29.04.2024

Transportni barometer podjetja TIMOCOM: V prihodnjih tednih se bodo po dvigu pred veliko nočjo cene prevoza znova znižale

Potrebe po prevozu so v 1. četrtletju leta 2024 ostale visoke. Na borzi prevoza TIMOCOM je bilo objavljenih več kot dvakrat toliko ponudb tovora kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

TIMOCOM DE Transportni barometer delež tovora

V nasprotju z negativno atmosfero na začetku leta se je prevozniški trg v 1. četrtletju zelo pozitivno razvil. Število vnosov tovora je bilo bistveno višje od prejšnjega četrtletja (+30 %) in je skoraj doseglo raven iz leta 2022. Po vsej Evropi je bilo na borzi TIMOCOM vnesenih več kot dvakrat toliko ponudb tovora kot v 1. četrtletju 2023 (+106 %). Predvsem pred veliko nočjo so se število ponudb in cene bistveno povečali v primerjavi s prejšnjim letom. 

Povpraševanje po prevozniških kapacitetah je bilo tudi v sicer šibkejšem mesecu, februarju, zelo visoko. Do zrušenja prevozniškega trga, ki so ga številni pričakovali, ni prišlo. Na eni strani zaradi zmanjšanega števila vnosov razpoložljivih vozil, ker so številni prevozniki ukinili del svojih kapacitet ali pa jih niso povečali. Tako je bilo v prvem četrtletju 2024 na borzi TIMOCOM objavljenih 28 % manj tovornjakov kot v 1. četrtletju 2023. Na drugi strani upočasnitev gospodarske rasti ni bila tako močna, kot so predvidevale napovedi ob koncu leta. V nasprotju s prejšnjim četrtletjem, v katerem smo beležili tradicionalno zelo dobro božično poslovanje, smo pred veliko nočjo znova ustvarili 30 % več ponudb tovora. 

»Pozitivni trend izmenjave blaga znotraj Evrope se odraža v številu ponudb tovora in se bo ohranil vse do poletja,« pravi Gunnar Gburek, predstavnik za stike z javnostmi pri podjetju TIMOCOM.

Višje cene prevoza pred veliko nočjo

Povprečno so bile cene ponudb tovora v Evropi 6,2 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta. »Z ozirom na višje stroške cestnin, osebja in energije je to veliko zvišanje,« komentira razvoj cen Gunnar Gburek, predstavnik za stike z javnostmi pri podjetju TIMOCOM. Dvig cen prevoza je zaradi povečane potrebe v tednih pred veliko nočjo povezan s časovnim obdobjem, ker predvsem trgovska panoga v teh dneh pričakuje dodatne dobave. Delno so bile ponujene cene do 16 % višje od cen v prejšnjem letu. »Cene, ki so se marca zvišale, bodo predvidoma v drugem četrtletju leta 2024 znova nižje, med drugim zaradi trdih pogajanj o cenah na gotovinskem trgu, zato se bodo posledično znižale tudi cene prevoza. Kljub temu predvidevamo, da bo cena na kilometer v povprečju še vedno višja od ponujenih cen v letu 2023,« pravi Gburek. 

Izboljšano vzdušje med podjetji

Tudi v Nemčiji se je število ponudb prevoza v 1. četrtletju 2024 bistveno povečalo. Povečanje za 102 % v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta je kljub slabšim gospodarskim napovedim omembe vredno, seveda pa je bilo primerljivo četrtletje v letu 2023 posebej šibko. Vzdušje med podjetji v Nemčiji se je močno izboljšalo. Številke, ki jih je inštitut ifo objavil marca, lahko razumemo kot znanilke preobrata. Indeks poslovne klime inštituta ifo se je povečal s 85,7 točke v februarju na 87,8 točke v marcu. Tudi pričakovanja podjetij so manj pesimistična kot prej. Zlasti na področju transporta in logistike ter gostinstva so vprašani zdaj bolj optimistični. 

TIMOCOM DE Transportni barometer delež tovora

Okrevanje gospodarstva in visoke potrebe do junija

Nemška zunanja trgovina je v prvem četrtletju tega leta presenetljivo povečala število voženj. Stopnja izvozov se je povečala tako, kot se ni že tri leta in pol. Zato bodo tudi potrebe po prevozu ostale visoke predvidoma do vključno junija. »Transportna panoga je odvisna od konjunkturnega razvoja,« pravi Gunnar Gburek, predstavnik za stike z javnostmi pri podjetju TIMOCOM. »Pozitivni trend izmenjave blaga znotraj Evrope se odraža v številu ponudb tovora in se bo ohranil vse do poletja.« V skladu z napovedjo bo delež tovora v transportnem barometru podjetja TIMOCOM z manjšimi nihanji pri mesečnem povprečju znašal približno 75 %. Okrevanje gospodarstva v številnih evropskih državah ima večji vpliv na to kot ukinjene in manjkajoče prevozniške kapacitete. Znižanje inflacije in vse nižje cene energije predstavljajo dobre pogoje za vse strani in omogočajo nadaljnji pozitivni razvoj. 

Več informacij o trenutni situaciji na prevozniškem trgu in transportnem barometru najdete tukaj

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek