skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Blago

Označuje trgovsko blago, to pomeni eno stvar (izdelek, produkt, materialno dobrino), ki jo lahko pridobimo samo preko nakupa ali izmenjave in služi za zadovoljevanje človekovih potreb.

Na začetek