skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Hub ali vozlišče

V prevozništvu je hub centralno mesto pretovarjanja, na katerem se blago zbira in sortira ter pretovori glede na ciljno regijo vseh smeri.

Na začetek