01.08.2021

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Ponudba tovora v Evropi je presegla vrednosti pred izbruhom pandemije

Drugo četrtletje 2021 kaže trajno rast: Količina tovora ponovno presegla predkrizno raven leta 2019. Na prevozniški trg v Evropi vplivajo sproščanja ukrepov in učinek nadoknadenja izgubljenega.

Vrednosti v primerjavi z ravnijo predhodnega leta

Erkrath, 1. 8. 2021 – Drugo četrtletje 2021 potrjuje trend rasti v cestnem tovornem prometu. Transportni barometer podjetja TIMOCOM kaže stalno rast vnosov ponudb tovora v sistem pametne logistike. En pogled na bilanco drugega četrtletja 2021 pove vse: Objave ponudb tovora so se v primerjavi z drugim četrtletjem 2020 povečale za več kot trikrat in presegajo celo vrednosti iz istega obdobja leta 2019.

Drugo četrtletje 2021 nadaljuje razvoj iz zadnjega četrtletja: Z nadaljnjo rastjo ponudb tovora za 51 odstotkov v primerjavi s prvim četrtletjem 2021 je drugo četrtletje doseglo nove rekordne vrednosti v sistemu pametne logistike podjetja TIMOCOM.

Rast objav tovora tudi v drugem četrtletju

V drugem četrtletju 2021 se nadaljuje trend iz prvega četrtletja: Leto se je v primerjavi z istim četrtletjem leta 2020 že v prvem četrtletju dobro začelo, in sicer z 58-odstotnim povečanjem ponudb tovora. V naslednjem četrtletju se je rast nadaljevala in dosegla 51 odstotkov (v primerjavi s prvim četrtletjem) ter s tem dosegla nove rekordne vrednosti na Borzi prevozov podjetja TIMOCOM. V primerjavi s šibkim drugim četrtletjem koronskega leta 2020 to pomeni 251-odstotno rast. V primerjavi z letom 2019, letom pred izbruhom pandemije, so se ponudbe tovora celo podvojile.

Po prvem četrtletju 2021, ki se je marca zaključilo s približno 6 milijoni objav tovora več kot v istem mesecu 2020, je drugo četrtletje nadaljevalo z rastjo: Od aprila je bilo v sistemu pametne logistike ustvarjenih več kot trikrat več ponudb tovora. Razlogi za takšen razvoj so med drugim odprtja prodaje na drobno ter celoten gospodarski razvoj v Evropi po koncu zadnjega koronskega vala, kajti proizvodna industrija v večini že deluje s polno paro. Da si je gospodarstvo opomoglo, se kaže tudi v pomanjkanju tovornih kapacitet po vsej Evropi.

Po vrhuncu vseh časov majhen poletni upad na evropskem trgu

Razvoj v številkah: V primerjavi z že zelo močnim marcem je bila aprila 2021 zabeležena zmerna 2-odstotna rast. Maja so se ponudbe tovora nato spet povečale za 18 odstotkov. »Pomembno vlogo pri tem poleg sproščanja koronskh ukrepov igrajo tudi posledice blokade Sueškega prekopa. Veliko blaga je bilo treba v tednih po tem spraviti iz pristanišč v notranjost celin,« razlaga Gunnar Gburek, predstavnik za stike z javnostmi pri podjetju TIMOCOM. »Poleg tega pa je e-prodaja še naprej v porastu. Na trend ne vpliva niti sezonski padec junija za 5 odstotkov v primerjavi s prejšnjim mesecem.

V primerjavi z letom 2020, ki je bilo zaznamovano z omejitvami zaradi koronavirusa, smo lahko v posameznih mesecih leta 2021 zabeležili nove najvišje vrednosti: aprila 334 odstotkov, maja 345 odstotkov in junija 152 odstotkov.

Več tovora, manj tovornjakov

Še vedno pa je zelo očitno pomanjkanje tovornega prostora. Tu in tam je v primerjavi s predhodnim letom zabeležiti upad do 25 odstotkov. Vendar pa je ta negativni trend prej posledica povečane ponudbe tovora. Kajti zaradi tega je možnost, izkoristiti razpoložljiv tovorni prostor, še naprej zelo dobra. Zaradi številnih ponudb pa stagnira potreba po aktivnem ponujanju tovornega prostora. To izjemno povečanje vnosov tovora je mogoče opaziti tudi ob pregledu podatkov v posameznih državah.

Predkrizna raven na številnih trgih presežena

V Nemčiji je bilo mogoče v okviru notranjega prometa v drugem četrtletju zabeležiti 69 odstotkov več ponudb tovora kot v predhodnem četrtletju leta 2021. To je več kot nadomestilo rahlo zmanjšanje 4 odstotkov v prvem četrtletju 2021 (v primerjavi z razcvetom konec leta 2020). Mesečni razvoj notranjega prometa v drugem četrtletju 2021 v Nemčiji: april +2 odstotka, maj +17 odstotkov in junij -5 odstotkov. Ta razvoj je poleg celotne gospodarske tendence prav tako posledica viška tovora zaradi zamude ladij z zabojniki.

Po 15-odstotnem upadu v letu 2020 je nizozemski trg zabeležil povprečno rast 6 odstotkov v prvem četrtletju 2021. V cestnem prometu blaga se tukaj v letu 2021 pričakuje približno 1,5-odstotna rast. Glede na potrebe po prevozih v cestnem tovornem prometu so stopnje rasti razlog za optimizem glede preseganja te ocene. Na to kažejo na primer podatki o relacijah med naslednjimi državami: Število vnesenih ponudb tovora z nakladalnim mestom na Nizozemskem in s ciljem v Nemčiji se je v primerjavi z 2020 v drugem četrtletju povečalo za 454 odstotkov.

Tudi trg na Poljskem kaže nadaljnji vzpon, četudi okrevanje po koronskih omejitvah napreduje nekoliko počasneje v primerjavi s celotnim evropskim trgom. Rast v drugem četrtletju 2021 je sicer bila manjša kot ponudbe tovora v Nemčiji. Skupno pa je bilo kljub temu mogoče zabeležiti 183-odstotno rast v primerjavi s četrtletjem lanskega leta. Po že tako močnem prvem četrtletju 2021 (+30 %) se je količina tovora na Poljskem v drugem četrtletju v primerjavi s prvim četrtletjem 2021 povečala za 15 odstotkov. Razvoj po mesecih: Močan marec se je na Poljskem nadaljeval, četudi je bil v aprilu zabeležen 25 % padec glede na predhodni mesec. Maj in junij pa sta ponovno presegla predhodne mesece: +9 % in +16 %.

Francija z največjim povečanjem tovora v notranjem prometu

Vnosi ponudb tovora z nakladalnim in razkladalnim krajem v Franciji so v drugem četrtletju 2021 v primerjavi s predhodnim letom zabeležili največjo rast, če primerjamo samo notranji promet: april 492-odstotna rast, maj 283-odstotna in junij nadaljnja 93-odstotna rast. Med majem in junijem je trg ostal na visoki ravni predhodnega četrtletja. Še večji vtis je naredilo edino povečanje tovora iz Nemčije s ciljem v Franciji v primerjavi z 2020. Tukaj se je ponudba v prvem mesecu povečala za več kot desetkrat: 1312 odstotkov aprila, 731 odstotkov maja in ponovno 99 odstotkov junija 2021.

Količine tovora v Španiji nad ravnijo pred krizo 

Ponujeni tovor z izvorom v Španiji v preostalo Evropo še naprej strmo raste. Ko pa gre za tovor iz evropskih držav v Španijo pa je v primerjavi s prvim četrtletjem 2021 zabeležiti le zelo rahlo rast. V primerjavi z obdobjem pred krizo je bila izrazita rast predvsem maja 2021 in sicer pri ponudbah tovora iz Španije v Nemčijo (+104 %) in Francijo (+71 %) v primerjavi z majem 2019. Število ponudb tovora iz Nemčije v Španijo je bilo s 125-odstotno rastjo največje v maju 2021 (v primerjavi z letom 2019). Zaradi izvoza in uvoza živil je maj v Španiji najmočnejši mesec: V primerjavi z letom 2019 je količina tovora v maju 2021 narasla za skupno 80 odstotkov. Ponudbe tovora s ciljem v Romuniji so se v drugem četrtletju zmanjšale in nekolike nihale: april -53 odstotkov, maj -12 odstotkov in junij +73 odstotkov.

 

S transportnim barometrom Freighttech podjetje TIMOCOM od leta 2009 v 46 evropskih državah analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu na borzi tovora, ki je vključena v sistem pametne logistike. Več kot 135.000 uporabnikov vsak dan objavi do 800.000 mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora. Sistem pomaga več kot 45.000 strankam podjetja TIMOCOM pri doseganju logističnih ciljev s pametnimi, varnimi in preprostimi rešitvami.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek