15.06.2016

To Brexit or not to Brexit…?

Kaj bi izstop Velike Britanije pomenil za logistično branžo

(1)

Do referenduma o EU v Veliki Britaniji je le še nekaj dni. 23. junija bodo Britanci odločali o pomembnem vprašanju za Otok in ostalo Evropo, tj. ali naj njihova država kot prva država nasploh prostovoljno zapusti Evropsko unijo. Tik pred glasovanjem je izid popolnoma negotov. V anketah je razmerje med nasprotniki in privrženci skorajda enako. Prevozniška in logistična branža je vedno bolj zaskrbljena.

To je jasno: Velika Britanija ima med državami Evropske unije posebno mesto. Država ima svojo lastno valuto, ne spada v schengensko območje in uživa veliko mero gospodarske suverenosti. Hkrati pa je ravno britansko gospodarstvo tesno povezano z EU. Leta 2015 je namreč 43,7 odstotkov izvoza Velike Britanije šlo v EU, medtem ko je uvoz iz EU na Otok znašal 53,1 odstotkov. EU je tako najpomembnejši trgovinski partner Združenega kraljestva.

Izstop iz EU bi lahko bil drag
Če se bo Velika Britanija odločila za izstop iz EU in bo želela popolno neodvisnost, bo to imelo daljnosežne posledice. S t.i. brexitom bi Velika Britanija izgubila okoli 50 pogodb o prostem trgovanju EU z državami tretjega sveta – in bi jih morala skleniti na novo. Ameriški predsednik Barack Obama je že napovedal, da se bodo morali Britanci pri novih bilateralnih pogajanjih »postaviti na začetek vrste«. Ovire pri trgovanju pa višajo cene uvoza za potrošnike in proizvodna podjetja, ki so odvisna od uvoza. Posledično se ne bi podražil le izvoz, ampak tudi blago, ki je proizvedeno v državi za domače tržišče. To bi prizadelo predvsem Britance, ampak posledice bi bile tudi v preostalem delu Evrope.
Na splošno bi izstop vplival na vse čezmejne procese na vseh življenjskih in gospodarskih področjih. Spet bi morali uvesti mejni nadzor, kar bi podaljšalo čas prevoza in upočasnilo logistične procese.

Dogodek, kot je brexit, je brez primera
Maria Toft Madsen iz podjetja TimoCom, največje prevozniške platforme v Evropi, je kot področni vodja severne Evrope pristojna tudi za Veliko Britanijo. Na TimoComovi prevozniški platformi je dnevno objavljenih do pol milijona ponudb tovora in tovornih vozil iz vse Evrope. Madsenova morebitni brexit pričakuje bolj sproščeno: »Seveda je za evropsko prevozniško in logistično branžo zaželeno, da bi Velika Britanija ostala v EU. Toda kljub temu do brexita nisem tako črnogleda kot drugi strokovnjaki. Trenutno izhajamo iz tega, da bomo na TimoComovi prevozniški platformi najprej zabeležili upad prevozov iz in v Veliko Britanijo. Čez čas pa bi se to ustalilo, saj bi menjava blaga z Združenim kraljestvom še vedno potekala. Naše stranke iz EU bi še vedno vozile v Veliko Britanijo kot v katerokoli drugo državo, ki ni članica EU, na primer Turčijo ali Norveško. Obratno bi lahko pričakovani padec britanskega funta privedel do tega, da bi se ponovno povečal izvoz z Otoka. Možnih je več različnih scenarijev in dogodek, kot je morebitni izstop, je doslej brez primera – zato se v vsej Evropi pojavlja vznemirjenost.«

Britanska logistična branža je razcepljena
Negotovost vlada tudi v Veliki Britaniji. Najnovejša anketa britanske mreže IMHX kaže, kako razmišljajo o izstopu. Posebnost: večina vprašanih daje prednost izstopu Velike Britanije iz EU. Hkrati anketiranci verjamejo, da bi bilo za njihovo podjetje boljše, če bi država ostala v EU.
Tudi pri vprašanju, kakšen vpliv na podjetja bo imel izstop iz EU, v britanski logistični branži ni enotnega mnenja. Večji del vprašanih (38 odstotkov) je mnenja, da bo brexit negativno vplival na rast njihovega podjetja. 33 odstotkov navaja, da izstop ne bo imel nobenih posledic. Le eden izmed petih anketirancev meni, da bi branža z izstopom lahko pridobila.

Če se ukvarjamo z diskusijami, poročili in anketami v zvezi z brexitom, hitro pridemo do zaključka, da drži le to: nič. Bližje kot je referendum, težje je razločiti jasne linije ali trende. Ostaja upanje, da bodo na Otoku na koncu pri tej pomembni odločitvi ravnali predvsem v skladu s premišljenimi argumenti.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek