02.05.2022

Prevozniški barometer: Logistika trpi zaradi gospodarskih posledic vojne

Evropsko gospodarstvo in transportna panoga so pred velikimi izzivi

Transportna panoga in gospodarski učinki

Prvo-četrtletje v letu 2022 so močno zaznamovale posledice ruske vojne v ukrajini. vzdušje v gospodarstvu po vsej evropi je mračno. povpraševanje po prevozih je še vedno veliko, vendar pa visoke cene energentov močno vplivajo na cestni tovorni promet. panoga je pred ogromnimi izzivi. 

Dvig cen surovin in energentov ima čezmejno velik vpliv na transportno in logistično panogo. Predvsem izredno visoka cena dizelskih goriv ter različna cenovna raven v Evropi škodita po večini majhnim transportnim podjetjem in konkurenčnosti v evropskem cestnem tovornem prometu.

Povpraševanje po tovornem prostoru po vsej Evropi je večje kot ponudba

Medtem ko je vzdušje v gospodarstvu na začetku leta dobilo nov zagon, so se pričakovanja zaradi zadnjega razvoja v povezavi z rusko vojno v Ukrajini zmanjšala. Gospodarski učinki pa vplivajo tudi na prevozniški trg. Skupno je število ponudb tovora v Evropi v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem padlo za 4 odstotke. Razlog za to je upad ponudb tovora v januarju (-8 %) in februarju (-12 %). Marca so se ponudbe tovora in s tem povpraševanje po transportnih kapacitetah po vsej Evropi spet dvignile za 42 odstotkov, kajti ponudba tovornega prostora se je zaradi gospodarskih posledic, predvsem dviga cen energentov, zmanjšala. Povpraševanje po tovornem prostoru je v prvem četrtletju 2022 po vsej Evropi večje od ponudbe. V povprečju je bilo razmerje med ponudbami tovora in tovornega prostora pribl. 70:30. Takšno stanje kaže denimo tudi prevozniški trg v Nemčiji. Povpraševanje je večje od ponujenega tovornega prostora.

Prevozniški barometer: Logistika trpi zaradi gospodarskih posledic vojne

Razlike po relacijah med državami

Nekatere relacije kažejo povsem drugačno razmerje: Ponudba tovornega prostora iz Nemčije v Italijo se je po prvotno uravnoteženem razmerju razvila do velikega povečanja tovornega prostora, in sicer večinoma za več kot 70 odstotkov. »Na relacijo Nemčija-Italija najverjetneje vplivajo trajna proizvodna ozka grla nemškega gospodarstva,« analizira razvoj z ozirom na zmanjšan izvoz Gunnar Gburek, Head of Business Affairs pri podjetju TIMOCOM.

Prevozniški barometer: Logistika trpi zaradi gospodarskih posledic vojne

V obratni smeri je bilo opaziti, da je bilo razmerje tovora in tovornega prostora pred začetkom vojne in po sprejetih sankcijah najprej prav tako na uravnovešenem nivoju med 60:40 in 40:60 odstotkov. Nato pa je marca ponudba tovornega prostora močno upadla in povpraševanje je znatno preseglo ponudbo: Pribl. 75 odstotkov ponudb tovora v primerjavi s 25 odstotkov ponudb tovornega prostora. In to kljub temu, da so naraščajoči stroški energentov prav tako močno prizadeli številne sektorje italijanskega gospodarstva. Predvsem industrija jekla je močno odvisna od surovin iz Ukrajine, zaradi česar so bile skoraj vse jeklarne primorane svojo proizvodnjo zmanjšati ali v nekaterih primerih celo zaustaviti. Očitno je drugim panogam uspelo ohraniti svoj nivo izvoza v Nemčijo ali ga celo povečati ter tako poskrbeti za trajno visoko povpraševanje po tovornem prostoru.

Prevozniški barometer: Logistika trpi zaradi gospodarskih posledic vojne

 

Zmanjšanje prevozniških kapacitet zaradi visokih cen energentov

Dvig cen surovin in energentov ima čezmejno velik vpliv na transportno in logistično panogo. Predvsem izredno visoka cena dizelskega goriva ter različna cenovna raven po Evropi škodita predvsem majhnim transportnim podjetjem in konkurenčnosti v evropskem cestnem tovornem prometu.

Da je delež ponudb tovora v sistemu podjetja TIMOCOM po vsej Evropi še vedno visok, je predvsem posledica znatnega zmanjšanja kapacitet tovornega prostora. Zaradi močno naraslih cen energentov in trajnega pomanjkanja voznikov so številna transportna podjetja prodala svoja tovorna vozila ali jih začasno umaknila iz prometa.

Vojna v Ukrajini je še dodatno prispevala k sunkovitemu dvigu cen energentov pri dizelskem gorivu in bencinu ter pomanjkanju voznikov v Evropi. Številni ukrajinski poklicni vozniki so se vrnili v svojo domovino in manjkajo predvsem baltskim in poljskim špedicijam ter transportnim podjetjem.

 

 

Kaj pomeni vojna v Ukrajini za transportni trg?

Na Poljskem, ki je neposredna soseda Ukrajine, so posledično zelo občutne: Ker je bilo tukaj zaposlenih veliko ukrajinskih voznikov, so nekatera transportna podjetja izgubila do tretjino svojega osebja in so morala dele svojega voznega parka umakniti iz prometa. Po tem ko je večina evropskih podjetij prekinila svoje sodelovanje z ruskimi poslovnimi partnerji, se je povpraševanje po prevozniških storitvah še dodatno zmanjšalo. Dodatni razlog za nizek nivo naročil je ta, da je del ukrajinskih podjetij zaustavil svoje obratovanje, kar pomeni, da več ne naroča nobenih sestavnih delov ali materiala. To predvsem velja za avtomobilsko panogo:

Prevozi iz Evrope v Rusijo so se namreč skoraj povsem zaustavili. Od sredine marca v sistemu podjetja TIMOCOM skorajda ni več povpraševanja po prevozih v smeri Rusije. Ponudba tovora iz Evrope v Rusijo se je marca zmanjšala za pribl. 85 odstotkov. To se v bližnji prihodnosti najverjetneje ne bo spremenilo. Zaradi sankcijskih paketov se v Rusijo dostavlja le še malo izdelkov, poti v državo pa so zahtevne in zelo dolgotrajne.

 

Zanimiv razvoj je mogoče opaziti pri ponudbah tovora iz Evrope v Ukrajino. Po začetku vojne so se ponudbe tovora občutno zmanjšale in sicer za skupno 50 odstotkov, nato pa so se marca za kratek čas znova malce povečale. »Vidimo, da so se po izbruhu vojne v našem sistemu povečalo predvsem povpraševanje in naročila za prevoz humanitarne pomoči,« pravi Gunnar Gburek. Četudi se zdi neverjetno, se na zahodu Ukrajine proizvaja še naprej. V sistemu pametne logistike podjetja TIMOCOM je še vedno mogoče najti povpraševanja po prevozih v smeri zahoda, čeprav ne toliko kot pred začetkom vojne. Ponudbe tovora iz Ukrajine so se marca v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za več kot 80 odstotkov.

 

Ta situacija skupaj z vsemi svojimi izzivi je prizadela vsako državo v Evropi, konca pa ni na vidiku. »Evropa stoji skupaj in skupaj premaguje izzive v gospodarstvu in prevozništvu. Poleg tega države nudijo humanitarno pomoč ljudem v Ukrajini,« pravi Gunnar Gburek, Head of Business Affairs pri podjetju TIMOCOM. »Tolikšno stopnjo solidarnosti bi le stežka kdo predvidel.«

 

Prve stavke v prevozništvu in protesti v Evropi

Kljub vsemu so se začeli kazati prvi znaki upora proti posledicam v panogi. V Nemčiji, Španiji in Franciji so se že zvrstili prvi protesti proti visokim cenam energentov med vozniki tovornih vozil, ki so vodili do kratkotrajnih izpadov pri ponudbah tovora. Transportna stavka je predvsem v Španiji povzročila dvotedensko zaustavitev tovornih vozil, ki je sprožila hudo gospodarsko krizo. Nekatere panoge, kot so mlekarstvo, kmetijstvo, živilska industrija in pa avtomobilska industrija ter gradbeništvo so morale začasno zaustaviti svojo dejavnost. To je bilo očitno tudi pri ponudbah tovora, ki so se znotraj Španije med stavko dvignile iz manj kot 10 odstotkov na več kot 50 odstotkov. Podobne situacije v Španiji še ni bilo.

Četudi se vlada ni pogajala s stavkajočimi, so bili protesti v Španiji uspešni: Panoga bo kot nadomestilo za cene goriva prejela 1,125 milijarde evrov. Poleg obljube za minimalno subvencijo 20 centov na liter ali kilogram goriva za dizel, bencin, plin in dodatek Adblue, so med drugim odobrili neposredno pomoč v višini 450 milijonov evrov podjetjem za prevoz blaga in oseb ter podvojitev sredstev za subvencije za opustitev prometnega poklica.

 

Finančna razbremenitev za zagotovitev transportnih kapacitet

Glede na trenutno dinamiko je napoved za drugo četrtletje težko podati. Če se bodo negativni gospodarski učinki in protesti v preostalih evropskih državah povečali, potem tako panogo kot celotno gospodarstvo Evrope v drugem četrtletju 2022 čaka še marsikaj. Če bi evropske vlade zagotovile finančno pomoč transportni industriji na vseh področjih, kot se na primer razpravlja v Nemčiji in številnih vzhodnoevropskih državah, bi se lahko situacija za transportna podjetja nekoliko umirila. V tem primeru transportnih kapacitet ne bi bilo treba zmanjšati v obsegu, kot se ga bojijo številna logistična združenja.

 

Aktualni razvoj in informacije iz prevozniškega trga strokovnjaki za trg pri podjetju TIMOCOM redno objavljajo tudi v novicah Transportni barometer na omrežju LinkedIn. S Transportnim barometrom Freighttech podjetje TIMOCOM od leta 2009 analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu v 46 evropskih državah. Več kot 147.000 uporabnikov vsak dan v sistemu pametne logistike objavi do en milijon mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora. Sistem pomaga več kot 50.000 strankam podjetja TIMOCOM pri digitalni optimizaciji svojih logističnih procesov.

 

 

Več informacij o podjetju TIMOCOM najdete na www.timocom.si.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek