skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Fiksni termin

Fiksni termin je določen, če je pri dogovoru naročila prevoza določen natančen čas na- in raztovara tovornega vozila. Upoštevanje tega termina je sestavni del pogodbenih obveznosti.

Pojem
Fiksni termin nadomešča zastareli pojem »terminski prevoz«. Nadpomenka je »fiksni posel«. Pravna podlaga je v nemškem civilnem zakoniku (BGB) in nemškem trgovinskem zakoniku (HGB).

Vsakodnevna praksa
Fiksne termine pogosteje določijo za raztovarjanje, redkeje za natovarjanje. Dogovorjeni fiksni termin v večini primerov določa, do kdaj mora blago najkasneje biti pri stranki. Če tovorno vozilo prispe prej, ta termin velja kot upoštevan. Obstajajo pa tudi fiksni termini, pri katerih blago ne sme prispeti prej. Iz različnih razlogov: žerjav za raztovarjanje je naročen za določen čas, zapreti je treba cesto, da tovorno vozilo lahko prečka. Fiksni termini so poleg tega zagotovilo za dosledno upravljanja časovnih okvirov. S tem naj bi preprečili čakalne dobe na nakladalni rampi.

Na začetek