Sedaj lahko hitro in preprosto sami oblikujete svoje transportne in logistične procese. Tako v primerih iskanja prevozov, izvedbe prevozov kot tudi upravljanja naročil najdete v sistemu pametne logistike podjetja TIMOCOM ustrezno aplikacijo glede na svoje potrebe in stopnjo digitalizacije.

ADR

ADR (nevarne snovi)

ADR označuje evropski sporazum o prevozu nevarnih snovi. Vsebuje predpise za cestni promet z ozirom na embalažo, zavarovanje tovora in označevanjem nevarnih snovi.

Pojem

ADR je kratica za »Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route«, slovensko »Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti«. Mednarodni izraz ADR je v prevozniški panogi že tako razširjen, da ga razumejo že skoraj v vsaki državi.

Zgodovina

Sporazum so sprejeli leta 1957 v Genfu, veljati pa je začel šele konec januarja 1968. Vsaki dve leti ga prilagodijo glede na najnovejša spoznanja tehnike in prava. Danes so članice vse države EU, ADR je po zaslugi EU Uredbe pravno veljaven. K sporazumu so pristopile še številne druge evropske države kot sta Maroko in Tunizija ter nekatere osrednjeazijske države, ki so prej spadale k Sovjetski zvezi. Skupno je ADR sporazum sprejelo 48 držav (stanje 6/2017).

Predpisi

Vsak voznik tovornega vozila, ki prevaža nevarne snovi, potrebuje potrdilo za prevoz nevarnih snovi, uradno »Potrdilo o usposabljanju ADR«. Velja pet let in samodejno poteče, če ga pred koncem veljavnosti ne podaljšajo. V ta namen mora voznik opraviti osvežitveni tečaj.

Vsako podjetje, ki redno prevaža nevarne snovi, potrebuje najmanj enega pooblaščenca za prevoz nevarnih snovi. Odgovoren je za to, da so upoštevana določila in zahteve v zvezi s prevozom nevarnih snovi.

Vsako tovorno vozilo, ki prevaža nevarne snovi, potrebuje posebno opremo. K tej spadajo zložljive oranžne opozorilne table, čelada in zaščitna očala ter dva gasilna aparata.

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Na začetek