16.05.2023

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: Opazna prva rahla sprememba trenda

New Content Item (1)

Naraščajoče povpraševanje po ponudbah tovora in omejene kapacitete kljub rasti ponudb tovornega prostora.

This is an embedded image

Grafika: Razvoj deleža tovora v Evropi © TIMOCOM


Erkrath, 13. 4. 2023 – Za prve mesece leta 2023 so bile značilne visoke cene energentov, zadržanost potrošnikov, visoke zaloge in upad prejetih naročil. Gospodarski obeti za tekoče leto so nejasni, njihov vpliv na prevozniško panogo pa več kot negotov.


Če pa pogledamo podatke transportnega barometra podjetja TIMOCOM za prvo četrtletje leta 2023, lahko vseeno opazimo rahlo tendenco. Potem ko je bilo v prvih dveh mesecih letošnjega leta objavljenih precej manj ponudb tovora kot v prejšnjem četrtletju, se je marca njihovo število spet občutno povečalo, in sicer za 42 odstotkov po vsej Evropi. S tem se je prvič od jeseni 2023 trend upadanja povpraševanja po tovornem prostoru obrnil. Vendar je celotno četrtletje še vedno za 25 odstotkov nižje od prejšnjega četrtletja.

This is an embedded image

Grafika: Ponudbe tovora v Evropi v primerjavi s prejšnjim mesecem © TIMOCOM


V prvem četrtletju za 24 odstotkov več ponudb tovornega prostora

V prvem četrtletju leta 2023 se je število vnosov razpoložljivega tovornega prostora znatno povečalo. V primerjavi z enakim četrtletjem lani za 16 odstotkov – v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2022 pa je opaziti kar 24-odstotno povečanje. Vendar je to bolj posledica manjše razpoložljivosti ponudb tovora kot dodatnih kapacitet na trgu. Teh je še vedno malo, med drugim tudi zaradi pomanjkanja voznikov in splošnih gospodarskih razmer. Poleg tega to potrjuje rastočo težnjo iz prejšnjega četrtletja, da se sklepajo dolgoročne pogodbe s ponudniki storitev in se na ta način zagotavljajo razpoložljive kapacitete.

This is an embedded image

Grafika: Ponudbe tovornega prostora v Evropi so v primerjavi s prejšnjim četrtletjem narasle © TIMOCOM


»Na splošno se je zanimanje za pogodbe povečalo. To je med drugim mogoče pojasniti z razvojem dogodkov v zadnjih nekaj letih, ki vzbuja strah pred ponovnim znatnim dvigom cen. Tudi brez velikega povpraševanja se cene izkazujejo za trdnejše – stroški se zato preveč zvišujejo. V tem kontekstu je lahko uspešna strategija v prihodnjih mesecih iskanje razpoložljivih kapacitet na spot trgu in sklepanje pogodb ob primernem času,« nadaljuje prof. dr. Christian Kille, vodja programa na ekonomski fakulteti tehniške univerze Würzburg-Schweinfurt.

Poleg tega je mogoče ugotoviti, da se je kljub rasti ponudb tovornega prostora in posledično vse večji konkurenci povprečna ponujena cena prevoza na dolge razdalje v Nemčiji v primerjavi s prejšnjim letom zvišala za več kot 7 odstotkov. V Evropi se je povečala za skoraj 3 odstotke. Zaradi bistveno višjih stroškov se cene ne morejo več znižati na raven pred začetkom pandemije koronavirusa.

Gledano v odstotkih sta povpraševanje in ponudba v prvem četrtletju letošnjega leta v Evropi večinoma uravnotežena. V povprečju je bilo razmerje med ponudbami tovora in tovornega prostora v Evropi približno 59:41. Enaka slika se kaže tudi na prevozniškem trgu v Nemčiji.

This is an embedded image

Grafika: Delež tovora v Nemčiji © TIMOCOM


»Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se na splošno izboljšuje, vendar se zlasti prevozniška panoga še vedno sooča z velikimi izzivi. Ob tem so številni naročniki svoje strategije v prevozništvu že začeli prilagajati trenutnim razmeram. To se odraža tudi na obsegu tovora,« pravi Gunnar Gburek, Head of Business Affairs pri podjetju TIMOCOM.


Stavke v Franciji močno vplivajo na sosednje države

Obsežne in dolgotrajne stavke v Franciji so povzročile motnje v oskrbovalnih verigah podjetij, kar je privedlo do zamud in ozkih grl pri dobavi. Povečuje se tudi stroškovni pritisk, saj so špediterji prisiljeni uporabljati alternativne poti in prevozna sredstva. Blokade cest in mejnih prehodov ter prekinitve dela so močno vplivale na pretok blaga med Francijo in sosednjimi državami. Učinek stavk vpliva tudi na Nemčijo, ki je ena najpomembnejših trgovinskih partneric Francije. V primerjavi s prejšnjim letom so se tako prevozi iz Nemčije (DE) v Francijo (FR) zmanjšali za 55 odstotkov, v obratni smeri pa za 61 odstotkov. Po pričakovanjih se je zmanjšal tudi notranji prevoz v Franciji. To je koristilo eni drugi državi: Prevoz iz Italije (I) v Francijo (FR) se je namreč v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 11 odstotkov.


Napete razmere na prelazu Brenner

Težave v zvezi s prelazom Brenner močno vplivajo tudi na cestni tovorni promet. Prelaz Brenner je ena najpomembnejših prometnih povezav med Nemčijo in Italijo ter osrednje vozlišče mednarodnega tovornega prometa. Zaradi blokade tovornjakov so vozniki prisiljeni več ur čakati na nadaljnjo vožnjo, zato prihaja do daljših zamud. Zato tudi ni presenetljivo, da se številni prevozniki trenutno ne želijo peljati v Italijo po naročilo. Zaradi visokih stroškov in časovne stiske številna podjetja težko poslujejo z dobičkom. Pogosto je treba poiskati alternativne poti in prevozna sredstva, da bi lahko izpolnili naročila prevozov. To med drugim vpliva tudi na ponudbe tovora in tovornih vozil. Na relaciji med Avstrijo (A) in Italijo (I) je bilo na primer v prvem četrtletju zabeleženo skupno zmanjšanje za 68 odstotkov.

Nasprotno pa se zdi, da je zlasti italijanski izvoz malo občutil trenutne gospodarske pretrese: Ta se je v prvem četrtletju namreč znatno povečal. Na splošno se je pokoronski razcvet v letu 2022 pričakovano zmanjšal. V nasprotju z evropskim trendom je v Italiji presežek tovornega prostora. Že januarja je delež tovora tudi v notranjem prometu padel pod 40 odstotkov. Pri tem je bil nivo ponudb tovora februarja in marca še vedno nekoliko nižji, a po večini vseeno stabilen.


Ponudbe tovora na Poljskem sledijo trendu

V prvem četrtletju leta 2023 je bilo na Poljskem na splošno približno 39 odstotkov manj ponudb tovora kot v istem četrtletju prejšnjega leta. Tudi maloprodaja se je na Poljskem februarja zmanjšala za 5 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom – v primerjavi s prejšnjim mesecem za približno 3,6 odstotka. Zmanjšala se je tudi industrijska proizvodnja na Poljskem, in sicer za 1,2 odstotka na letni ravni.

Vendar se je marca obseg tovora na Poljskem v primerjavi s prejšnjim mesecem povečal za 40 odstotkov, kar je v skladu s splošnim trendom v Evropi. Tako ostaja Poljska kot pomembno prometno vozlišče v Evropi precej dinamična.


Pričakovano povečanje števila ponudb tovora in tovornega prostora

Glede na trenutno dogajanje na prevozniškem trgu je v prihodnjih počitniških tednih, tako kot v preteklem letu, mogoče pričakovati znatno povečanje ponudb tovora in tovornega prostora. »Ta trend se bo nadaljeval do konca maja, nato pa se bo z začetkom počitnic v zvezni deželi Severno Porenje -Vestfalija od konca junija stopnja spet znižala. Preostali del leta 2023 in z njim povezan razvoj je trenutno močno odvisen od napredka v gospodarstvu,« pravi Gunnar Gburek, Head of Business Affairs pri podjetju TIMOCOM.

Aktualni razvoj in informacije iz prevozniškega trga strokovnjaki za trg pri podjetju TIMOCOM redno objavljajo tudi v novicah Transportni barometer na omrežju LinkedIn. S Transportnim barometrom Freighttech podjetje TIMOCOM od leta 2009 analizira razvoj ponudb in povpraševanja po prevozu v 46 evropskih državah. Več kot 154.000 uporabnikov vsak dan na trgu cestnega tovornega prometa objavi do en milijon mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora. Ta pomaga več kot 53.000 strankam podjetja TIMOCOM pri digitalni optimizaciji svojih logističnih procesov.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek