skip navigation

Narodni prevoz/Notranji prevoz

Pri narodnem oziroma notranjem prevozu se prevoz blaga opravlja le znotraj meja države. Kraj naklada in kraj razklada se na primer nahajata v isti državi.

Na začetek