31.01.2021

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Eksplozija tovora na ciljni ravnini

Rekordni december 2020 – vrhunec kljub koroni

Transportni barometer podjetja TIMOCOM

Erkrath, 31. 1. 2021 – Turbulentno koronsko leto se je za konec v zadnjem četrtletju izkazalo za spravljivo. Transportni barometer podjetja TIMOCOM, ki pri izračunu uporablja vnesene tovore iz 44 zajetih evropskih držav, kaže 9 % več vnesenih tovorov kot v prejšnjem četrtletju 2020. Kljub temu, da so bile te številke oktobra (-4 %) in novembra (-28 %) v primerjavi z izredno močnim septembrom (+70 %) veliko nižje, si je panoga decembra očitno spet opomogla. Vnosi tovora so se v primerjavi s preteklim mesecem spet povečali za 18 %. Ta rast je še posebej očitna, kajti december je znova presegel november 2020 za skoraj 1,5 milijona vnosov tovora. Markantne številke, posebej zato, ker je zadnji mesec v letu običajno šibkejši.

Turbulentno koronsko leto se je za konec v zadnjem četrtletju izkazalo za spravljivo.

Preteklo leto kljub koroni prekoračeno

Pri primerjavi zadnjega četrtletja s preteklim letom je kljub oktobrskim in novembrskim vrednostim bilo zabeleženih 53 % več vnesenih tovorov v zadnjem četrtletju 2020 kot v letu 2019. Enako kot že septembra 2020 je bilo tudi v oktobru znova zabeleženih 10 milijonov vnesenega tovora. V oktobru, novembru in decembru je bilo poleg tega v celotnem letu 2020 mogoče opaziti največje spremembe v primerjavi s predhodnim letom. Primerjava zadnjega četrtletja 2020 s tistim iz leta 2019 je videti tako: Oktobra 43 %, novembra 47 % in decembra kar 76 % več ponudb tovora kot v primerjalnem četrtletju 2019.

Okrevanje kljub močnim nihanjem

Celotna slika Transportnega barometra podjetja TIMOCOM za preteklo leto kaže močna nihanja v kombinaciji z delno velikimi učinki okrevanja. Merodajni dejavnik za to so različne faze zapiranja gospodarstev v Evropi. En primer: Ponudbe za prevoze tovora iz Nemčije v Francijo so se v primerjavi z letom 2019 aprila zmanjšale za 84 % in maja za 67 %. Po sprostitvi strogih omejitev v sredini maja se je povpraševanje junija sunkovito povečalo, in to celo za 16 % v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta. Skupno se je število vnesenih tovora v letu 2020 povečalo za 8 % v primerjavi z letom 2019, in to kljub ogromnim nihanjem zaradi pandemije.

Tudi v Nemčiji močan december

Trend v Nemčiji je podoben evropskim številkam. V notranjem prometu je bilo od oktobra do decembra 2020 zabeleženih celo 9 % več vnosov tovora kot v predhodnem četrtletju in 62 % več kot v primerjalnih mesecih od oktobra do decembra 2019. Pri primerjavi s predhodnimi meseci je razvoj sledeč: Oktobra -8 %, novembra -38 % in decembra 28-odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim mesecem. V primerjalnem četrtletju 2019 je bila slika tovora znotraj Nemčije sledeča: Oktobra 53 %, novembra 47 % in decembra celo povečanje za 89 %. Običajno šibak december je po seštevku vnosov tovora presegel celo najmočnejši mesec preteklega leta (september 2019) za skoraj 1 %.

Ponovna rast v posameznih državah

Pandemija je močno vplivala tudi na posamezne relacije med državami v Transportnem barometru podjetja TIMOCOM. Tukaj je opaziti trend, da se je december zaključil kot zelo močan mesec leta. Še posebej izstopa npr. uvoz iz Avstrije v Nemčijo, ki se je v zadnjem četrtletju leta 2020 v povprečju povišal za približno 175 % v primerjavi z zadnjim četrtletjem v letu 2019 (oktober 114 %, november 235 %, december 175 %). Veliko rast je transportni barometer zabeležil tudi pri vnosu tovora iz Italije v Nemčijo (oktobra 58 %, novembra 128 %, decembra 139 %). Vzrok za to so najverjetneje drastični dogodki, ki so se odvijali v Italiji v sklopu prvega koronskega vala. V drugi polovici leta je namreč trgovanje med Italijo in Nemčijo ponovno steklo. Kar je bilo v drugem četrtletju izgubljeno, je bilo v nadaljnjem poteku leta nadoknadeno.

Romunija na repu

Manj očitne so bile tendence okrevanja v zadnjem četrtletju 2020 predvsem v Romuniji. Sicer se je ponudba tovora povečala, predvsem iz Nemčijo v Romunijo decembra 2020, kar pa skupno ni moglo spreobrniti negativnega trenda. Če pogledamo podrobno, je bila ponudba tovora oktobra -40 %, novembra -42 % in decembra -10 % v primerjavi z istimi meseci preteklega leta. Podobna slika je bila pri vnosih tovora iz Poljske v Romunijo. Tukaj se je v primerjavi s trendom v Evropi december izšel negativno (oktober -35 %, november -15 %, december -32 %).

S transportnim barometrom Freighttech podjetje TIMOCOM od leta 2009 v 44 evropskih državah analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu na borzi tovora, ki je vključena v sistem pametne logistike. Več kot 135.000 uporabnikov vsak dan objavi do 750.000 mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora! Sistem pomaga več kot 45.000 strankam podjetja TIMOCOM pri doseganju logističnih ciljev s pametnimi, varnimi in preprostimi rešitvami.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek