Logistika 13.10.2020
6

Sedem najpogosteje zastavljenih vprašanj o postopku izterjave v logistiki.

Pojasnili vam bomo, kako poteka in kdo krije stroške.

Gospa preverja svoj račune, ki še niso poravnani.

Naročilo je izvršeno in račun izstavljen. Vendar na svojem transakcijskem računu še vedno ne beležite priliva.

Ena od možnosti, kako ravnati v primerih plačilnih zamud, je pooblastitev službe za izterjavo, da v vašem imenu izterja plačilo. Vendar pa je s tem na začetku pogosto povezanih veliko nejasnosti.

V tem članku odgovarjamo na sedem najpogostejših vprašanj, ki si jih nekateri zastavljajo, preden se obrnejo na službo za izterjavo.

Vsebina:

  1. Koliko opominov je treba poslati, preden je mogoče pooblastiti službo za izterjavo?
  2. Katere naloge prevzame služba za izterjavo?
  3. Kako pooblastiti službo za izterjavo?
  4. Kako poteka postopek izterjave?
  5. Kaj službi za izterjavo ni dovoljeno?
  6. Kako visoki so stroški izterjave?
  7. Kdo plača stroške izterjave?

 

V kolikor v pogodbi ni dogovorjeno drugače, terjatve zapadejo v plačilo takoj. Kljub temu pogosto prihaja do izpadov plačil. Razlogi za to so različni, posledice pa za vse stranke neprijetne. Plačilna zamuda nastopi po 30 dneh od zapadlosti plačila. Kot upnik imate sedaj možnost napraviti naslednji korak in na primer pooblastiti službo za izterjavo, da vam pomaga priti do vašega denarja. Pri tem je dobro vedeti:

 

1. Koliko opominov je treba poslati, preden je mogoče pooblastiti službo za izterjavo?

V skladu z Direktivo EU po poteku plačilnega roka izdaja opomina ni več potrebna. Naročnik storitve nemudoma zapade v plačilno zamudo in takoj je mogoče pooblastiti službo za izterjavo.

Opomin ni več obvezen, vendar pa je za ohranjanje dobrega poslovnega razmerja vsekakor priporočljiv korak. Če se tudi po drugem plačilnem opominu dolžnik ne odzove in ne poravna zapadlega plačila, se lahko obrnete na strokovnjake za izterjavo.

 

2. Katere naloge prevzame služba za izterjavo?

Služba za izterjavo preveri dejansko stanje v zadevi in lahko ravna kot nevtralni posrednik med strankama. Preveri posredovano dokumentacijo, na podlagi katere lahko ugotovi, ali gre za sklepčno in utemeljeno terjatev.

V nadaljevanju strokovnjaki za izterjavo svojim strankam pomagajo do njihovega denarja in prevzamejo komunikacijo z dolžnikom. To naj bi privedlo do razrešitve zadeve in/ali poplačila terjatev. Poleg tega se lahko služba za izterjavo ob obstoju posebnega pooblastila upnika z dolžnikom dogovori za alternativne načine plačila dolga.

Služba za izterjavo lahko aktivno posreduje pri izterjavi dolga. Konkretno to pomeni, da lahko dolžnika pozove k plačilu. 

 

 

3. Kako pooblastiti službo za izterjavo?

Vedno imate možnost, da za izterjavo zapadlih terjatev poskrbite sami. TIMOCOM je na to temo pripravil članek, ki vsebuje tri napotke za uspešno upravljanje s terjatvami. Mednje sodi tudi to, da sami stopite v stik z dolžnikom ter ga opomnite na njegovo obveznost plačila. Seveda pa je smiselno pridobiti pomoč nekoga, ki ima s tem izkušnje oziroma je specializiran za izterjavo v tej panogi. Špediterji in logisti morajo biti pri izboru pozorni na vnos ustreznih podatkov. Pooblastitev za izterjavo je največkrat enostavna in jo je mogoče izvesti z dopisom ali prek spletnega obrazca. Da lahko služba za izterjavo opravi svoje delo, je potrebno posredovati tudi vso dokumentacijo v zvezi s terjatvijo. To so recimo neplačani računi, pogodba o prevozu in podobno. Ko so ti dokumenti predloženi, mora stranka zgolj potrditi pooblastilo službi za izterjavo. Tako lahko ekipa za izterjavo prične s samim postopkom izterjav.

 

4. Kako poteka postopek izterjave?

Ko naročnik službi za izterjavo potrdi naročilo in predloži vse potrebne dokumente, vezane na posamezno terjatev, podjetje za izterjavo najprej preveri ta primer.

Pri tem se tudi prepriča, ali so vsi dokumenti ustrezni. Ali je bil plačilni rok res prekoračen za 30 dni? Ali je bilo vložen zahtevek za povračilo škode? Ali račun ni plačan? Služba za izterjavo nato na osnovi dokazil preveri, ali je izterjava nesporna in utemeljena.

 

Nato stopi služba za izterjavo v stik z dolžnikom. Ta ima možnost, da o zadevi poda svoje stališče in izjavo. Zahtevek lahko potrdi ali zavrne ter posreduje dokumente, ki podkrepijo njegovo stališče. Korespondenca s strankama lahko pripelje tudi do dogovora o obročnem odplačevanju ali delnih plačilih.

 

5. Kaj službi za izterjavo ni dovoljeno?

Služba za izterjavo ne sme izrekati sodne prakse ali sama zahtevati neposrednega plačila od dolžnika. Dolžnika lahko pozove k poravnavi dolga, če terjatev ni sporna. Če je terjatev upravičena, mora dolžnik izvršiti izostalo plačilo na upnikov račun.

Podjetja za izterjavo tako nimajo nobenih drugih pravic kot upnik sam. V njegovem imenu zgolj prevzemajo in vršijo komunikacijo z dolžnikom. Tovrstna podjetja sicer razpolagajo s pravno-teoretičnim znanjem, ki jim omogoča posredovanje pri tovrstnih zadevah, vendar niso pravni svetovalci. Če mora o kakšnem primeru odločati sodišče, podjetje za izterjavo ni pristojno za razrešitev te zadeve.

 

6. Kako visoki so stroški izterjave?

Če se logistično podjetje odloči za uporabo storitev profesionalnega podjetja za izterjave, je višina stroškov omejena. Odvisna je od tabele odvetniških tarif, kjer so določene fiksne cene. Provizija za obdelavo izterjave se obračuna s polovico tarife do največ z dva in polkratno odvetniško tarifo. Obračunska osnova je višina terjatve. Tudi v zahtevnih ali izredno dolgotrajnih primerih je največja provizija za obdelavo x 2,5. Pogosto pa se predlaga povprečna vrednost 1,3. To sicer najprej zveni zapleteno, vendar je mogoče višino provizije hitro izračunati.

 

Primer: Recimo, da opravljen prevoz ni bil plačan. Znesek računa je 500,00 EUR. Provizija za izterjavo za ta srednje zahtevni primer je 1,3-kratna odvetniška tarifa, kar znaša 58,50 EUR.

 

7. Kdo plača stroške izterjave?

Razlogi za neplačane račune so lahko različni, vendar pa se morajo dolžniki, ki zamujajo s plačili, zavedati, da povzročajo težave in dodatno delo. S pisanjem in pošiljanjem opominov lahko na primer nastanejo birokratski in finančni stroški. Upnik ima tako pravico zahtevati, da mu dolžnik povrne celotne stroške, ki jih je imel ob izterjavi dolga.

Direktiva EU jasno določa pravice in obveznosti, ki veljajo v primeru neplačila računov. Pravni okvir za nadomestilo stroškov izterjave smo za vas predstavili v tem blog članku. To je izrednega pomena predvsem v tako mednarodni panogi, kot je logistika.

Povzetek

Odprte račune je vsekakor treba poravnati, predvsem zaradi ohranjanja zaupanja vrednega poslovnega razmerja. Če to kdaj ni mogoče, je pomembno poznati svoje pravice in možnosti. Profesionalna pomoč pri izterjavi je koristna, če želite upravljanje svojih terjatev prepustiti strokovnjakom.

 

V prevozniški in logistični panogi je upravljanje s terjatvami zaradi mednarodnega značaja in večjezičnosti vseh prisotnih običajno velik izziv. Mednarodna storitev izterjave podjetja TIMOCOM se je zato specializirala za svetovanje svojim strankam po vsej Evropi. Kot nevtralni posrednik posreduje v kar 27 jezikih in pomaga ob nastopu plačilnih zamud.

 

Več informacij

Morda vas bo zanimalo tudi to:

 

Kaj storiti pri neporavnanih računih? Kratka razlaga vaših pravic in obveznosti ob nastopu plačilne zamude

Kaj storiti, če stranka ne poravna svojih obveznosti?

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek