21.02.2024

Transportni barometer – 4. četrtletje: Analiza evropskega cestnega tovornega prometa in obeti za leto 2024

Q4_2023-Delež_tovora_transportni_barometer_01_ 2024 (15 x 10 cm)

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Letni pregled in napoved 

Povpraševanje po transportnih zmogljivostih se ni zmanjšalo in napoved za leto 2024 predvideva vrednosti nad ravnjo prejšnjega leta – z eno izjemo. 

V četrtem četrtletju leta 2023 je bilo skupno 18 % več vnosov tovora kot v prejšnjem letu. Porast ob koncu leta je med drugim posledica povečanega povpraševanja, in sicer predvsem zaradi sezonskih dejavnosti kot so božični nakupi, dopolnitev zalog in povečane aktivnosti potrošnikov pred prazniki. Ker so številni prevozniki zmanjšali svoje zmogljivostih, se je razmerje med tovorom in tovornim prostorom vidno povečalo, kar kaže transportni barometer podjetja TIMOCOM.

Manj skupnih vnosov tovora v letnem pregledu

Na splošno je bilo za leto 2023 značilno znatno zmanjšanje obsega vnosov tovora na spot trgu. Po vsej Evropi so vnosi v preteklem letu upadli za 31 %, v Nemčiji pa kar za 40 %. To nakazuje na to, da je bil gospodarski upad, ki so ga številni ekonomski inštituti pričakovali od začetka leta 2023, lani opazen tudi na prevozniškem trgu​. 

Nasprotno pa so se cene prevozov na nemškem trgu v četrtem četrtletju zvišale. Cene tovornih prevozov so bile v Nemčiji do 10 % nad vrednostmi prejšnjega leta, vendar vseeno pod najvišjimi vrednostmi leta 2021. Ta razvoj je predvsem posledica povišanja stroškov plač in energentov. Poleg tega so prevozniki v četrtem četrtletju v primerjavi z enakim četrtletjem prejšnjega leta zmanjšali vnose tovornih vozil za skupno 15,3 %. Decembra je bilo opravljenih kar 21 % manj vnosov tovornega prostora kot prejšnje leto. 

Ponudbe-tovora-transportni-barometer Q4-2023-de_EU-EU_900x600px (2)

Razvoj ponudb tovornega prostora v Evropi v 4. četrtletju leta 2023 

Razvoj cen in povečanje transportnih potreb spomladi

Po napovedih prometnih združenj se bodo morale cene prevozov leta 2024 močno povišati.​ Ocene kažejo na povečanje do 12 %, do katerega bo prišlo zaradi dodatnih stroškov, zlasti zaradi višjih cestnin v Nemčiji. 

»Številni ponudniki tovora ne verjamejo, da bo prišlo do tako visokih povišanj,« poroča Gunnar Gburek. »Predvidevajo dvig cen za največ 6 %. Te razhajajoče se ocene bodo privedla do zahtevnih pogajanj med naročniki in izvajalci naročil.«

Q4_2023-Delež_tovora_transportni_barometer_01_ 2024 (15 x 10 cm)

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Letni pregled in napoved 

Najnižji letni delež tovora pričakovan v februarju

Na podlagi dolgoletnih opazovanj in analiz je mogoče predvidevati, da bo vsaj v januarju in marcu leta 2024 povpraševanje po tovornem prostoru preseglo predlanske vrednosti. Začasno najnižjo vrednost v tem letu je pričakovati v februarju. Ta razvoj bo opazen v skoraj vseh evropskih državah in bo povečal pritisk na cene tovora. 

Izkušnje kažejo, da se bodo od marca dalje potrebe po prevozih ponovno povečale in privedle do ustreznega povečanja deleža tovora. Do junija bi lahko povpraševanje po transportnih zmogljivostih po Evropi ostalo na stabilni ravni in preseglo razmerje med tovorom in tovornim prostorom v višini 60:40 (glejte napoved v grafiki). Vrednosti iz leta 2021 in leta 2022 tukaj najverjetneje ne bodo dosežene. 

To dokumentira transportni barometer podjetja TIMOCOM, pokazatelj razvoja cestnega tovornega prometa v Evropi. Podatki ponujajo utemeljen pregled trenutnih sprememb na prevozniškem trgu in omogočajo realen pogled v prihodnje leto. 

 

 

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek