30.04.2020

Omejitve gibanja so privedle do upada na evropskem prevozniškem trgu

Koronakriza je zlasti zaradi splošnih omejitev gibanja po vsej Evropi privedla do znatnih nihanj na prevozniškem trgu. Kako naprej?

Omejitve gibanja so privedle do upada na evropskem prevozniškem trgu

Nepredvidljiv potek krize zaradi koronavirusa je marca na evropskem prevozniškem trgu povzročil nihanja tako navzgor kot tudi navzdol. Po tem, ko so se ponudbe tovora najprej znatno povečale, so se le-te nato zmanjšale za več kot dve tretjini.

Splošne omejitve gibanja po celotni Evropi od sredine marca dalje so povzročile upad števila dobav. Kljub povečanemu številu prevozov v živilski panogi, se je količina tovora od sredine do konca marca po vsej Evropi zmanjšala za več kot dve tretjini.

Številna podjetja so na začetku marca zaradi verjetnosti zapiranja mej in drugih omejitev zaradi koronavirusa pohitela z naročili. Tako je bilo mogoče na vodilni evropski borzi tovora do sredine marca zaznati nenavadno visok porast tovora.

Omejitve gibanja po celotni Evropi od sredine marca dalje so nato povzročile upad ponudb tovora, saj je zelo veliko proizvodnih obratov prenehalo obratovati. Kljub povečanemu številu prevozov v živilski panogi, se je količina dobav od sredine do konca marca po vsej Evropi zmanjšala za več kot dve tretjini. Podobne situacije v času pred veliko nočjo še ni bilo. Običajno je namreč mogoče na borzi tovora podjetja TIMOCOM vsak dan najti do 750.000 ponudb tovora in tovornega prostora. Neravnovesje v posameznih tržnih segmentih je vodilo do premika na trgu in številna prevozniška podjetja so bila aktivna v istih tržnih segmentih.

Po upadu količine tovora in tovornih kapacitet znova trend rasti

Čeprav so prevozniška podjetja v času omejitev obupano iskala naročila, so se tovorne kapacitete, ki so bile objavljene v sistemu podjetja TIMOCOM, v prvem četrtletju tega leta zmanjšale. Število razpoložljivih tovornih vozil v prvem četrtletju 2020 se je v primerjavi s preteklim letom po vsej Evropi zmanjšalo za tri odstotke. V Nemčiji se je število ponudb tovornega prostora zmanjšalo za kar 15 odstotkov. Vzrok za to je, da so nekatera prevozniška podjetja zaradi negativnih trendov na prevozniškem trgu del svojega voznega parka zaradi neizkoriščenosti začasno umaknila s trga. Trenutno je mogoče pri ponudbah tovora opaziti rahel trend rasti.

Kriza zaradi koronavirusa je negativno vplivala na pozitiven razvoj v prvem četrtletju

Transportni barometer podjetja TIMOCOM s pregledom celotnega prvega četrtletja leta 2020 kaže, da je bilo ponudb tovora v Evropi v primerjavi z enakim obdobjem lani za 16 odstotkov več. Število prevozov iz držav EU v smeri Italije se je povečalo za 26 odstotkov, v smeri Poljske pa za kar 53 odstotkov. Velik del povpraševanja po tovornem prostoru se je nanašal na vozila za hlajeni prevoz. Na vrhuncu je bilo povpraševanje po tovornem prostoru za hlajene prevoze za 50 odstotkov višje kot v enakem obdobju lani. To kaže, da so se pred upadom zaradi splošnih omejitev tržni trendi v primerjavi z letom 2019 zviševali. Kako bo pandemija koronavirusa še vplivala na razvoj dogodkov v prevozniški panogi bomo morali še malo počakati.

Več informacij v našem sporočilu za javnost o transportnem barometru TIMOCOM.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek