skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Dispozicija

Na področju gospodarstva je dispozicija organizacijska enota, ki je odgovorna za pravočasen in količinsko pravilen prejem blaga.

Na začetek