08.01.2015

Skokovite spremembe na evropskem prevozniškem tržišču

V zadnjem četrtletju TimoComov prevozniški barometer kaže nižje vrednosti kot enak čas lani

(2)

Erkrath, 08.01.2015 – enako kot vsako leto – tako bi lahko povzeli splošen potek TimoComovega prevozniškega barometra. Ob neposredni primerjavi z letom 2013 pa je jasno: delež tovora na skupnem evropskem prevozniškem tržišču v zadnjem četrtletju pri 45:55 ostaja podpovprečen.

Načeloma razvoj ustreza napovedi manjše slabitve v četrtletnem poročilu št. 3/2014. Po dobrem mesecu septembru z razmerjem 54:46, so vrednosti meseca oktobra sicer padle, podobno kot v letih 2012 in 2013, vendar so bile z 48:52 še dokaj stabilne. »Meseca novembra je razmerjem med tovorom in tovornimi vozili močneje upadlo, kot je bilo pričakovano in sicer na 38:62,« pravi Marcel Frings, glavni predstavnik podjetja TimoCom.

Če gledamo celotno evropsko prevozniško tržišče, se je decembra na srečo spet povzpelo navzgor. »Po naših ocenah tudi v božičnem mesecu in tako tudi ob koncu zadnjega četrtletja ne moremo računati na presežek tovora,« pravi Frings. Delež tovora leži pri 45-odstotnih točkah; TimoComov prevozniški barometer s tem kaže enako stanje kot leta 2012, vendar ne dosega vrednosti leta 2013 z 52 odstotnimi točkami. Leto 2014 se končuje s sedmimi odstotnimi točkami več ponudb tovornih vozil kot lani. To se sklada tudi z izkušnjami TimoComovih strank. Z manjšim presežkom kapacitet so lahko vse prevoze izvedli po načrtu.

Zadnje četrtletje leta 2014 odhaja enako kot v preteklih treh letih. Meseci oktober, november in december kažejo opazno nihanje tržišča, ki je prepoznavno čez celo leto. »Takšno rast in padanje poznamo iz leta 2012. Če si pogledamo potek letošnjih koledarskih tednov in ga primerjamo z vrednostmi pred dvema letoma, moramo izhajati iz padca v letu 2015. To ni neobičajno ob koncu leta, pomeni pa upad deleža tovora na 30 do 35 odstotnih točk,« Frings primerja z začetkom leta 2013 na evropskem tržišču.    

Kljub nekaterim turbulencam Frings predvideva dober začetek leta 2015. »Povpraševanje je za okoli devet odstotkov večje kot lani. To kaže na to, da se položaj tržišča v Evropi pozitivno razvija,« povzema Frings.

Več informacij o TimoComu in transportnem barometru lahko najdete na www.timocom.si.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek