• Nakladalec

  Kot nakladalec je mišljeno predvsem podjetje, ki pri logistični službi naroči logistične storitve. Industrijska in trgovska podjetja se imenujejo nakladalno gospodarstvo.

 • Nakladalno mesto

  Nakladalno mesto je kraj z blagom, na katerem se natovori nosilec prevoza. Običajno je to odpremno mesto.

 • Nakladalno podjetje

  Za nakladalno podjetje splošno velja, da pri logistični službi naroči logistične storitve. Proizvodna in trgovinska podjetja predstavljajo nakladalno gospodarstvo.

 • Narodni prevoz/Notranji prevoz

  Pri narodnem oziroma notranjem prevozu se prevoz blaga opravlja le znotraj meja države. Kraj naklada in kraj razklada se na primer nahajata v isti državi.

 • Naročilo prevoza

  Ko prevozniško podjetje prevzame prevoz, špediter pošlje ustrezno naročilo prevoza na prevozniško podjetje. To vsebuje vse pomembne informacije, kot na primer pošiljatelja/prejemnika, podatke z ustreznimi časovnimi okni (termini), dolžino in težo tovora,

 • Načrtovanje poti

  Označuje organizacijo naročil za prevoz (ročno ali s pomočjo programske opreme za načrtovanje poti). Naročila morajo biti pri tem razdeljena po vozilih tako, da so stroški in potrebni čas za prevoz po poti minimalni.

 • Nevarni tovor

  Blago, ki je nevarno za prevažanje. Sem spadajo npr. radioaktivne, eksplozivne, lahko vnetljive, strupene in jedke kemikalije.

 • Nujni tovor, ekspresno blago

  Pri tem gre za blago, ki mora biti transportirano iz enega v drug kraj v kratkem roku. Ta vrsta prevoza je sestavni del KEP-branže (kurirske, ekspresne in paketne storitve).

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Na začetek