej pokazale pozitivno ustalitev kot pa dolgotrajni padec.«

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek