06.02.2023

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Evropa dveh hitrosti

en-q4-2022-freight-offers-europe-900x600px_web

V Evropi je bilo v primerjavi s prejšnjim letom za 12 odstotkov več ponudb prevoza tovora.

Močan upad povpraševanja po prevozu z različno hitrostjo.

Grafika: Primerjava ponudb tovora v Evropi v letih 2022 in 2021. © TIMOCOM


Erkrath, 11. 1. 2023 – Transportni barometer podjetja TIMOCOM kaže, da se je v zadnjem četrtletju leta 2022 močno zmanjšalo število ponudb prevoza tovora, s tem pa se kaže tudi trend upadanja povpraševanja po tovornem prostoru. V vsej Evropi se je število ponudb, objavljenih na borzi tovora podjetja TIMOCOM, v primerjavi s tretjim četrtletjem zmanjšalo za 36 odstotkov. Zadnje četrtletje tako predstavlja prelomnico na evropskem prevozniškem trgu, potem ko je bila prva polovica leta zaznamovana z velikimi presežki tovora. Podoben razvoj je mogoče opaziti tudi v Nemčiji. Tu je bilo celo 39 odstotkov manj ponudb prevoza tovora kot v prejšnjem četrtletju. Medtem ko je do stagnacije ponudb tovornega prometa v Nemčiji prišlo že junija, se je to v povprečju po Evropi pokazalo šele septembra.


Zgodnje zagotavljanje transportnih kapacitet

Največji padec je bil zabeležen decembra. V Nemčiji se je število razpoložljivih ponudb v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 55 odstotkov. V Evropi je bilo v primerjavi z decembrom 2021 za 48 odstotkov manj ponudb prevoza tovora. Skupno pa je bilo leta 2022 na trgu podjetja TIMOCOM vnesenih 12 odstotkov več takšnih ponudb kot leta 2021. V Nemčiji je bilo leta 2022 le 2,5 odstotka več tovora kot leto prej.


Različne hitrosti upadanja ponudb tovora

Sezonski vrhunec in nato upad ponudbe tovora nista nič nenavadnega. Kaj pa je razlog za različne hitrosti pri spremembah ob koncu leta?

»Letošnji razvoj cestnega tovornega prometa zaznamujejo pomanjkanje voznikov in kapacitet ter ozka grla pri dostavi. K temu sta se pridružila še močno naraščajoča inflacija in nevarnost recesije. Zaradi tega so si številne stranke premislile,« pravi Gunnar Gburek, Head of Business Affairs pri podjetju TIMOCOM.

»Številna podjetja so že vnaprej poskrbela za prevozne kapacitete in si jih zgodaj zagotovila za sezonsko poslovanje. To je zmanjšalo predbožični obseg tovora na našem trgu, ki je bil nižji od lanskoletnega. Poleg tega so bili letos prazniki ob vikendih, kar je omogočilo več razpoložljivih kapacitet v celotnem predprazničnem tednu in povzročilo manjše povpraševanje med prazniki. Že novembra je bil dodeljen večji del predvidenih prevoznih kapacitet. Zato zanje ni bilo treba najti kratkoročnih prevoznikov,« razlaga Gunnar Gburek.

»Poleg tega se vse bolj nagiba k sklepanju dolgoročnih pogodb s ponudniki storitev,« še poroča predstavnik podjetja TIMOCOM. »V prvem četrtletju leta 2023 se bo povpraševanje še naprej zmanjševalo, kar bo povzročilo znižanje cen prevozov. Dolgoročno se bodo cene cestnega tovornega prometa zaradi cestnin, nihanja cen dizelskega goriva in višjih stroškov osebja ustalile na višji ravni kot leta 2021.«


Manj prevozov med Francijo in Nemčijo

V zadnjem četrtletju so se najopazneje zmanjšali prevozi iz Belgije (BE) v Nemčijo (DE) ter iz Francije (FR) v Nemčijo in v obratni smeri. Predvsem slednji sta dve državi, ki sta eni od najpomembnejših trgovinskih partneric v Evropi. Zunanja trgovina med Nemčijo in Francijo je bila kljub energetski krizi in inflaciji do oktobra še vedno stabilna. Toda po podatkih Zveznega statističnega urada se je novembra povpraševanje iz tujine občutno zmanjšalo. Države EU so v Nemčiji naročile 10,3 odstotka, tretje države pa 6,8 odstotka manj blaga. Domače povpraševanje se je zmanjšalo za 1,1 odstotka.

Nasprotno pa se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim letom povečal tovor iz Španije (ES) namenjen v Francijo. Oktobra je bilo na trgu podjetja TIMOCOM 15 odstotkov več ponudb prevoza tovora, novembra pa 22 odstotkov več. Decembra 2022 je obseg tovora na tej relaciji dosegel enako raven kot leta 2021.


This is an embedded image

Tabela: Medletna primerjava največjih sprememb ponudb tovora v zadnjem četrtletju. © TIMOCOM


Ponudba tovora na Poljskem je stabilna

Obseg tovora v tej vzhodnoevropski državi se nekoliko upira negativnemu trendu v Evropi. V zadnjem četrtletju je bilo na Poljskem za 6 odstotkov več ponudb prevoza tovora kot v prejšnjem letu. Skupni obseg tovornega prometa se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zmanjšal le za 7 odstotkov, vendar je v primerjavi s spremembami v drugih evropskih državah ostal na visoki ravni.

Zunanja trgovina v Vzhodni Evropi se je povečala. Obseg tovora iz Poljske v Romunijo se je na primer v zadnjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim letom znatno povečal. Oktobra je bilo na trgu podjetja TIMOCOM objavljenih 89 odstotkov več ponudb prevoza tovora. Novembra jih je bilo za 7 odstotkov več kot leto prej, decembra pa je bil tudi tu zabeležen znaten padec ponudbe, in sicer za 42 odstotkov.


Ponudba tovornega prostora se je v primerjavi s prejšnjim letom le nekoliko povečala

V primerjavi z istim četrtletjem lani je bilo na voljo 8 odstotkov več ponudb tovornega prostora kot v zadnjem četrtletju 2021. Vnosi tovornega prostora, objavljeni na borzi tovora TIMOCOM, so v letu 2022 le rahlo nihali zaradi sezonskih sprememb v primerjavi s ponudbami tovora. »Kljub zmanjšanju števila ponudb tovora se količina ponujenega tovornega prostora v primerjavi s prejšnjim letom skorajda ni spremenila,« analizira razvoj Gunnar Gburek. Po 16-odstotnem povečanju v prvem četrtletju se je število ponudb tovornega prostora v drugem četrtletju v primerjavi s prvim četrtletjem zmanjšalo za 8 odstotkov. V tretjem četrtletju je bilo za 2 odstotka več vozil, v zadnjem četrtletju pa je bila razpoložljiva tovorna površina v povprečju odstotkovno nespremenjena v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Le decembra se je število tovornjakov na borzi tovora zmanjšalo.
 

This is an embedded image

Letna primerjava razmerja med ponudbami tovora in tovornega prostora. © TIMOCOM


Razmerje med tovorom in tovornim prostorom spet bolj sezonsko zaznamovano

Delež tovora v primerjavi s ponudbami tovornega prostora je bil leta 2022 precej višji od izjemnega leta 2020 in je zaradi recesije ob koncu leta prvič padel pod takratno vrednost ob koncu leta. Prvi dnevi novega leta so potrdili trend iz decembra 2022. »Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo v naslednji visoki sezoni. Tradicionalno se ponudba tovora pred veliko nočjo ponovno poveča. Razmerje med količino tovora in tovornega prostora bo verjetno ostalo bolj sezonsko, kot je bilo pred korono," napoveduje Gunnar Gburek.

Po podatkih inštituta ifo so se izvozna pričakovanja Nemčije zvišala z 0,9 točke v novembru na 1,6 točke v decembru. Nadaljnji razvoj bo odvisen od svetovnih gospodarskih razmer. Strokovnjaki Združenja nemških industrijskih in trgovinskih zbornic pa pričakujejo nadaljnji upad izvoza v letu 2023, kot je decembra poročal Handelsblatt. Nemčija ni edina država, ki od konca leta 2022 kupuje manj v tujini. Zato bi se lahko obseg tovora v domačem prometu leta 2023 sorazmerno povečal, zaradi česar bi bilo pomanjkanje voznikov v tej državi še bolj očitno.

Digitalna orodja in spletni trgi lahko logistiki bistveno pomagajo pri boljšem načrtovanju ter prilagodljivem in dolgoročnem odzivanju na spremembe na trgu.

Več informacij o trgu podjetja TIMOCOM najdete na www.timocom.si.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek