Oddajte in prejmite ocene naročil


Zahvaljujoč funkciji ocenjevanja na TIMOCOM trgu lahko ocenite svoje izvajalce prevozov ali naročnike glede na njihove izvedene prevoze. Tako lahko vi kot uporabnik sami spodbujate transparentnost v sistemu – naročilo za naročilom.

Za vse, ki oddajajo tovor

Vaše prednosti:
 • Večja varnost: Pozitivne ocene komunikacije, ravnanja s tovorom ter pravočasnosti naklada in razklada vam zagotavljajo, da je vaš tovor v dobrih rokah.
 • Prva izbira: S pozitivno oceno podjetja boste nastopili kot preferenčni naročnik med prevozniškimi podjetji.
 • Prihranek časa: Na osnovi ocen drugih uporabnikov trga se boste še bolje in lažje odločili, kateri poslovni partner je pravi za vas.

Za vse, ki izvajajo prevoze

Vaše prednosti:
 • Večja varnost: Ocene pravočasnosti plačil, poštenosti in komunikacije vam bodo pomagale pri izbiri vaših poslovnih partnerjev.
 • Povečajte vrednost blagovne znamke: Pozitivne ocene se odražajo v oceni vašega podjetja in s tem povečujejo vašo konkurenčno prednost.
 • Učinkovitost: Zahvaljujoč transparentnim ocenam na TIMOCOM trgu boste na enem mestu našli reprezentativna mnenja o potencialnih poslovnih partnerjih.

Tako deluje

Oddajte ocene za izvedena naročila prevozov

Takoj po datumu razklada bodo vaši poslovni partnerji obveščeni o tem, da je mogoče vzajemno ocenjevanje po znanem principu petih zvezdic. Za boljšo preglednost je treba oceno podati prek aplikacije Naročila prevozov. V podrobnostih naročila prevoza lahko podate oceno in si ogledate prejeto oceno.

Posnetek zaslona sistema pametne logistike za oceno naročila prevoza v borzi tovora podjetja TIMOCOM
Posnetek zaslona sistema pametne logistike za funkcijo ocenjevanja pri prevozniških partnerjih

Ocenjevanje različnih kategorij

Naročnik lahko oceni komunikacijo s pogodbenim partnerjem, pravočasnost naklada in razklada ter ravnanje s tovorom in dokumenti.

Izvajalec prevoza poleg komunikacije ocenjuje tudi poštenost pogodbenih dogovorov in pravočasnost plačil.

Skupna ocena podjetja in posamezne ocene v profilu podjetja

V profilu podjetja je prikazana ocena podjetja, izračunana na podlagi ocen izvajalcev prevozov in naročnikov v zadnjih 12 mesecih. Poleg tega si je tukaj mogoče ogledati povprečno oceno posameznih kategorij.

Posnetek zaslona sistema pametne logistike za profil podjetja z ocenami

Zakaj je funkcija ocenjevanja tako pomembna:

Imate vprašanja? Z veseljem vam bomo pomagali:

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Funkcija ocenjevanja podjetja TIMOCOM temelji na transakcijah, kar pomeni, da se podjetja ocenjujejo na podlagi opravljenih transakcij.

Izvajalec prevoza in naročnik se lahko vzajemno ocenita, če naročilo za prevoz, ki ga je sprejela ena od strani, obstaja v sistemu pametne logistike. Tako je zagotovljeno, da sta pogodbena partnerja naročilo dejansko izvedla med sabo.

Če ocenjujete izvajalca, lahko ocenite naslednje kategorije:

 • komunikacija z disponenti
 • pravočasnost naklada in razklada
 • ravnanje z blagom
 • ravnanje z dokumenti

Če ocenjujete naročnika, lahko ocenite naslednje kategorije:

 • komunikacija
 • pošteni pogodbeni dogovori
 • plačilo

Vse kategorije enakovredno vplivajo na skupno oceno. Neocenjene podkategorije se ne upoštevajo pri izračunu.

Ne, komentarja k oceni ni mogoče oddati. Delitev na podkategorije omogoča diferencirano ocenjevanje, tako da komentarji niso potrebni. TIMOCOM komentarjev namreč ne more preveriti, zaradi česar obstaja nevarnost objavljanja žalitev ali neresničnih trditev, ki bi lahko v najslabšem primeru škodile ugledu podjetja.

Tako se zagotovi, da sta pogodbena partnerja naročilo dejansko izvedla med sabo, s čimer se prepreči manipulacija rezultata ocene.

Podjetje, s katerim ste sodelovali pri posameznem naročilu prevoza, je mogoče oceniti takoj, ko nastopi dogovorjeni datum razklada v skladu z naročilom.

Ne. Oceniti je mogoče samo naročila prevozov, ki so bila zaključena po lansiranju funkcije ocenjevanja.

Ocena podjetja se izračuna iz povprečja ocen, ki jih podjetje prejme kot izvajalec, ter ocen, ki jih podjetje prejme kot naročnik.

V oceno naročnika oz. izvajalca so vključene vse ocene transakcij (naročil prevozov) zadnjih 12 mesecev.

Ocena podjetja postane vidna takoj, ko je na voljo najmanj 3 ocen podjetja kot izvajalca in/ali naročnika.

Takoj, ko je mogoče podati oceno, boste o tem obveščeni prek zvončka v sistemu pametne logistike in prek e-poštnega sporočila, ki bo poslano kontaktni osebi, navedeni v naročilu. Če v naročilu ni navedene kontaktne osebe, bodo vsi uporabniki v podjetju prejeli obvestilo s prikazom zvončka in po e-pošti (pogoj: privolitev v nastavitvah). Enkratno bo poslan tudi opomnik po zgoraj navedeni poti.

Oceno je mogoče spreminjati do poteka ocenjevalnega obdobja, v kolikor je bila ocena le shranjena in še ne dokončno oddana.

Obstaja možnost, da pri pogodbenem partnerju enkratno zaprosite za popravek. To vlogo za popravek lahko pošljete neposredno v sistemu pametne logistike prek podrobnega ogleda naročila prevoza (rubrika Ocena). Priporočamo, da osebno stopite v stik s pogodbenim partnerjem in mu neposredno pojasnite razloge za vaše povpraševanje.

Po objavi bo ocena neposredno vključena v oceno podjetja, četudi boste naknadno podali poziv za popravek in bo ta še odprta. Takoj po izvedenem popravku bo ocena podjetja izračunana ponovno.

Na poziv za popravek je treba odgovoriti v 7 dneh.

TIMOCOM kot nevtralni ponudnik platforme ne more popravljati ali brisati ocen. V tem primeru se obrnite na svojega pogodbenega partnerja in izkoristite možnost za popravek, ki vam je na voljo za vsako oceno.

V pregledu naročil prevozov je mogoče s funkcijo filtriranja poiskati naročila, ki jih še niste ocenili.

Poleg tega je na začetni strani v rubriki Ocene prikazano število odprtih ocen. S klikom na njo boste preusmerjeni na naročila, ki jih še lahko ocenjujete.

Funkcija ocenjevanja podjetja TIMOCOM temelji na transakcijah. To pomeni, da se lahko vzajemno ocenjujejo samo podjetja, ki so dokazano medsebojno izvedla naročilo (prikazano med naročili prevozov v sistemu podjetja TIMOCOM).

To močno oteži manipulacijo ocen, saj se na primer konkurenčna podjetja brez ustrezne medsebojne transakcije ne morejo oceniti.

Če prekinete pogodbo, se ocena vašega podjetja odstrani. Četudi boste kasneje ponovno pridobili status stranke, ocene podjetja ni mogoče obnoviti.

Pri podjetjih z blokiranim dostopom se ocena podjetja ohrani in je po ponovnem odprtju spet vidna vsem strankam v sistemu pametne logistike.

Pri mirovanju pogodbe (ne prekinitvi pogodbe) se vse ocene ohranijo. Vendar pa se pri vaši oceni podjetja upoštevajo samo ocene preteklih 12 mesecev, tako da ob ponovni aktivaciji pogodbe starejše ocene več ne bodo upoštevane, zaradi česar se lahko eventualno spremeni tudi vaša ocena podjetja.

Na začetek