Sedaj lahko hitro in preprosto sami oblikujete svoje transportne in logistične procese. Tako v primerih iskanja prevozov, izvedbe prevozov kot tudi upravljanja naročil najdete v sistemu pametne logistike podjetja TIMOCOM ustrezno aplikacijo glede na svoje potrebe in stopnjo digitalizacije.

CMR

CMR označuje mednarodni sporazum o čezmejnem prevozu, ki se izvaja na kopnem.

CMR je kratica za »Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route«, po slovensko: Sporazum o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti. Sporazum ureja dodelitev naročil in njihov potek ter jamstvo pri zamudi in izgubi ali poškodbah tovora. Pogodba vključuje tudi predpise v zvezi z reklamacijami in predpise v primeru, ko voznika tovornih vozil vozota eden za drugim. Če dejansko stanje ni ustrezno urejeno s CMR, kot dopolnilo velja tudi državno pravo. Sporazum je namenjen izključno natovarjanju cestnih vozil. Sami kontejnerji ali menjalne nadgradnje ne veljajo kot vozila v smislu CMR. Za takšne mednarodne prevoze se izda standardizirani tovorni list CMR.

Zgodovina
Sporazum je bil sprejet leta 1956 pod okriljem OZN. Najprej ga je podpisalo deset držav. Države ustanoviteljice CMR so bile Belgija, Nemčija, Francija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Švedska in Švica.

V Zvezni republiki Nemčiji so sporazum ratificirali leta 1961, v DDR leta 1974. Zdaj so sporazum podpisale vse evropske države, poleg njih še dve afriški državi (Maroko in Tunizija) ter številne države osrednje Azije in srednjega Vzhoda.

Pojem
Pojem CMR pravzaprav označuje sam sporazum, v praksi pa je pogosto (napačno) uporabljen kot tovorni list CMR. Ta standardizirani obrazec je pravzaprav predpisan za čezmejne prevoze, če je vsaj ena od držav (prevzemna ali namembna držav) članica CMR. V prevozniškem vsakdanu je izraz pogosto uporabljen tudi pri državnih prevozih.

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Na začetek