01.07.2015

Uspešno upravljanje s terjatvami

Šest preprostih pravil za uspešno upravljanje s terjatvami

Obseg prometa v Evropi narašča in s tem tudi dispozicija blaga preko TimoComove borze tovora.  Kljub skrbni preučitvi vsake nove stranke in celovite varnostne mreže, lahko pride do tega, da se podjetja soočajo s finančnimi težavami is so nesposobna poravnati svojih obveznosti.  To dejstvo je nadležno in lahko vodi k temu, da se morate boriti za prejem plačila za opravljene storitve.  Vendar pa obstajajo dobre možnosti, kako to preprečiti. Alternativno lahko odprt znesek za vas izterja tudi strokovna agencija za upravljanje s terjatvami. Za vas smo sestavili šest preprostih pravil, ki vam bodo olajšala ravnanje s slabimi plačniki.

 

 • Pravilo št. 1: Preverite boniteto!

  Redno preverjajte boniteto tudi dolgoletnih poslovnih partnerjev.

 • Pravilo št. 2: Upoštevajte zapadlost!

  V naročilu naj bodo podatki o zapadlosti venomer jasni.

 • Pravilo št. 3: Dajte vašim terjatvam večjo težo!

  Praviloma bi morali en teden po prekoračitvi plačilnega roka poslati prvi opomin.

 • Pravilo št. 4: Pazite na popolnost!

  Opomin mora vsebovati ime dolžnika in upnika, znesek terjatve in opravljeno storitev, številko računa, datum računa in plačilni rok.

 • Pravilo št. 5: Tovorni dokumenti so posebej pomembni!

  Račun z ustreznimi dokumenti o prevozu pošljite s priporočeno pošto in opomine tudi po faksu, tako da ni nobenega dvoma o prejemu dokumentov.

 • Pravilo št. 6: Priskrbite si podporo!

  Po drugem opominu morate v najkrajšem možnem času kontaktirati agencijo za izterjave ali odvetnika.  Hitro in brez težav vam lahko pomaga tudi TimoCom s svojim uradnim oddelkom za izterjave.

 

Kaj še lahko storite, če poslovni partner ne poravna svojih obveznosti in kako poteka premišljeno upravljanje s terjatvami, si lahko preberete v zgodbi o uspehu s TimoComovo stranko Agrorit d.o.o.

Prenesi izjavo za javnost
Na začetek