01.08.2022

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Neravnovesje na evropskem prevozniškem trgu

Povpraševanje po tovornem prostoru se v drugem četrtletju še naprej povečuje, medtem ko se število vnosov tovornih vozil na splošno zmanjšuje. Od uvedbe svežnja o mobilnosti se je močno zmanjšal tudi čezmejni prevoz lahkih gospodarskih vozil.

Prikaz transportnega barometra

Gospodarstvo v Evropi trpi zaradi višjih cen energije ter naraščajočih stroškov materiala in osebja. Vpliv na cestni tovorni promet: Ponudniki prevozniških storitev zapirajo že tako omejene prevozniške zmogljivosti. Kot kaže transportni barometer podjetja TIMOCOM, to še povečuje neravnovesje.

»Kljub višjim stroškom se je povečal pomen zagotavljanja tovornega prostora na spot trgu v kratkem času. Vsi govorijo o cenah, vendar se tukaj kaže, da je razpoložljivost prevozniških zmogljivosti trenutno pomembnejša kot poceni ponudba.« Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TIMOCOM

Ozka grla v prevozništvu spodbujajo rast cen v Evropi

Kljub stalnim ozkim grlom pri dobavi, pomanjkanju surovin in pomanjkanju dobavnih delov v proizvodnji je povpraševanje po cestnem prometu še vedno veliko. Medtem ko povpraševanje še naprej narašča, pa pomanjkanje voznikov in ozka grla v prevozništvu spodbujajo rast cen. Razmerje med ponudbami tovora in ponudbami tovornega prostora v Evropi je v velikem neravnovesju, kar se je jasno pokazalo v drugem četrtletju. Razmerje med tovorom in ponujenim tovornim prostorom v Evropi je bilo junija v povprečju 85:15.

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Neravnovesje na evropskem prevozniškem trgu

V Nemčiji je bilo to razmerje v povprečju celo 89:11. V drugem četrtletju je bilo v tej državi zlasti aprila in maja veliko povpraševanje po tovornem prostoru in ustrezno objavljeno veliko število ponudb tovora na borzi tovora podjetja TIMOCOM. Vnosi tovora so se aprila v primerjavi z marcem 2022 povečali za 26 odstotkov. Junija se je povpraševanje v primerjavi s prejšnjim mesecem nekoliko zmanjšalo, in sicer za 8 odstotkov, vendar je bilo še vedno za 14 odstotkov višje kot lansko leto. Na splošno se je število prevozov znotraj Nemčije v drugem četrtletju povečalo za 63 odstotkov v primerjavi s prvim četrtletjem.

 

Spremembe ponudb tovora v Nemčiji (1.–2. četrtletje):

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Neravnovesje na evropskem prevozniškem trgu

Zmanjšanje prevozniških zmogljivosti – manj razpoložljivega tovornega prostora

Zaradi zvišanja cen surovin in energije ter pomanjkanja voznikov so številni prevozniki in špediterji zmanjšali svoje zmogljivosti ali pa niso ponovno vzpostavili prevoznih zmogljivosti, ki so bile v mirovanju. Skupna ponudba razpoložljivih tovornih vozil na borzi tovora podjetja TIMOCOM se je aprila zmanjšala za 19 odstotkov. V celotnem četrtletju je bilo na voljo 7 odstotkov manj tovornega prostora kot v prvem četrtletju. Tudi v primerjavi z enakim četrtletjem prejšnjega leta se je ponudba tovornih vozil zmanjšala za 10 odstotkov.

»Smo na trgu izvajalcev naročil,« trenutne razmere opisuje Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TIMOCOM. »Kljub višjim stroškom se je povečal pomen zagotavljanja tovornega prostora na spot trgu v kratkem času. Vsi govorijo o cenah, vendar se tukaj kaže, da je razpoložljivost prevozniških zmogljivosti trenutno pomembnejša kot poceni ponudba.«

Predlagana rešitev, ki jo je Komisija EU predstavila konec junija, bi lahko prinesla nekaj olajšanja za trg. Namen predloga je ukrajinskim poklicnim voznikom olajšati dostop do evropskega trga dela. Tako bodo lahko ukrajinski begunci, ki so vozniki, v času trajanja začasne zaščite v EU vozili s svojim ukrajinskim vozniškim dovoljenjem, ne da bi morali zaprositi za njegovo ponovno izdajo. Poleg tega bodo poklicne kvalifikacije voznikov iz Ukrajine priznane po vsej Evropi.

 

Sveženj o mobilnosti I – razlog za zmanjšanje čezmejnih prevozov?

Na Poljskem se znova kažejo prvi znaki rasti zmogljivosti: Povpraševanje po novih tovornih vozilih se povečuje. Po podatkih poljskih medijev za prevozniško panogo namerava 70 odstotkov tamkajšnjih prevozniških podjetij kljub visokim cenam kupiti nova vozila. Težava je v majhni ponudbi novih vozil: Špedicijska podjetja morajo na novo vozilo čakati več mesecev ali celo leto dni.

Z začetkom veljavnosti svežnja o mobilnosti I številni prevozniki, ki še niso pridobili prevoznega dovoljenja EU za vozila s težo do 3,5 tone ali ki zanj še niso zaprosili, od 21. maja dalje ne morejo več izvajati mednarodnih prevozov znotraj Evropske unije. Posledica: Čezmejni prevozi s težo do 3,5 tone na Poljsko in iz Poljske so se junija v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 38 odstotkov. Vnosi tovora na Poljskem so se v drugem četrtletju na splošno povečali za 4 odstotke. Eden od razlogov je med drugim rast e-trgovine, tudi zaradi selitve ukrajinskih podjetij na Poljsko po začetku vojne.

 

To ozadje tudi pojasnjuje, zakaj je povprečno razmerje med tovorom in tovornim prostorom, ki ga kaže transportni barometer za poljski notranji prevoz, za junij 2022 znova 70:30. »Na odpravo neravnovesja na prevozniškem trgu bomo morali še nekaj časa počakati,« napoveduje Gunnar Gburek.

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Neravnovesje na evropskem prevozniškem trgu

Povečanje povpraševanja po skladiščnih površinah

Trenutne razmere v logistiki so povečale povpraševanje po skladiščnih površinah na Poljskem. Na primer zaradi prevoza pšenice iz Ukrajine so nastale dodatne potrebe po skladiščenju na Poljskem. Več sto prevozov je za kratek čas povzročilo kaos na mejah obeh držav. V sistemu podjetja TIMOCOM je konec maja in v začetku junija letos to povzročilo kratkotrajen vrhunec na relaciji Ukrajina–Poljska.

Ponudba prostih skladiščnih površin se je v prvem četrtletju leta 2022 zmanjšala s 3,9 odstotka na 3,3 odstotka. Ta trend se nadaljuje tudi v tekočem četrtletju in povzroča rast najemnin.

 

 

S transportnim barometrom Freighttech podjetje TIMOCOM od leta 2009 analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu v 46 evropskih državah. Več kot 147.000 uporabnikov vsak dan v sistemu pametne logistike objavi do en milijon mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora. Sistem pomaga več kot 50.000 strankam podjetja TIMOCOM pri digitalni optimizaciji svojih logističnih procesov.

Aktualni razvoj in informacije iz prevozniškega trga strokovnjaki za trg pri podjetju TIMOCOM redno objavljajo tudi na omrežju LinkedIn.

 

Več informacij o podjetju TIMOCOM najdete na www.timocom.si.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek